Live
Demokratiahack

Demokratiahackissa kehitetään tulevaisuuden demokratiaa

Järjestämme osana Tulevaisuuden valtiopäiviä Demokratiahack-tapahtuman, jossa ratkotaan hackathonin keinoin demokratian ja osallisuuden haasteita. Ilmoittautuminen Demokratiahackiin on päättynyt ja valintaa mukaan otettavista tiimeistä tehdään parhaillaan.

Demokratiahack toteutetaan yhteistyössä Open Knowledge Finlandin kanssa. Uusimmat tiedot ja kuulumiset tapahtumaan liittyen löydät tältä sivulta sekä Facebook-tapahtumasta.

Demokratiahackin ohessa järjestimme ma 24.4. myös Demokratia Mini-Hack: Uudet virrat -tapahtuman.

Demokratiahack on osa Sitran ja Demos Helsingin Seuraava erä -visiotyötä, joka tähtää pohjoismaisen mallin uudistamiseen, hyvinvoinnin seuraavaan erään.

Aikataulu

Ma 24.4.2017 klo 16.00-19.00

Demokratia Mini-Hack: Uudet virrat:

16:00-16:15 Tervetuloa!
16:15-16:30 Teemu Ropponen, Open Knowledge Finland ja Hannu-Pekka Ikäheimo, Sitra: Mikä hackathon?
16:30-16:45 Elina Kiiski Kataja ja Jouni Backman: Miksi Sitra ja demokratia?
16:45-17:00 Hack x Demokratia: Aapo Rista, Forum Virium
17:15-17:30 Jam x Demokratia: Katja Lindroos, lähiöaktivisti
17:30-17:45 Art & Media x Demokratia: Ilpo Heikkinen, taideaktivisti
17:45-19:00 Open Democracy Space. Kohtaa. Keskustele. Kehitä.

Paikka: Sitra, Itämerenkatu 11-13, Helsinki

Tapahtuma Facebookissa

To 4.5.2017 Bussikuljetus Helsingistä Ruoholahdesta klo 8:30 Tulevaisuuden valtiopäivät -tapahtumaan Porvoon Taidetehtaalle. Tapahtuman jälkeen bussikyyti takaisin Helsinkiin sekä illallinen Sitrassa ideoita kypsytellen.
Pe 5.5.2017

Hackathon-työskentely

9:00 Aamukahvit
12:00-12:30 Palautekierros tiimeille
12:30-13:30 Lounas
16:00-17:00 Palautekierros tiimeille
19:00 Tuotosten esittely raadille
21:00 Tapahtuma päättyy

Paikka: Sitra, Itämerenkatu 11-13, Helsinki

Demokratiahack Facebookissa

Tavoite

Jo parin vuosikymmenen ajan länsimaissa on puhuttu demokratian rapautumisesta tai jopa kriisistä, mutta kriisitietoiset puheet eivät ole johtaneet demokratiaa vahvistaviin tekoihin. Haasteita demokratialle ovat tuoneet mm. globalisaatio, teknologian vaikutus valtasuhteisiin sekä luottamuksen heikentyminen.

Demokratiahackin tavoitteena on saada uusia ideoita ja käytännön toteutuksia, joilla ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan sekä luottamuksen rakentumista voitaisiin vahvistaa.

Ratkottavia haasteita ovat esimerkiksi:

 • Mitkä voisivat olla tulevaisuuden puolueet ja puolueohjelmat? Minkä muun kuin puolueen kautta politiikan asialistat ja linjat voisivat muotoutua?
 • Tulevaisuuden päätöksentekijän (kuntapoliitikko, kansanedustaja, ministeri, presidentti, vapaus valita taho) lukujärjestys ja kalenteri. Miten tulevaisuuden päätöksentekijät perehtyvät, oppivat ja luovat uutta?
 • Radikaalit toimintatapainnovaatiot demokraattisessa järjestelmässä.
 • Missä ja millä tasolla merkityksellinen demokratia toteutuu tulevaisuudessa? Globaalilla, kansallisella, paikallisella vain aivan jollain muilla tavoilla ja tasoilla?
 • Kuinka estetään se, ettei osallistuminen keskity vain hyvinvoivien käsiin? Kuinka he jotka eivät näe politiikkaa ja demokratiaa tärkeäksi voisivat kokea toisin?
 • Nykyisin noin 5% suomalaisista kuuluu puolueisiin. Kehitelkää malleja a) puolueille tapoja lisätä jäsenmääräänsä b) kokonaan uudenlaisia osallistumisen malleja joissa puolueiden jäsenmäärällä ei ole merkitystä.
 • Miten poliittista tilivelvollisuutta ja tulosten näkyväksi tekemistä ja vaikutusten arviointia voitaisiin parantaa?
 • Miten nopea reaktiivisuutta ja toisaalta tulevaisuuteen katsovaa pitkäjänteisyyttä voitaisiin yhdistää paremmin demokratiassa?
 • Tulevaisuuden YouTube-kanava/ muu viestintäkanava poliittisista ja yhteiskunnallisista aiheista.
 • Syrjässä olevien ääni kuuluviin
 • Miten netin keskustelu saataisiin rakentavammaksi?
 • Virtuaalitodellisuus uutena demokratian paikkana.

 

Osallistuminen ja palkinnot

Osallistujat hackathonille valitaan niistä Tulevaisuuden valtiopäiville ilmoittautuneista henkilöistä, jotka ilmaisevat osallistumiskaavakkeessa olevansa kiinnostuneita osallistumaan Demokratiahackiin. Ilmoittautumislomakkeessa voi antaa hackathonia varten myös idean.

Hackin osallistujat muodostavat 2–5 hengen ryhmiä. Jokainen ryhmä kehittelee tapahtuman aikana yhtä asiaa. Apuna ryhmillä ovat kokeneet fasilitaattorit sekä kattavat tausta-aineistot. Ryhmistä halutaan monialaisia.

Valinnan hackhatonin osallistujista tekee Sitra ja valituille ilmoitetaan erikseen Sitran toimesta. Sitra järjestää ja kustantaa majoituksen niille jotka tarvitsevat yöpymisen Helsingissä Hackathonin aikana.

Lisäksi varataan n. 15-20 henkilön kiintiö koodareille, designereille, pelintekijöille jne. jotka ovat olennaisia henkilöitä hackathonin tuotosten kannalta. Ilmoitamme kaikille kiinnostuksensa ilmaisseille hackathonin työskentelyn tiimit jäsenineen viimeistään 12.4.

Hackathonin parhaat ideat palkitaan ja niistä viestitään Seuraava erä -visiotyön puitteissa suomalaisille päätöksentekijöille. Osallistujien matkat, majoitukset ja ruuat korvataan. Voittajaratkaisu palkitaan 5000 eurolla ja seuraavaksi tulleet kaksi 2000 eurolla kukin. Rahapalkinnot ovat veronalaista tuloa.

Työskentely

Demokratiahackissä työskentely tapahtuu kolmessa trackissä: Hack, Jam ja Art&Media.

Hack trackillä voidaan kehittää sovelluksia, joissa tarjotaan käyttäjille demokratiaa edistäviä toiminnallisuuksia tai esimerkiksi visualisoidaan yhteiskunnallisia ilmiöitä. Sovelluksissa kannustetaan hyödyntämään avointa dataa. Jos haluaa olla rohkea, hack trackille voi tulla myös ohjelmistoja hyödyntävän teknologian kanssa: robotit, dronet, IoT-laitteet ja muut ovat tervetulleita!

Jam track antaa mahdollisuuden ylittää rajoja villisti, ja näin kehittää demokratiaa edistäviä konsepteja ja prototyyppejä, joiden avulla voidaan viestiä visio tai idea,  ja tarjota käsitys sen toimivuudesta. Konseptit voivat perustua ideoihin siitä, miten jokin toimintatapa tai palvelu voisi toimia. Prototyyppien kanssa voi mennä vielä pidemmälle ja kehittää esimerkiksi toiminnallinen käyttöliittymä, paperista/pahvista tehty prototyyppi, sarjakuva, Lego-rakennelma tai mitä vain, jonka avulla kokee voivansa viestiä konseptista halutulla tavalla.

Art & Media track tarjoaa paikan, jossa voi niin pohtia kuin synnyttää teoksia, projekteja tai tuotantoja, jotka tarkastelevat demokratia-kysymystä laaja-alaisesti. Nykyaika vaatii soveltamaan luovaa ajattelua sekä uusia työkaluja niin viestin sisällön kuin viestinvälityksen suhteen. Yhteiskunnan arvoja yleisellä ja henkilökohtaisella tasolla tutkivat monipuolisesti valokuvaajat, elokuvantekijät, muusikot sekä ääni-, media-, kuva-, ja tanssitaiteilijat, kirjailijat ja muut luovan alan toimijat.  Samanaikaisesti VR/AR, tubettajat sekä peliala ovat korvaamassa perinteisen media-alan funktioita ja kenttää. Osallistujien tuotanto voi olla esimerkiksi performanssiteos, koreografia, tubettajien videoproduktio, peli, essee, manifesti, VR/AR-teos tai sovellus, valokuva, maalaus, mediataideprojekti, valo- tai äänitaideinstallaatio. Riittää, että hackathonin aikana työlle luodaan konsepti.

Tausta-aineistot

Huom. Erityisesti sellaisten aineistojen osalta, joista lisenssiä ei ole ilmoitettu, kannattaa tarkistaa aineiston käyttöehdot aineiston julkaisijalta tapauskohtaisesti.

Alla tausta-aineistoja hackin työskentelyn tueksi seitsemään eri aiheeseen liittyeen.

1. Yleisiä datasettejä

Avoindata.fi on Suomen valtion ylläpitämä ja koostama suomen julkisten avointen datasettien julkaisukanava.

Open Knowledge International tarjoaa jakelukanavan useita maita koskeville avoimille dataseteille.

 

2. Päätöksenteon asiakirjat ja päätöksentekijät datana

Helsingin päätöksenteko

Helsingin kaupunki avasi mahdollisesti ensimmäisenä maailmassa avoimen rajapinnan päätöksenteon virallisiin asiakirjoihin. Ahjo-asianhallintajärjestelmä sisältää päätöksentekoelimet, esityslistat, pöytäkirjat ja niiden liitteet. Data on tarjolla Open Ahjo -rajapinnassa sekä XML:nä että REST/JSON -muotoisena.

”Kuutoskaupunkien” päätöksenteko

Espoo, Tampere, Turku, Oulu ja Vantaa ovat seuraamassa Helsingin viitoittamaa tietä päätöksenteon tietojärjestelmän tietojen avaamisesta. Kaupungit kehittävät parhaillaan yhteistä rajapintaa päätöksenteon asiakirjojen avaamiseksi osana 6aika-strategian työnä. Testiversio on jo julkisena.

Eduskunnan päätöksentekodata

Eduskunta on uudistanut sali- ja valtiopäiväjärjestelmänsä viime vuosien aikana. Tiedot eduskuntatyöst ja nykyisistä ja entisistä kansanedustajista ovat VASKI-järjestelmässä

Osana uudistusta eduskunta on alkanut kehittämään avointa rajapintaa päätöksentekotietoihinsa, kuten äänestyksiin ja kansanedustajien valtiopäivätoimin. Rajapinnan kehitysversio on julkisena verkossa, joka sisältää sekä XML- että JSON-muotoista testidataa.

Valtioneuvoston päätöksenteko

Alexander Stubbin hallitus julkaisi vuonna 2014 hallitusohjelman seurantatiedot avoimena datana. Aineisto sisältää hallitusohjelman eri hankkeet ja kuvaukset niiden toimeenpanon etenemisestä. Aineisto on csv-muodossa tekstinä. Viimeisin päivitys on helmikuulta 2015.

 

3. Lainsäädäntö avoimena ja linkitettynä datana

Semanttinen Finlex tarjoaa alkuperäisiä säädöksiä, säädösten ajantasaisia versioita ja oikeustapauksia avoimena ja linkitettynä datana. Aineistoja on tarjolla eri muodoissa: RDF-kuvailtuna, JSON-muodossa, SPARQL-rajapinnassa, sekä XML-dumppina.

Lainvalmisteluprosessin monipolvisia vaiheita monine yksityiskohtineen esittelee Oikeusministeriön opas: http://lainvalmistelu.finlex.fi/ .

 

4. Vaalit

Oikeusministeriön vaalien tulospalvelu

Oikeusministeriön vaalien tulospalvelu tarjoaa tulos-, ehdokas- ja äänestysaktiivisuustietoja kunta-, eduskunta-, maakunta-, europarlamentti- ja presidentinvaaleista vuodesta 2003 lähtien. Tiedot ovat html-muotoisina taulukkoina sivuilla, paitsi vuoden 2015 eduskuntavaalit ladattavana datadumppina csv- ja xml-muodoissa. Samoin tulevien kuntavaalien ennakko-aineistot, kuten ehdokasasettajat, ovat nyt jo sivuilla ladattavina tiedostoina.

Aiempien kunnallisvaalien tiedot

Eri projektit ja yhteisöt ovat olleet tuotteliaita edellisten kunnallisvaalien aikaan. Esimerkiksi Louhos-kollektiivi on osana Datavaalit-projektia siistinyt ja yhdistellyt vuosien 2004, 2008 ja 2012 kunnallisvaalien ehdokastietoja:

Puolueiden vaaliohjelmat

Tietoarkiston (ent. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto) poliittisten ohjelmien tietovarasto POHTIVA kokoaa kätevästi yhteen paikkaan puolueiden vaaliohjelmat. Aineistot ovat tarjolla verkkosivuilla raakatekstinä sekä hakukäyttöliittymän kautta: http://www.fsd.uta.fi/pohtiva/haku? kautta. Kuntavaaleihin 2017 osallistuvien puolueide vaaliohjelmat löytyvät kootusti yhdeltä sivulta: http://www.fsd.uta.fi/pohtiva/vaalit/1

Lisäksi POHTIVA:ssa on koottuna 79 Suomessa toimineen tai toimivan puolueen puolue- ja yleisohjelmat. Ohjelmia on 947 kappaletta vuodesta 1880 alkaen.

Vaalidataa Wikidatana

Yle ja Wikimedia Suomi ovat käynnistäneet työn vaalidatan julkaisemiseksi wikidata-muodossa. Sen etuihin kuuluu helppojen mutta tehokaiden kyselyiden tekeminen datan monipuolisen kuvailun ansiosta.

Vaalikoneet

Yle on julkaissut useita vaalikoneisiin liittyviä aineistoja vuoden 2007 eduskuntavaaleista alkaen. Vaalikoneaineistoja on tarjolla myös muista eduskunta-, kunta- ja europarlamenttivaaleista ja ne sisältävät ehdokkaiden vastaukset vaalikoneisiin. Aineistot ovat pääsääntöisesti lisensoitu Creative Commons -lisenssillä. Aineistot ovat tapauksesta riippuen Google -taulukkona, ladattavina csv-tiedostoina tai Ylen omassa API:ssa.

Presidentinvaaleissa 2012 Yle on julkaissut myös ehdokkaiden vastausten lisäksi vaalikoneen tehneiden käyttäjien vastaukset, jolloin aineiston määrä kasvaa yli 240 000 vastausriviin.

HS:n ja IS:n kuntavaalikoneen 2017 tiedot avoimena datana:

Vaali- ja puoluerahoitus

Valtiontalouden tarkastusviraston valvoo vaali- ja puoluerahoitusta ja ylläpitää aiheenmukaista sivustoa. Sivustolla julkaistaan ehdokkaiden ja puolueiden ilmoituksia vuodesta 2011 alkaen. Hakutoimintojen ja valmiiden pikalinkkien avulla palvelusta löytyy helposti esimerkiksi eniten tukia saaneet ja myöhässä ilmoituksen jättäneet ehdokkaat sekä eniten tukia antaneet rahoittajat. Tiedot ovat lisäksi saatavlla csv-muotoisina datadumppeina:

Äänioikeutettujen määrä

Väestörekisterikeskus julkaisee tiedot äänioikeutettujen määristä vaalipiireittäin, kunnittain ja äänestysalueittain. Tiedot ovat tarjolla html-muotoisina taulukkoina ladattavina datadumppeina:

5. Tutkimus

rOpenGov: Työkaluja ja dataa aineiston käsittelyyn ja analysointiin

Louhos-kollektiivi on kehittänyt R-kielisiä työkaluja eri datasettien käsittelyyn, visualisointiin ja analyysin tueksi. Niitä voi käyttää erilaisten kotimaisten ja ulkomaisten aineistojen työstämiseen ja laskenallisten yhteiskuntatieteellisten menetelmien tueksi. Työkalut on julkaistu avoimena lähdekoodina GitHubissa.

Demokratiaindikaattorit

Suomen vaalitutkimuskonsortio ja Tietoarkisto ylläpitävät Vaalitutkimusportaalia, joka julkaisee tietoja politiikan- ja erityisest vaalitutkimuksesta. Yksi portaalin kokonaisuuksista on Demokratiaindikaattorit. Indikaattorien raakadata perustuu pitkäaikaiseen kyselytutkimusperinteeseen ja analyysi laadulliseen tutkimukseen. Aineistot ovat ladattavissa excel-taulukoina. Indikaattorit kertovat muun muassa suomalaisten asenteista puolueosallistumista kohtaan, omista vaikutusmahdollisuuksistaan ja luottamuksestaan eri instituutioihin.

6.Kansalaisosallistuminen

Kansalais- ja kuntalaisaloitteet

Oikeusministeriö tarjoaa kansalaisaloitteen ja kuntalaisaloitteen tiedot JSON-muodossa avoimen rajapinnan kautta. Tiedot sisältävät muun muassa aloitteiden nimet kieliversioineen, kannatusmäärät sekä aloitteiden tekemisen päivämäärät. Aineistot ovat lisensoitu Creative Commons nimeä 4.0.

Nuorten ideat

Oikeusministeriön nuorille suuntaaman palvelun nuortenideat.fi sisällöt ovat myös tarjolla REST-rajapinnan kautta JSON ja XML-muotoisena.

7. Puolueet

Puolueiden kannatus
Taloustutkimus julkaisee sivuillaan puolueiden kannatusta mittaavien tutkimuksen tuloksia vuodesta 2000 lähtien. Kannatusta arvioidaan puhelinhaastatteluiden perusteella kuukausittain. Aineisto on tarjolla verkkosivulla taulukkomuodossa.

Puoluerahoitus ja puolueohjelmat

Katso edeltä ”vaali- ja puoluerahoitus”.

Mistä on kyse?