Ekosysteemifoorumi ja ratkaisutyöpaja

Suomalaista datataloutta vauhditetaan elokuun Ekosysteemifoorumissa!

Elokuun ekosysteemifoorumin aiheena on Tieto liiketoiminnan ja tutkimuksen mahdollistajana. Esimerkkitapauksena on sote-tiedon toissijaisen hyödyntämisen mahdollistaman ekosysteemin kehittäminen. Tätä kehitystyötä on ollut tukemassa Sitran koordinoima Isaacus – Hyvinvoinnin palveluoperaattori -hanke.

Ratkaisutyöpaja aamupäivällä:
Ekosysteemifoorumin käsittelyyn vietävät haasteet ja ratkaisuvaihtoehdot valmistellaan aamupäivän aikana eri teemoihin keskittyvissä pienryhmissä. Pienryhmät identifioivat omaan toimintaan ja Suomen datatalouden kehittymiseen liittyviä haasteita sekä mahdollisia ratkaisuehdotuksia.
Ratkaisutyöpaja on suunnattu tutkimuksen ja hallinnon parissa työskenteleville julkisen sektorin toimijoille sekä yrityssektorille, erityisesti lääke- ja terveysteknologiayrityksille ja start-upeille.

Ekosysteemifoorumi iltapäivällä:
Varsinainen Ekosysteemifoorumi kokoontuu heti ratkaisutyöpajan jälkeen käsittelemään pienryhmien tuotokset jatkotoimenpiteitä varten. Aamupäivän työpajaan osallistuneet ovat tervetulleita myös Ekosysteemifoorumin kokoukseen klo 13.00 alkaen. Iltapäivän osuutta voi seurata suorana verkkolähetyksenä (linkki lähetykseen päivitetään lähempänä tilaisuutta).

Mikä on Ekosysteemifoorumi?

Ekosysteemifoorumi on valtioneuvoston kanslian uusi toimintamalli, jolla vauhditetaan kansalaisia ja yrityksiä palvelevien digiekosysteemien syntymistä ja kehittämistä. Tarkoituksena on edistää yritysten ja julkisten toimijoiden edellytyksiä luoda uutta toimintaa, innovaatioita sekä parempia palveluita kansalaisille.

Tilaisuus on täynnä, mutta iltapäivän osuutta voi seurata suorana verkkolähetyksenä.

Ohjelma

9.00 Mikä on ekosysteemifoorumi ja mitä sillä ratkaistaan
Paula Lehtomäki, valtiosihteeri, VNK
Soten tavoitteet ekosysteemin näkökulmasta
Päivi Sillanaukee, kansliapäällikkö, STM
Eväitä työpajaan:
Uudistuva lainsäädäntö – mikä mahdollisuus
Hannu Hämäläinen, neuvotteleva virkamies, STM
Isaacus – taustat, tavoite ja missä mennään nyt?
Jaana Sinipuro, projektijohtaja, Sitra
9.45 Ratkaisevat haasteet eri näkökulmista
  Tutkimus, kehitys ja innovaatiot
Terveysteknologiat start-upit
Lääke- ja terveysteknologiateollisuus
Sote-tietojohtaminen
Lupaviranomainen ja palveluoperaattori
 10.40 Ratkaisuehdotukset tunnistettuihin haasteisiin
   
 12.00 Lounas
   
 13.00-16.00 Ekosysteemifoorumin kokous
Tarkempi ohjelma julkaistaan lähempänä tilaisuutta.
Iltapäivän osuutta voi seurata suorana verkkolähetyksenä (linkki lähetykseen päivitetään ennen tilaisuuden alkua).

Ota yhteyttä

Projektijohtaja, Hyvinvoinnin palveluoperaattori, Sitra

+358 (294) 618 425

jaana.sinipuro@sitra.fi

Asiantuntija, Hyvinvoinnin palveluoperaattori, Sitra

+358 (294) 618 440

heli.parikka@sitra.fi

TAUSTATIETOA

Hankkeita ja näkökulmia.

Mistä on kyse?