Live Ekosysteemifoorumi ja ratkaisutyöpaja
show hide
Suomalaista datataloutta vauhditetaan elokuun Ekosysteemifoorumissa!

Elokuun ekosysteemifoorumin aiheena on Tieto liiketoiminnan ja tutkimuksen mahdollistajana. Esimerkkitapauksena on sote-tiedon toissijaisen hyödyntämisen mahdollistaman ekosysteemin kehittäminen. Tätä kehitystyötä on ollut tukemassa Sitran koordinoima Isaacus – Hyvinvoinnin palveluoperaattori -hanke.

Ratkaisutyöpaja aamupäivällä:
Ekosysteemifoorumin käsittelyyn vietävät haasteet ja ratkaisuvaihtoehdot valmistellaan aamupäivän aikana eri teemoihin keskittyvissä pienryhmissä. Pienryhmät identifioivat omaan toimintaan ja Suomen datatalouden kehittymiseen liittyviä haasteita sekä mahdollisia ratkaisuehdotuksia.
Ratkaisutyöpaja on suunnattu tutkimuksen ja hallinnon parissa työskenteleville julkisen sektorin toimijoille sekä yrityssektorille, erityisesti lääke- ja terveysteknologiayrityksille ja start-upeille.

Ekosysteemifoorumi iltapäivällä:
Varsinainen Ekosysteemifoorumi kokoontuu heti ratkaisutyöpajan jälkeen käsittelemään pienryhmien tuotokset jatkotoimenpiteitä varten.

Mikä on Ekosysteemifoorumi?

Ekosysteemifoorumi on valtioneuvoston kanslian uusi toimintamalli, jolla vauhditetaan kansalaisia ja yrityksiä palvelevien digiekosysteemien syntymistä ja kehittämistä. Tarkoituksena on edistää yritysten ja julkisten toimijoiden edellytyksiä luoda uutta toimintaa, innovaatioita sekä parempia palveluita kansalaisille.
Lisää tietoa Valtioneuvoston kanslian tiedotteesta.

Tilaisuuden aineistot löytyvät SuomiDigi-sivustolta.

Ohjelma

9.00 Mikä on ekosysteemifoorumi ja sen lisäarvo?
Paula Lehtomäki, valtiosihteeri, VNK
 9.15 Soten tavoitteet ekosysteemin näkökulmasta
Päivi Sillanaukee, kansliapäällikkö, STM
 9.30 Eväitä työpajaan:
Uudistuva lainsäädäntö – mikä mahdollistuu?
Hannu Hämäläinen, neuvotteleva virkamies, STM
 9.45 Isaacus – taustat, tavoite ja missä mennään nyt?
Jaana Sinipuro, projektijohtaja, Sitra
10.00 Siirrytään ryhmätyötiloihin (suora verkkolähetys päättyy)
Ratkaisevat haasteet eri näkökulmista
  Tutkimus, kehitys ja innovaatiot
Terveysteknologiat start-upit
Lääke- ja terveysteknologiateollisuus
Sote-tietojohtaminen
Lupaviranomainen ja palveluoperaattori
 10.40 Ratkaisuehdotukset tunnistettuihin haasteisiin ja keskustelu
   
 12.00 Lounas
   
 13.00-16.00 Ekosysteemifoorumin kokous

Ota yhteyttä

Projektijohtaja, IHAN - Ihmislähtöinen datatalous, Sitra

+358 (294) 618 425

jaana.sinipuro@sitra.fi

TAUSTATIETOA

Hankkeita ja näkökulmia.

Mistä on kyse?