Live
Ekosysteemifoorumi ja ratkaisutyöpaja
Työpaja

Ekosysteemifoorumi ja ratkaisutyöpaja

Suomalaista datataloutta vauhditetaan elokuun Ekosysteemifoorumissa!

Elokuun ekosysteemifoorumin aiheena on Tieto liiketoiminnan ja tutkimuksen mahdollistajana. Esimerkkitapauksena on sote-tiedon toissijaisen hyödyntämisen mahdollistaman ekosysteemin kehittäminen. Tätä kehitystyötä on ollut tukemassa Sitran koordinoima Isaacus – Hyvinvoinnin palveluoperaattori -hanke.

Ratkaisutyöpaja aamupäivällä:
Ekosysteemifoorumin käsittelyyn vietävät haasteet ja ratkaisuvaihtoehdot valmistellaan aamupäivän aikana eri teemoihin keskittyvissä pienryhmissä. Pienryhmät identifioivat omaan toimintaan ja Suomen datatalouden kehittymiseen liittyviä haasteita sekä mahdollisia ratkaisuehdotuksia.
Ratkaisutyöpaja on suunnattu tutkimuksen ja hallinnon parissa työskenteleville julkisen sektorin toimijoille sekä yrityssektorille, erityisesti lääke- ja terveysteknologiayrityksille ja start-upeille.

Ekosysteemifoorumi iltapäivällä:
Varsinainen Ekosysteemifoorumi kokoontuu heti ratkaisutyöpajan jälkeen käsittelemään pienryhmien tuotokset jatkotoimenpiteitä varten.

Mikä on Ekosysteemifoorumi?

Ekosysteemifoorumi on valtioneuvoston kanslian uusi toimintamalli, jolla vauhditetaan kansalaisia ja yrityksiä palvelevien digiekosysteemien syntymistä ja kehittämistä. Tarkoituksena on edistää yritysten ja julkisten toimijoiden edellytyksiä luoda uutta toimintaa, innovaatioita sekä parempia palveluita kansalaisille.
Lisää tietoa Valtioneuvoston kanslian tiedotteesta.

Tilaisuuden aineistot löytyvät SuomiDigi-sivustolta.

Mistä on kyse?