Live
Erätauko maahanmuuttajien koulutuksesta ja työllistymisestä
Verkkotapahtuma

Erätauko maahanmuuttajien koulutuksesta ja työllistymisestä

  • 03.05.2018 klo 14:30 - 16:00
  • Osoitteessa www.hs.fi
  • Erätauko

Keskustelu verkossa ja sosiaalisessa mediassa kärjistyy herkästi. Muiden argumentteihin ei välttämättä jakseta paneutua, ja omaa näkökulmaa korostetaan mahdollisimman äänekkäästi.

Verkkokeskustelu voi kuitenkin olla myös rakentavaa, mikä kävi ilmi viime joulukuussa Sitran ja Helsingin Sanomien kokeilussa. Onnistuneen kokeilun pohjalta, jonka aiheena oli erityisopetus, kokeillaan torstaina 3.5.2018 rakentavaa verkkokeskustelua uudesta, monitahoisemmasta aiheesta.

Tervetuloa mukaan Erätauko-verkkokeskusteluun keskustelemaan rakentavasti maahanmuuttajien koulutuksesta ja työllistymisestä.

Kutsumme mukaan verkkokeskusteluun kaikenikäisiä ja -taustaisia maahanmuuttajien koulutuksesta ja työllistymisestä kiinnostuneita. Erityisesti toivomme mukaan sinua, jos koet kyllästyneesi tapaan, jolla verkkokeskustelua yleensä käydään etkä kenties jaksaisi osallistua siihen ollenkaan.

Keskusteluun voi osallistua torstaina 3.5. klikkaamalla keskustelusta kertovan jutun auki osoitteessa hs.fi (linkki päivitetään myöhemmin) ja kirjoittamalla kommentteja sivulla olevan työkalun kautta. Hyvän keskustelun aikaansaamiseksi pyydämme keskustelijoita noudattamaan rakentavan keskustelun pelisääntöjä.

Kokeilun tavoitteena on saada rakentavan keskustelun kautta esiin eri näkökulmia aiheeseen ja sitä kautta syvempää ymmärrystä aiheesta. Koulutus ja työllistyminen ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat merkittävästi kotoutumiseen.

Keskustelun aiheen on valinnut Helsingin Sanomien kaupunkitoimitus. HS julkaisi keskiviikkona 2.5. keskustelua taustoittavan jutun Helsingin kaupungin koulujen kehittämissuunnitelmasta, jonka tavoitteena on taata yhdenvertaiset oppimismahdollisuudet kaikille äidinkielestä riippumatta. Suunnitelman linjauksista vastaavat poliitikot päättävät suunnitelmasta tarkemmin 8. toukokuuta.

Helsingissä maahanmuuttajien ja heidän lastensa määrän ennustetaan tänä vuonna ylittävän 100 000:n rajan. Johtavat poliitikot puhuvat paljon Helsingin kansainvälistymisestä ja kasvusta. Taloudelliseksi menestykseksi kasvu muuttuu, jos vieraskielisyys ei estä työllistymistä.

Sitra tukee keskustelun toteutusta ohjaustoimenpiteillä, jotta saataisiin aikaan rakentavaa keskustelua. Toimenpiteet pohjaavat Erätauko-työkaluihin.

Tervetuloa mukaan käymään rakentavaa keskustelua!

Sitra kehitti Erätauko-tavan käydä rakentavaa keskustelua vuoden 2017 aikana 20 hengen poikkiyhteiskunnallisen kehittäjäryhmän sekä lukuisten paikallistoimijoiden kanssa ympäri Suomen. Rakentavan keskustelun valmistelua ja vetämistä tukevat Erätauko-työkalut ovat kaikkien avoimesti käytettävissä osoitteessa www.eratauko.fi.

Mistä on kyse?