Live
HERÄÄMÖ: Yhteiskunnallista vaikuttavuutta laaja-alaisella yhteistyöllä
Työpaja

HERÄÄMÖ: Yhteiskunnallista vaikuttavuutta laaja-alaisella yhteistyöllä

Yhteiskunnallisen muutoksen tekemisen uusimmat tuulet + verkostoituminen + aamupala = HERÄÄMÖ!

Ilmoittaudu viimeistään 4.12.

Yhteiskunnalliset ongelmat eivät ratkea ainoastaan kehittämällä uusia ratkaisuja. Ongelmien taklaamiseen tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä organisaatioiden välillä. Yleensä teemme yhteistyötä yksittäisten organisaatioiden puitteissa ja tässä hyödynnettävät toimintatavat eivät täysin synnytä edellytyksiä verkostomaiselle organisoitumiselle.

Sitra Labin ja Itlan järjestämässä joulukuun Heräämössä käsitellään yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tekemistä laaja-alaisella, monien organisaatioiden yhteistyöllä. Tapahtuman puhujina on tutkijataustaiset Mika Niemelä ja Timo Järvensivu. Mika puhuu tapahtumassa yhteisövaikutukset (Collective Impact) -lähestymistavasta ja Timo verkostojohtamisesta. Mika ja Timo keskustelevat tilaisuudessa siitä, mikä heidän esittelemiään lähestymistapoja yhdistää ja mikä niitä erottaa. 

Puhujat

Mika Niemelän tutkimustyö Oulun Yliopistossa liittyy perheitä kohdanneiden elämäntilanteiden muutosten ja lasten hyvinvoinnin väliseen suhteeseen sekä lasten pärjäämistä tukevien toimintamallien kehittämiseen. Mika konsultoi useita kuntia lapsiperheiden palveluiden järjestämisessä. Konsultaatiossa hän hyödyntää nk. yhteisövaikutus -työn ideoita sekä systeemiteoreettista ajattelua.

Timo Järvensivulla on yli 15 vuoden kokemus verkostotyön ja verkostojen johtamisen tutkimuksesta, kehittämisestä, kouluttamisesta ja valmentamisesta. Hän toimii päätoimisena yrittäjänä konsultoiden erityisesti julkisen alan ja järjestösektorin valtakunnallisia ja alueellisia verkostoja. Timo on koulutukseltaan kauppatieteiden tohtori Helsingin kauppakorkeakoulusta.  Timo on juuri julkaissut Verkostojen johtaminen – Opi ja etene yhdessä -kirjan.

Mistä on kyse?