Live
Hyvinvointidatan eettiset kysymykset ja luottamus
Työpaja

Hyvinvointidatan eettiset kysymykset ja luottamus

Datan hyödyntämisen välineet kehittyvät hurjaa vauhtia ja käsiteltävän datan määrä kasvaa jatkuvasti. Isaacus-sidosryhmäfoorumissa tarkastellaan eettisiä kysymyksiä ja luottamuksen rakentamista.

Hyvinvointitietojen hyödyntämisen eettisiä kysymyksiä on yhä enemmän pohdittava yksilöllistetyn lääketieteen, tekoälyn, data-analytiikan ja kehittyvien algoritmien näkökulmista. Lähtökohta on, että datan tutkimuskäyttö ja -prosessit ovat Suomessa eettisistä lähtökohdista kunnossa ja lainsäädäntö linjaa tarvittavat asiat.

Kun tiedon määrä lisääntyy ja hoitomuodot kehittyvät kohti yksilöllistä terveydenhuoltoa on pohdittava myös, millainen on potilaan ja asiakkaan asema tiedon loppuhyödyntäjänä ja palautteen saajana. Entä, onko terveydenhuollon osaaminen riittävällä tasolla ja ymmärrys tulevaisuuden kehityssuunnista kohdallaan?

Johdantona työpajatyöskentelyyn kuultiin puheenvuoroja eri näkökulmista hyvinvointidatan hyödyntämiseen. Työskentelystä saatavia syötteitä käytetään mm. lupaviranomaisen ja palveluoperaattorin kehittämistyössä.

Sidosryhmäfoorumissa keskusteltiin 17.5.2018 mm. siitä, onko Suomessa tähän kehitykseen liittyviä katvealueita, joita ei vielä eettisistä lähtökohdista osata huomioida.

Tilaisuuden esitykset

Datan eettinen hyödyntäminen lainsäädännön sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyön näkökulmista
Jaana Sinipuro ja Hannu Hämäläinen, Sitra

Case: Biopankkilain uudistus ja siinä huomioitavat eettiset sovellukset (suostumus, käytännöt ja soveltaminen ja näytteiden käsittely)
Kimmo Pitkänen, HUS, Biopankkilain ohjausryhmän edustaja

Kenelle data kuuluu? Kuka sitä hallitsee? – Datatalouden keskeiset kysymykset vaativat uudenlaista eettistä ajattelua ja osaamista!
Jani Koskinen, Future Ethics tutkimusryhmä, Turun yliopisto

Genomitiedon avulla parempaa ja yksilöllisempää hoitoa
Markus Perola, THL

Millainen on lääkärin ja tekoälyn suhde nyt ja tulevaisuudessa?
Visa Honkanen, HUS

Kuka auttaa potilasta kaiken tiedon tulkitsemisessa?
Tuula Tiihonen, Sitra

Luottamusta uhkaavat tekijät – miten niitä taklataan yhdessä?
Alustus aiheeseen
Kimmo Rousku, Väestörekisterikeskus

Mistä on kyse?