Live
Kansallisen kiertotaloustiekartan roundtable-keskustelu
tapahtumat

Kansallisen kiertotaloustiekartan roundtable-keskustelu

  • 13.04.2016 klo 08:30

Tiekarttatyössä määritetään toimenpiteet ja vastuutahot, joilla vauhditetaan Suomen siirtymää kohti kilpailukykyistä kiertotaloutta. Tavoitteena on nostaa Suomi kiertotalouden kärkimaaksi vuoteen 2025 mennessä. 

Tiekartassa kiertotaloutta tarkastellaan kilpailukyvyn, kasvun, investointien, työpaikkojen sekä ekologisen kestävyyden näkökulmasta. Tiekartta tulee olemaan selkeä ehdotus siitä, miten yritykset ja niitä tukevat alat Suomessa siirtyvät kohti kiertotaloutta. Miten Suomen talous ja yritykset pystyvät käytännössä hyödyntämään kiertotalouden mahdollisuudet niin, että taloudellinen lisäarvo saavutetaan ja minkälaisia toimenpiteitä Suomessa tarvitaan hallinnollisten pullonkaulojen ratkaisemiseksi.

Ensimmäisen roundtable-keskustelun tavoitteena on raamittaa tiekartalle visio ja määrittää keskeisimmät toimenpiteet, joita syvennetään seuraavissa keskusteluissa.

Roundtable-keskustelu on kutsuvierastilaisuus.

Mistä on kyse?