Live
Kansallisen kiertotaloustoimintaohjelman roundtable
tapahtumat

Kansallisen kiertotaloustoimintaohjelman roundtable

  • 13.05.2016 klo 08:30

Toimintaohjelmatyössä määritetään toimenpiteet ja vastuutahot, joilla vauhditetaan Suomen siirtymää kohti kilpailukykyistä kiertotaloutta. Tavoitteena on nostaa Suomi kiertotalouden kärkimaaksi vuoteen 2025 mennessä. 

Kiertotaloutta tarkastellaan kilpailukyvyn, kasvun, investointien, työpaikkojen sekä ekologisen kestävyyden näkökulmasta. Toimintaohjelma tulee olemaan selkeä ehdotus siitä, miten yritykset ja niitä tukevat alat Suomessa siirtyvät kohti kiertotaloutta. Miten Suomen talous ja yritykset pystyvät käytännössä hyödyntämään kiertotalouden mahdollisuudet niin, että taloudellinen lisäarvo saavutetaan ja minkälaisia toimenpiteitä Suomessa tarvitaan hallinnollisten pullonkaulojen ratkaisemiseksi.

Toisen roundtable-keskustelun tavoitteena on vetää yhteen Suomelle määritelty suunta ja määrittää keinot ja toimenpiteet tahtotilan saavuttamiseksi.

Roundtable-keskustelu on kutsuvierastilaisuus.

Mistä on kyse?