Live
Kaupunkiverkoston työpaja
tapahtumat

Kaupunkiverkoston työpaja

  • 25.11.2014 klo 09:30

Resurssiviisaan alueen toiminta- ja yhteistyömallia on kehitetty vuoden 2013 alusta Sitran ja Jyväskylän yhteisellä hankkeella. Keväällä verkostoon saatiin mukaan yhdeksän muuta kaupunkia.

Elokuussa kokosimme Jyväskylän työryhmän kaksipäiväiseen työpajaan, jossa yhdessä rakensimme Jyväskylälle tiekartan resurssiviisauteen. Tiekartta kattaa kuusi kaupungin kannalta keskeistä resurssiviisauden osa-aluetta: 1) energia, 2) liikenne, 3) jäte- ja materiaalihuolto, 4) ruoka, 5) vesi, ja 6) kestävät yhteisöt. Tiekartta esiteltiin kaupungin johdolle työpajan aikana, ja lopputuloksen koettiin vastaavan erinomaisesti kaupungin ajankohtaisiin kehitysfokuksiin ja haasteisiin. Työn jatkojalostaminen osana kaupungin strategiaprosessia on käynnissä parhaillaan.

Marraskuun kaupunkityöpajassa (25.11.) esittelimme Jyväskylässä pilotoitua tiekarttatyömenetelmää, sen tuloksia, ja kerroimme miten tiekartta viedään osaksi Jyväskylän kaupunkistrategiaa. Kuulimme myös TEM:n puheenvuoron eri rahoitusinstrumenteista tiekartassa olevien toimenpiteiden rahoittamiseksi.

Työpajassa käsitellyt aiheet
– Jyväskylän resurssiviisaan kaupungin tiekarttatyön esittely
– Kansallisen palvelukeskuksen tilanne; toimijat ja rahoitus
– Resurssiviisaus klinikoiden yhteenveto
– Kaupunkikohtaisten toimintamallipilottien hahmottelua

Tilaisuuden esitykset löytyvät SlideSharesta sekä linkkeinä alla.

johtaja Mari Pantsar-Kallio, Sitra: Resurssiviisaudesta elinvoimaa kaupunkiin
johtava asiantuntija Lari Rajantie, Sitra: Resurssiviisaus-toimintamalli
avustava asiantuntija Lilli Linkola, Sitra: Resurssiviisauden indikaattorit
principal Ilkka Kankare, Capgemini Finland Oy: Tiekartan kokoaminen Jyväskylässä
tutkimus- ja kehittämispäällikkö Pirkko Korhonen, Jyväskylän kaupunki: 
Resurssiviisauden toimeenpano Jyväskylässä
johtaja Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskus SYKE:
Jyväskylän resurssiviisaustiekartan ympäristövaikutusten arviointi
asiantuntija Antti Lippo, Sitra: Verkostojäsenyys ja kansallinen koordinaattori 
asiantuntija Laura Järvinen, Sitra: Resurssiviisausklinikoiden yhteenveto

Voit lukea Kohti resurssiviisautta -hankkeen ajankohtaisia kuulumisia osoitteesta www.sitra.fi/resurssiviisaus

Mistä on kyse?