Live
Keskustelutilaisuus: Tiedolliset oikeudet yhteiskunnan resilienssin vahvistajana
Kutsuvierastilaisuus

Keskustelutilaisuus: Tiedolliset oikeudet yhteiskunnan resilienssin vahvistajana

Tilaisuudessa pohditaan, miten eri instituutiot voisivat toimillaan vahvistaa kansalaisten tiedollisia ja taidollisia oikeuksia nopeasti kehittyvän tekoälyn aikakaudella. 

Sitran Digitaalinen valta ja demokratia -projekti järjestää 19.3. klo 8:30-11:30 pyöreän pöydän keskustelun, jossa pohditaan, kuinka kansalaisten tiedolliset oikeudet voivat vahvistaa suomalaisen yhteiskunnan resilienssiä tekoälyn aikakaudella.


Projektissa on havaittu, että tekoälyn nopea kehitys haastaa kansalaisten tiedollisia ja taidollisia valmiuksia. Tekoälyn kehittyminen korostaa myös tarvetta turvata kansalaisille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa päätöksiin siitä, miten tekoälyä hyödynnetään eri yhteyksissä, varsinkin julkisissa palveluissa. Jotta tämä olisi mahdollista, kansalaisilla on oltava pääsy todenmukaiseen ja riittävään tietoon erilaisista tekoälyä hyödyntävistä järjestelmistä sekä niiden vaikutuksista yksilöihin ja yhteiskuntaan. Heillä on oltava valmiudet arvioida kriittisesti saamaansa tietoa ja toimia harkitusti tekoälyä hyödyntävien palveluiden käyttäjinä. Tällaisesta näkökulmasta tarkasteltuna kansalaisten tiedollisten valmiuksien ja oikeuksien tukeminen näyttäytyy keskeisenä keinona vahvistaa tekoälyistyvän suomalaisyhteiskunnan resilienssiä ja demokratiaa.

Keskustelutilaisuudessa pohditaan, miten eri instituutiot voisivat toimillaan vahvistaa kansalaisten tiedollisia ja taidollisia valmiuksia sekä suojella tiedollisten oikeuksien toteutumista. Tilaisuuteen saapuu asiantuntijoita monilta aloilta, kuten mediasta, julkisesta hallinnosta sekä koulutuksen ja vapaan sivistystyön kentältä.

Ohjelma

8:30
Aamukahvi
8:50
Tervetuliaissanat 
9:00
Ensimmäinen alustus: Data, valta ja demokratia  
Henrik rydenfelt, dosentti, Helsingin yliopisto
9:15
Keskustelua pöytäryhmittäin ja yhteisesti
9:50
Toinen alustus: : Miksi kansalaisten tiedollisia oikeuksia tarvitaan kehittyvän tekoälyn aikakaudella?
Hannu Nieminen, emeritusprofessori, Helsingin yliopisto
10:05
Keskustelua pöytäryhmittäin
11:00
Yhteinen purku
11:30
Tilaisuus päättyy
Ota yhteyttä

Mistä on kyse?