Live
Kestävää datataloutta rakentamassa -työpaja
Työpaja

Kestävää datataloutta rakentamassa -työpaja

Sitran Isaacus-hanke & Digital Futures Living Lab kutsuvat ideoimaan anonymisoidun hyvinvointitiedon hyödyntämismahdollisuuksia.

Yhteiskunnallinen kehitys sekä tieteen ja teknologian hyödyntäminen etenevät hitaammin, kuin digitaalisuutta hyödyntävä teknologia ja siihen liittyvä alustatalous kehittyvät. Lisäksi suomalainen data lymyää moninaisissa rekistereissä. Keskeisenä kysymyksenä onkin, miten kaikki olennainen, anonymisoitu tieto saataisiin valjastettua innovaatioiden ja palveluiden kehittämisen raaka-aineeksi? Millaisia innovaatioita avoimesta tiedosta voisi syntyä?

Näitä asioita pohdimme työpajassa ja ideoimme yhdessä kuinka olemassa olevia rekistereitä voidaan hyödyntää paremmin esimerkiksi uusien palveluiden kehittämisessä. Lisäksi mietitään millaisia terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä innovaatioita eri rekistereistä saatavan datan yhdistelyllä on mahdollista tuottaa. Kansalliset rekisterimme sisältävät huomattavan määrän dataa, joka anonymisoitunakin useita tietolähteitä yhdistellen ja spatiaalisen ulottuvuuden huomioiden tarjoaa merkittävän innovaatioalustan sekä akateemiselle tutkimukselle että uudelle liiketoiminnalle.

Kutsumme työpajaan sekä julkisen että yrityssektorin toimijoita innovoimaan yhdessä suomalaisen rekisteridatan uudenlaista hyödyntämistä. Työpajasta syntyviä aihioita lähdetään jalostamaan Turun yliopiston Digital Futures Living Labin kanssa syksyllä 2017.

Mistä on kyse?