Live
Kestävän kasvun toimintamallit -round table
tapahtumat

Kestävän kasvun toimintamallit -round table

  • 14.12.2012 klo 12:30

Sitra järjestää round table -tilaisuuden 14.12.2012, jossa kuullaan ja keskustellaan kestävän kasvun toimintamalleista Hollannin esimerkin pohjalta.

Kutsuvierastilaisuus.

Tilaisuudessa johtaja Roel Bol (Department of bio-based economy/Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation) kertoo Hollannin biopohjaisen talouden kehittämisen toimintamallista. Miten ko. konsepti yhdistää eri tiedon lajeja, ja millä keinoin ko. toimintamalli on onnistunut edistämään systeemistä muutosta yhdistämällä uudella tavalla tutkimuksen, yritykset eri toimialoilta sekä hallinnon ja yhteiskunnan laajemmin?

Bolin esityksen pohjalta aiheesta käydään vapaamuotoista keskustelua.
Lisäksi johtaja Jukka Noponen kertoo Sitran tavoitteista ja toimenpiteistä koskien ekologista kestävyyttä.

Tilaisuuden kieli on englanti.

Taustatietoja:

Sitra käynnisti yhteistyössä Maa- ja metsätalousministeriön sekä Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa viime syksynä Maaseutu Suomi-strategiassa -prosessin, jonka tavoitteena oli maaseutuun liittyvän uuden kysynnän ja liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen sekä maaseudun kysyntälähtöisen kehittämismallin edistäminen politiikan keinoin. Työpajojen pohjalta syntyneissä toimenpide-ehdotuksissa korostuivat erityisesti uudet ajattelumallit, kuten kysyntä- ja ihmislähtöisen toimintakulttuurin edistäminen, sekä uudet yhteistyö- ja toimintamallit, jotka rakentuvat uudenlaisten toimijoiden kanssa yli alueiden ja toimialojen. Lisätietoja: http://www.sitra.fi/julkaisu/2012/maaseutu-kestavien-ratkaisujen-taloudessa

Mistä on kyse?