Live
Koulujen Tulevaisuuspäivä
tapahtumat

Koulujen Tulevaisuuspäivä

Tulevaisuuspäivänä 18.4. lapset ja nuoret pääsevät harjoittelemaan menetelmiä ja taitoja, joilla he voivat osallistua oman ja yhteisen tulevaisuuden rakentamiseen.

Suomen kouluissa vietetään ensimmäistä kertaa Tulevaisuuspäivää 18.4.2018. Päivän aikana lapset ja nuoret pääsevät tekemään tutkimusmatkoja vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin. Tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten luottamusta siihen, että he pärjäävät minkälaisessa tulevaisuudessa tahansa – riippumatta siitä, minkälaisia nopeita ja yllättäviä muutoksia se tuo mukanaan.

Päivä on tarkoitettu kaikille oppilaitoksille alakouluista lukioihin ympäri Suomen. Jokainen koulu tai luokka voi toteuttaa itsenäisesti oman Tulevaisuuspäivänsä omaan lukujärjestykseensä sopivana kokonaisuutena. Verkkosivuille osoitteeseen www.tulevaisuuspaiva.fi kootaan 29.3.2018 mennessä tarvittavat opettajan ohjeet, tehtävät ja materiaalipohjat vapaasti hyödynnettäväksi.

Lisäksi koulut voivat pyytää Sitrasta tulevaisuuspuheenvuoron osaksi Tulevaisuuspäiväänsä ottamalla yhteyttä ennakoinnin johtavaan asiantuntijaan Mikko Dufvaan, mikko.dufva@sitra.fi.

Opetusmateriaalit ja menetelmät pohjautuvat päivää koordinoivien Tulevaisuuskoulu ry:n ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen monipuoliseen kokemukseen lasten ja nuorten tulevaisuusajattelun kehittämisestä. Sisällöllisinä syötteinä materiaaleissa hyödynnetään Sitran megatrendejä ja visiota hyvinvoinnin seuraavasta erästä. Päivän toteuttamisessa tukevat myös Opetushallitus, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ja Ohjausosuuskunta Ote.

Lue lisää Tulevaisuuspäivän verkkosivuilta: www.tulevaisuuspaiva.fi

Mistä on kyse?