Live
Läbinaari: Miten onnistumme yhteistyössä monimutkaisessa yhteiskunnallisessa kontekstissa?
Verkkotapahtuma

Läbinaari: Miten onnistumme yhteistyössä monimutkaisessa yhteiskunnallisessa kontekstissa?

  • 16.04.2019 klo 10:00 - 11:00
  • ZOOM

Lasten ja nuorten eriarvoisuuden kaltaisia viheliäisiä, yhteiskunnallisia ongelmia on hankala ratkaista, koska ongelmista kärsivät sekä niitä ratkovat ovat toisistaan hajallaan. Ilmiöön on lukuisia, ristiriitaisia näkökulmia ja koordinaatiohaasteet ovat ilmeisiä.

Keskustelemme ensimmäisessä Läbinaarissa, Zoomilla toteutettavassa vuorovaikutteisessa webinaarissa, siitä, miten voimme onnistua moninapaisessa yhteiskunnallisessa yhteistyössä. Alustajina keskusteluun toimivat Aalto-yliopiston yhdyskuntasuunnittelun tutkija ja Helsingin kaupungilla arkkitehtina toimiva Susa Eräranta ja ympäristökiistojen neuvottelevaan ratkaisuun erikoistuneen Akordin johtaja Jonna Kangasoja.  

Keskustelemassa kanssamme

Jonna Kangasoja​, TkT, on ympäristökiistojen neuvottelevaan ratkaisuun erikoistuneen yhteiskunnallisen yrityksen Akordin toinen perustaja ja johtaja. Jonna on toiminut lukuisten pääasiassa luonnonvaroja ja maankäyttöä koskevien prosessien fasilitaattorina ja yhteensovittamisen asiantuntijana. Väitöskirja Retooling Planning – Towards Trading Zone Capabilities (2017) käsittelee yhdyskuntasuunnitteluammattilaisten työn ristiriitoja ja demokratiakehityksen ja kompleksisten ongemien myötä kasvanutta tarvetta neuvottelevalle yhteensovittamisosaamiselle. 

Susa ErärantaTkT, Arkkitehti, KTM, on yhdyskuntasuunnittelun vierailevana tutkijana Aalto-yliopistossa ja työskentelee arkkitehtina Helsingin kaupungilla. Susa on väitellyt maaliskuussa 2019 Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa, rakennetun ympäristön laitoksella, aiheesta Memorize the Dance in the ShadowsUnriddling the Networked Dynamics of Planning Processes through Social Network AnalysisSusan väitöskirja tarjoaa käytännönläheisen näkökulman siihen, kuinka yhteiskunnalliset suunnitteluorganisaatiot voisivat onnistua paremmin osallistavissa prosesseissaan.  

Siis mikä Läbinaari…?

Läbinaari on Sitra Labin vuorovaikutteinen webinaari, joka tuo yhteen kiinnostavia puhujia, oppijoita ja tekijöitä. Läbinaarien tavoitteena on edistää paitsi viheliäisten, yhteiskunnallisten ongelmien taklaamista koskevan osaamisen leviämistä, mutta myös jaetun ymmärryksen syntyä.  

Läbinaareja järjestetään noin kaksi kuukaudessa ja niissä pääsee paitsi kuulemaan kiinnostavia alustuksia käsittelyssä oleviin aiheisiin, mutta myös keskustelemaan alustajien kanssa.  

Mistä on kyse?