Live
Lehdistötilaisuus: Millainen mahdollisuus kiertotalous on Suomelle?
tapahtumat

Lehdistötilaisuus: Millainen mahdollisuus kiertotalous on Suomelle?

  • 28.11.2014 klo 08:30

Hyvä median edustaja

Kiertotalous on noussut tämän vuoden aikana vahvasti suomalaiseen keskusteluun. Se on talouden uusi malli, jossa materiaalit kiertävät ja tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla ja älykkyydellä. Myös maailmalla kiertotalous on mitä ajankohtaisin aihe, ja sen taloudellinen potentiaali on valtava: kiertotaloutta kansainvälisellä tasolla tutkiva Ellen MacArthur Foundation on laskenut, että globaalin kiertotalouden markkin-arvo on jopa 700 miljardia euroa. Nyt on ensimmäistä kertaa selvitetty, millainen voisi olla Suomen osuus tästä kokonaisuudesta ja miten saamme kyseisen potentiaalin hyödynnettyä.

”Kiertotalous on Suomelle merkittävä mahdollisuus parantaa koko kansantalouden kilpailukykyä” sanoo johtaja Mari Pantsar-Kallio Sitrasta.

Sitran selvityksen tuloksista ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksista sekä keinoista edistää uutta taloutta kertovat Mari Pantsar-Kallio ja johtava asiantuntija Jyri Arponen Sitrasta sekä projektipäällikkö Antti Törmänen McKinsey & Companysta.

Tarjoamme vastauksia muum muassa seuraaviin kysymyksiin:

– Millainen on kiertotalouden euromääräinen potentiaali Suomen paperi-, konepaja-, elintarvike ja rakennusteollisuudessa? Millaisia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille on tarjolla?

– Mihin suuntaan kuluttajille tarjotut tuotteet ja palvelut kehittyvät jatkossa?

– Miten Suomi varmistaa oman osuutensa globaaleista markkinoista? Mitä yksityisen ja julkisen sektorin tulisi tehdä kiertotaloutta edistääkseen?

Yrityksille kiertotalous tarjoaa mahdollisuuksia kustannussääntöihin, uuteen liiketoimintaan sekä strategiseen uudelleen asemointiin. Kuluttajille taas on tärkeämpää saada haluamansa palvelu tai tuote käyttöönsä kuin omistaa tuotteita. Myös kansantalouden näkökulmasta muutos lupaa hyvää: innovaatioiden myötä Suomen kilpailukyky paranee ja saamme talouteen uutta vauhtia.

Pyydämme ilmoittamaan osallistumisesta keskiviikkoon 26.11. mennessä taru.keltanen@sitra.fi, puh. 040 674 3246. 

Mistä on kyse?