Live
Luovuuden virrasta innovaatioksi -seminaari
tapahtumat

Luovuuden virrasta innovaatioksi -seminaari

Tervetuloa Luovuuden virrasta innovaatioksi -seminaariin Tampereelle!

Seminaarin tavoitteena on luoda malleja ja käytäntöjä maaseudun innovaatioympäristön kehittämiseksi, yritysinnovaatioiden edistämiseksi ja innovaatioiden nopeammalle leviämiselle. Seminaarissa tuodaan esiin myös nopeiden kokeilujen kautta saatuja kokemuksia innovaatioiden syntymisessä.

Tavoitteena on hyödyntää seminaarissa esitettyjä ajatuksia maaseudun innovaatioista kansallisessa ohjelmavalmistelussa sekä kansallisessa osallistumisessa Eurooppalaiseen maaseudun innovaatioverkostoon.

Seminaarin järjestää Maaseutuverkosto. Sitra on tapahtuman yhteistyökumppani. Seminaariin ovat tervetulleita kaikki maaseudun kehittämisestä, innovaatioista sekä innovaatioverkostojen kehittämisestä kiinnostuneet tahot. Ilmoittaudu mukaan täältä viimeistään 31.10.2012.

Ohjelma

puheenjohtajana Sirpa Karjalainen

klo 09.00 Aamukahvi, ilmoittautuminen seminaariin

klo 10.00 Seminaarin avaus, neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalainen, Maa‐ja metsätalousministeriö

klo 10.15 Kokeilemalla kehittäminen ‐Lupa toimia eri tavalla, tutkimuspäällikkö / Yli-innovaatioaktivisti Anssi Tuulenmäki, Aalto Yliopisto

klo 10.45 Kokeiluilla suunnittelusta tekoihin, johtava asiantuntija Päivi Hirvola, Sitra

klo 11.10 Verkostomainen toiminta innovaatioympäristössä, toimitusjohtaja Tommi Ranta, MDI

Klo 11.40 Oppeja & kokemuksia TEM:in Innovaatioverkoston kansallisesta verkostoyhteistyöstä, kehittämispäällikkö Tytti Isokangas, Frami Oy

klo 12.00 Lounas

klo 13.00 Maaseutu, innovaatiotoiminta ja kehittämistyö: Mihin suuntaan,millä eväin?tutkimuspäällikkö Jari Kolehmainen, Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu

klo 13.30 Kokemuksia Innovaatioleiriltä Kaustisilta. Mitä menetelmällä saavutetiin? yritysneuvoja Kirsi Mutka-Paintola, ProAgria

klo 13.45 Alueelliset innovaatioleirit uutena avauksena, yksikön johtaja Päivi Kujala, MMM maaseutuverkostoyksikkö

klo 13.55 Vihreä talous edellyttää ajattelun uudistumista, professori Hilkka Vihinen, Maa‐ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

klo 14.20 Milloin ja miten innovaatio on hyödyllinen professori Helena Forsman, Tampereen Yliopisto

klo 14.50 Päivän yhteenveto ja seminaarin päätös, puheenjohtaja Sirpa Karjalainen

klo 15.00 Päätöskahvi ja valmistautuminen illan Maaseutugaalaan

 

 

 

Mistä on kyse?