Live
Maakuntien liikkumisen mullistukset alkavat työpajalla

Maakuntien liikkumisen mullistukset alkavat työpajalla

Bussipysäkillä - Ronan Browne

Suomen maakuntien liikenne tarvitsee mullistuksen! Julkisella sektorilla on nyt ennennäkemätön mahdollisuus kehittää ratkaisuja liikkumisen murrokseen.

Sitra valmistelee Suomen kansallisen kiertotalouden tiekartan liikkuminen ja logistiikka -painopisteen edistämiseksi maakuntien liikkumisen kehitysohjelmaa. Järjestämme 23.5.2017 klo 12.00-16.00 Helsingissä Sitran toimipisteessä (Itämerenkatu 11-13) suunnittelu- ja sidosryhmätyöpajan kehitysohjelman työstämiseksi.

Kehitysohjelman tavoitteena on tukea julkisen sektorin organisoimia, skaalattavia toimia, jotka edistävät liikkumisen resurssiviisautta ja järkevöittämistä Suomessa. Kehitysohjelma kutsuu julkisen sektorin toimijoita kehittämään kokonaisvaltaisia ratkaisuita, jotka tulevat hyödyntämään liikennekaaren sekä sote- ja maakuntauudistuksen avaamia mahdollisuuksia liikkumisen ja kuljetusten tehostamiseksi yli organisaatiorajojen. Järjestettävän työpajan tavoitteena on maakuntien liikkumisen kehitysohjelman sisällön tarkentaminen ja validointi avainsidosryhmien kesken.

Sitra voi rahoittaa niiden pilottialueiden kehitystyötä, jotka valitaan kehitysohjelmaan. Alueilla tarkoitetaan julkisen sektorin organisaatioita ml. kaupungit, kunnat, maakunnat, ELY-keskukset, sairaanhoitopiirit, kuntayhtymät. Kehitysohjelma suunnitellaan ja ohjataan yhteistyössä keskeisten ministeriöiden ja virastojen kanssa. Tavoitteena on saada aikaan koordinoitu yhteistyö kansallisten ja alueellisten toimijoiden välillä kokeiluluontoisen kehitysohjelman vaikuttavuuden lisäämiseksi. Rahallisen tuen lisäksi kehitysohjelma tarjoaa asiantuntija-apua ja sparrausta sekä edistää verkostoitumista.

Taustana kehitysohjelmatyöhön on kiertotalouden tiekartan lisäksi mm. VTT:n selvityshanke maaseudun liikkumisen haasteista ja ratkaisuista. Tässä loppuvaiheessa olevassa MMM:n rahoittamassa ”maaseudun liikkuminen palveluna” -hankkeessa on tavoitteena tunnistaa uusia digitaalisiin ratkaisuihin perustuvia toimintamalleja, jotka mahdollistavat liikkumis- ja kuljetuspalveluiden tarjoamisen ja järjestämisen harvaan asutuilla alueilla kustannustehokkaasti.

Työpaja on suunnattu henkilöliikennesektorin avainsidosryhmille sekä kehitysohjelmasta kiinnostuneiden seutukuntien päätöksentekijöille ja liikenteen avainhenkilöille. Kyseessä on kutsuvierastilaisuus.

Ota yhteyttä
 
Heikki Sorasahi

Ohjelma

12.00

Ilmoittautuminen ja salaattilounas

12.30

Työpajan avaus

Kari Herlevi, Sitra

Alustuspuheenvuoroja eri näkökulmista

Tutkimusnäkökulma, Lasse Nykänen, VTT
Kelan ja Hämeenlinnan seudun yhteishankinta,  Anne Giss, Kela
Eksoten matkapalvelupakettipilotti, Katja Klemola, Eksote
Julkisen liikenteen organisointi Pirkanmaalla, Ruut Rissanen, Pirkanmaan liitto
Näkökulmia henkilöliikenteeseen maakuntauudistuksessa, Marja Rosenberg, Liikennevirasto
Swedish Mobility Program – tilanne Ruotsissa, Erik Kanerva, Shareit

Tauko

Työpajaosuus

1) Julkisen sektorin liikkumispalveluiden organisointi maakunnissa
2) Pilotit ja kokeilut: skaalautuvuus ja vaikuttavuus
3) Kansalliset toimijaroolit liikkumisen kokonaisvaltaisessa uudistumisessa

Miten tästä eteenpäin: Sitran mahdollisuudet edistää liikkumisen mullistuksia maakunnissa

Heikki Sorasahi, Sitra

Mitä liikkumisen mullistus tarkoittaa minun maakunnassani / organisaatiossani?

15:50

Tilaisuuden lopetus

 Heikki Sorasahi, Sitra

Mistä on kyse?