Live
Materiaalikehittäjät kiertotalouden ratkaisijoina -työpaja
Työpaja

Materiaalikehittäjät kiertotalouden ratkaisijoina -työpaja

Mikä on materiaalikehityksen rooli kiertotalouden toteutumisessa? Kiertotalouden kannalta merkittävät ratkaisut tehdään elinkaaren alkupäässä. Materiaalikehitys, tuotesuunnittelu sekä prosessien suunnittelu ovat avainasemassa, kun tuotamme uusia tavaroita rakennettuun ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Maailma on monimutkainen, samoin kuin siellä liikkuvat materiaalit. Materiaaleja kehitetään toiminnallisesta lähtökohdasta, kuten ultrakevyitä rakenteita tai älykkäitä pinnoitteita. Kiertotalouden toteutumisen kannalta materiaalikehitysvaiheessa tulisi miettiä materiaalin ja tuotteen koko elinkaarta; miten elinkaaren eri vaiheissa saadaan ylijäämämateriaali talteen ja uudelleen kiertoon sekä miten elinkaaren lopussa erilaiset materiaalisekoitteet saadaan hyödynnettyä uusissa tuotteissa.

Nyt haluamme nostaa esille materiaalikehityksen ammattilaiset. Mikä on teidän näkemyksenne kiertotaloudesta ja miten sinne päästään? Mitkä ovat keskeisimmät haasteet, entä mikä kannustaa eteenpäin?

Ohjelmassa on alustuksia aiheeseen eri näkökulmista, kuten elinkaariajattelu materiaalikehityksessä, materiaalikehityksellä kannattavaa liiketoimintaa sekä ideaalinen tutkimus- ja tuotekehitysympäristö. Mutta ennen kaikkea, tavoitteena on saada materiaalikehittäjien oma ääni kuuluville.

Tilaisuus on suunnattu materiaalikehittäjille.

Mistä on kyse?