Live
Miten reilun ja kestävän talouden aloitteet näkyvät talouskeskustelussa ja -politiikassa?
Verkkotapahtuma

Miten reilun ja kestävän talouden aloitteet näkyvät talouskeskustelussa ja -politiikassa?

Miten uudistamme talouden nykyisiä ajattelu- ja toimintamalleja siten, että erilaiset sosiaaliset ja ekologiset ongelmat saadaan ratkaistua? Tämä polttavan ajankohtainen kysymys yhdistää reilun ja kestävän talouden tiedepohjaisia aloitteita.

Monitieteinen tutkimusyksikkö BIOS analysoi Sitran toimeksiannosta seitsemän viimeaikaista aloitetta, jotka ovat donitsitalous, ekohyvinvointivaltio, ekologinen jälleenrakennus, Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, Green New Deal for Europe (GNDE), hyvinvointitalous, missiotalous ja missiolähtöinen innovaatiopolitiikka.

Vaikka iso tavoite talouden kestävyyssiirtymästä on aloitteille yhteinen, eroja löytyy esimerkiksi suhtautumisessa nykyisen talousjärjestelmän muutokseen, talouskasvuun, reiluuteen ja siirtymän kiireellisyyteen. Julkistamme muistion, jossa aloitteita on vertailtu eri näkökulmista.

Huomionarvoista on se, että kaikki edellä mainitut aloitteet ovat omiaan rikastuttamaan ja uudistamaan suomalaista talouskeskustelua ja -politiikkaa. Ne nostavat esiin tuiki tärkeitä kysymyksiä ja hahmottelevat konkreettisiakin siirtymäpolkuja kohti kestävää ja reilua tulevaisuuden taloutta.

Tervetuloa Sitran webinaariin perjantaina 17.6. klo 8.30 – 9.50. Tilaisuudessa tarjoamme katsauksen kestävän talouden aloitteisiin. Lisäksi kuvittelemme näiden pohjalta talouden toisenlaisia tulevaisuuksia ja pohdimme, miten aloitteiden parempi tuntemus voisi tukea muutosta nykyhetkessä.

Tilaisuus järjestetään Teams-alustalla. Ilmoittaudu osallistujaksi sivun yläreunasta.

Mistä on kyse?