Live
Miten Suomessa säädetään laki? -selvityksen julkaisutilaisuus
Julkistustilaisuus

Miten Suomessa säädetään laki? -selvityksen julkaisutilaisuus

Keskeisin yhteiskunnallisen päätöksenteon ja uudistustyön väline on valtioneuvoston valmistelema ja eduskunnan päättämä lainsäädäntö. Lainsäädäntöprosessia ei ole kuvattu kattavasti, vaan lähinnä lainvalmistelijoiden näkökulmasta, jättäen esim. poliittinen prosessi näkymättömiin. Kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen edellyttää avointa ja ajantasaista näkymää koko lainsäädäntöprosessiin.

  • 26.11.2021 klo 08:30 - 09:45
  • Teams

Tilaisuudessa julkistettavan Miten Suomessa säädetään laki? -selvityksen on tehnyt Sitran vanhempi neuvonantaja Jouni Backman, jolla on lainsäädäntöprosessista kokemusta mm. 24 vuotta kansanedustajana ja 5 vuotta ministerinä. Selvitys pohjautuu Sitran ja QPR Software Oyj:n projektiin, jossa lainsäädäntöprosessi mallinnettiin ja prosessidata louhittiin.

Samassa tilaisuudessa julkistettavan Lainsäädännön arviointineuvoston rooli korona-aikana -muistion on tehnyt Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen laitoksen tutkimusavustaja Hanna-Riitta Härkönen, jonka pro gradu -työ käsitteli lainsäädännön arviointineuvoston lausuntojen vaikuttavuutta lainsäädäntötyössä.

Julkaisujen tekijöiden esittelypuheenvuorojen jälkeen kommenttipuheenvuorot käyttävät eduskunnan apulaispääsihteeri Timo Tuovinen ja lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen.

Selvitys ja muistio on tehty osina Sitran Kansanvallan peruskorjaus -projektia sekä Demokratia ja osallisuus -teemaa, joiden tavoitteena on vahvistaa Suomen asemaa uudistumiskykyisenä demokratian mallimaana edistämällä kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Kansanvallan peruskorjaus -projektin tavoitteena on ollut vahvistaa Suomen asemaa uudistumiskykyisenä demokratian mallimaana. Tämä edellyttää päätöksenteon, hallinnon ja osallisuuden systeemistä muutosta. Projekti toteutettiin vuosina 2018—2021. Kesällä 2021 käynnistyi Sitran uusi Demokratia ja osallisuus -teema, joka uudistaa ja kehittää demokratian rakenteita, toimintatapoja ja osallistumisen ja vuorovaikutuksen keinoja. Uuden teeman työ painottuu erityisesti siihen, miten verkostomaiset toimintatavat ja algoritmi- ja datapohjaisen toiminnan ja vaikuttamisen keinot voidaan valjastaa demokratian, osallisuuden ja yhteistoiminnan tueksi.

Mistä on kyse?