Live
Sitra kutsuu kaupunkeja mukaan kehittämään resurssiviisauden johtamisjärjestelmää
tapahtumat

Sitra kutsuu kaupunkeja mukaan kehittämään resurssiviisauden johtamisjärjestelmää

 • 29.04.2014 klo 10:00

Resurssiviisaan alueen toiminta- ja yhteistyömallia on kehitetty vuoden 2013 aikana Sitran ja Jyväskylän yhteisellä hankkeella. Työtä jatketaan yhdessä muiden alueellisen resurssiviisauden edistämisestä kiinnostuneiden kaupunkien kanssa.  

Työhön mukaan otettavien kaupunkien rooli on tärkeä: niiden tehtävä on auttaa suunnittelemaan toimintamalli, joka aidosti vastaa kaupunkien tarpeita, ja on sovellettavissa useissa eri kaupungeissa. Sitra tarjoaa osaltaan myös viestintäapua edelläkävijäkaupunkien esiin nostamiseksi prosessin aikana kansallisessa keskustelussa. 

Työ starttaa koko päivän työpajalla Jyväskylässä 29.4.2014. Työpajassa osallistujille esitellään Jyväskylän kanssa tehtyä työtä, ja lähdetään rakentamaan sen pohjalta resurssiviisasta johtamisjärjestelmää, jota voidaan soveltaa muissa mukaan tulevissa kaupungeissa.  Tavoitteena on luoda alueellisen resurssiviisauden toiminta- ja yhteistyömalli, joka tukee elinvoimaista aluetaloutta, sosiaalista hyvinvointia ja kestävää kehitystä. Kaupungit ovat avainasemassa kestävän yhteiskunnan kehittämässä ja vastaamassa resurssiniukkaan tulevaisuuteen. Työpajaprosessi jatkuu toisessa työpajassa 24.9. 

Sitran tavoitteena on, että vuodesta 2015 lähtien kaupunkien resurssiviisaustyön tukena on myös kansallinen koordinaattori, joka auttaa toimintamallin käyttöönottoa eri alueilla, jakaen tietoa ja kokemuksia hyvistä käytännöistä, keinoista ja työkaluista. Kansallinen koordinaattori palvelee tulevaisuudessa nyt mukaan lähtevien edelläkävijäkaupunkien yleistä työtä resurssitehokkuuden ja kestävän kehityksen edistämiseksi sekä näihin liittyvien elinkeinojen kehittämiseksi. 

Pyydämme kehitysprosessista kiinnostuneita kaupunkeja ilmoittamaan kiinnostuksestaan keskiviikkoon 5.3.2014 mennessä Sitran ekologisen kestävyyden asiantuntijoille laura.jarvinen(at)www.sitra.fi ja antti.lippo(at)www.sitra.fi ja toimittamaan liitteenä taustadokumentin (yksi A4), jossa kuvataan seuraavat asiat: 

 • työpajaprosessiin osoitettavat henkilöt (2-4 henkilöä / kaupunki) ja kuvaus heidän vastuualueistaan. Kohderyhmänä ovat esim. kehitysjohtajat, muutosjohtajat, innovaatiopäälliköt, ympäristöjohtajat tai muut vastaavat johtavat asiantuntijat. Kaupunki voi myös osoittaa prosessiin mukaan operatiivisista toiminnoista vastaavia henkilöitä (kuten maankäyttö, julkiset hankinnat tms.) tai muista organisaatioista siinä tapauksessa, jos kestävään kehitykseen ja resurssitehokkuuteen liittyvistä edistämistoimista vastaa jokin kehitysorganisaatio.
 • lyhyt kuvaus kaupungin strategiapapereissa asetetuista ilmasto-, ympäristö- tai resurssitehokkuustavoitteista
 • kuvaus keskeisestä käynnistetystä tai suunnitellusta toimenpiteestä näiden strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi
 • kuvaus alueen keskeisestä tunnistetusta ongelmasta tai haasteesta resurssitehokkuuteen tai kestävään kehitykseen liittyen. 

Kahdesta työpajasta muodostuvaan kehitysprosessiin otetaan alkuvaiheessa mukaan 5-10 suurta ja/tai keskisuurta kaupunkia. Kaupunkien valinnassa huomioidaan maantieteellinen kattavuus sekä kaupunkien omat toimet resurssitehokkuuteen ja kestävään kehitykseen liittyen, jotka tulee kuvata taustadokumentissa. 

Kuvaus työpajaprosessista: 

I työpaja 29.4.2014 Jyväskylä (työpajatila ilmoitetaan myöhemmin)  

 • Kohti resurssiviisautta –hankkeessa tehdyt asiat
 • Toimintamallin raamien ja viitekehyksen esittely
 • Kansallisen koordinaattorin kehitystyö
 • Toiminta- ja yhteistyömallin yhteiskehittäminen
  • kaupunkien toiveet, tarpeet, osaaminen
  • keskustelu, ideointi, priorisointi 

II työpaja 24.9.2014 

Työpajat ovat päivän pituisia (noin klo 10-16). Sitra ei vastaa osallistujien matkakuluista eikä maksa päivärahaa tai palkkiota.

Lue lisää Sitran ”Kohti resurssiviisautta -hankkeesta uutiskirjeestä tai hankkeen sivustolta Resurssiviisaus.

 

Mistä on kyse?