Live
TEHDAS-yhteistoimintahankkeen kansallisen asiantuntijaryhmän kokous
Keskustelutilaisuus

TEHDAS-yhteistoimintahankkeen kansallisen asiantuntijaryhmän kokous

Euroopan komission järjestyksessään kolmanteen terveysalan toimintaohjelmaan (European Health Programme) liittyvä EU-maiden yhteistoimintahanke (Joint Action) Towards the European Health Data Space (TEHDAS) käynnistyy maaliskuussa 2021. Sosiaali- ja terveysministeriö nimesi Suomen osalta Sitran toimivaltaiseksi viranomaiseksi. Kesäkuussa 2020 pidetyssä tilaisuudessa Sitra valittiin muiden toimivaltaisten viranomaisten yksimielisesti tukemana koordinoimaan hanketta.

  • 26.03.2021 klo 13:00 - 15:00
  • Verkkokokous

Yhteistoimintahankkeen keskeisenä tavoitteena on terveysdatan nykyistä parempi hyödyntäminen terveyden, terveydenhuollon, tutkimuksen ja päätöksenteon tueksi. Hankehakemus tehtiin yhteistyössä 26 eri maiden nimeämien organisaatioiden kanssa. Hakemus jätettiin Euroopan komissiolle lokakuussa. Hakemuksessa kuvattiin yhteistoimintahankkeen aikana toteutettavat työpaketit, aikataulu sekä työn tarkka budjetti.

Hankkeen työpakettien koordinoinnin lisäksi Sitra on käynnistänyt kansallisen asiantuntijaryhmän kiinnostuneiden organisaatioiden ja asiantuntijoiden kanssa. Ryhmä kokoontuu kvartaaleittain ja sen roolina on tuoda työpaketteihin osallistuville asiantuntijoille lisätietoa ja seurata työn edistymistä. Asiantuntijoiden toivotaan sitoutuvan osallistumaan kokouksiin ja tarjoavan syötteitä ja osaamistaan työn edistämiseksi.

Asiantuntijaryhmän kolmas tapaaminen järjestetään perjantaina 26.3.2021 klo 13.00–15.00 online-kokouksena. Teams-osallistumislinkki lähetetään tilaisuuteen rekisteröityneille.

Terveysalan toimintaohjelmalla rahoitetaan ja tuetaan EU-maiden välistä yhteistyötä ja edistetään yhtenäisiä terveystoimia Euroopassa. Suomen liittyminen yhteistoimintahankkeeseen edistää EU:n yhteisiä käytäntöjä erityisesti terveysdatan toissijaisessa hyödyntämisessä.

Mitä? TEHDAS-yhteistoimintahankkeen kansallisen asiantuntijaryhmän kokous
Missä? Online-kokous, Teams-osallistumislinkki lähetetään rekisteröityneille
Milloin? perjantaina 26.3.2021, klo 13.00–15.00

Mistä on kyse?