Live
Tule järjestämään koko Suomen kattavia Erätauko-dialogeja ilmastonmuutoksesta

Tule järjestämään koko Suomen kattavia Erätauko-dialogeja ilmastonmuutoksesta

Tervetuloa mukaan rakentamaan ymmärrystä ilmastonmuutoksen hillitsemisestä käytännössä

Erätauko-päivänä 29. tammikuuta 2019 kenellä tahansa on mahdollisuus järjestää rakentava keskustelu ilmastonmuutoksen hillitsemisestä. Tavoitteena on selvittää mikä estää meitä ryhtymästä vaikuttaviin toimenpiteisiin nyt heti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Mikä estää juuri sinua, yhteisöäsi, organisaatiotasi tai päättäjää?

Keskustelujen järjestämisen tueksi annetaan tarvittavat materiaalit eikä aiempaa kokemusta keskustelun järjestämisestä välttämättä tarvita. Keskustelun voi järjestää mihin vuorokauden aikaan tahansa ja se voi kestää kahdesta tunnista koko päivään. Kaikki halukkaat perehdytetään keskustelun vetämiseen tammikuussa.

Keskustelujen yhteisenä tavoitteena on, että saamme syvemmän ymmärryksen siitä, mikä yhteisöissämme ja organisaatioissamme tai yksilönä estää meitä ryhtymästä vaikuttaviin toimenpiteisiin nyt heti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi – sekä ideoita siitä, mitä voidaan tehdä jo tänään.

Ohjeet ilmoittautumiseen

Keskustelun järjestämiseksi yhdistäkää ilmastonmuutos teille tärkeään aiheeseen, kuten esimerkiksi ”Mikä meitä estää tekemästä Helsingistä hiilineutraalia nyt?”, ”Mikä meitä estää muuttamasta kylämme ilmastoystävälliseksi nyt?” tai ”Mikä meitä estää muuttamasta luokkamme päästöttömäksi samantien?” ja ilmoittautukaa keskustelujen järjestäjiksi tästä. Alustava ilmoittautuminen 20.12. mennessä.

Päivän aikana järjestettävät keskustelut tullaan listaamaan tälle sivulle. Keskustelujen keskeiset konkreettiset oivallukset kootaan Erätauon sivuille kaikkien hyödynnettäväksi.

Tervetuloa viemään ilmastomuutoskeskustelu konkretiaan!

Päivän tavoitteena on, että suuri joukko organisaatioita ympäri Suomen järjestää Erätauko-dialogeja ja että niissä ilmastonmuutoksen hillitseminen sidotaan yhteiskunnan osa-alueisiin kokonaisvaltaisesti – kuten talouspolitiikkaan, tuotantoon ja organisaatioiden sekä yksilöiden toimenpiteisiin. Samalla päivä tekee näkyväksi laajaa dialogiosaamista, jota Suomessa jo on, sekä tukee dialogiosaamisen vahvistumista yhteiskunnassamme.

Tuki keskustelun järjestäjälle

Annamme keskustelun järjestäjille:

 • Kutsupohjan teksteineen ja ehdotuksen kutsutavoista ja aikataulusta
 • Keskustelun käsikirjoituksen, josta löytyvät keskustelun ohjaamiseen tarvittavat toimenpiteet ja apukysymykset, 2, 3 ja 4 tunnin keskustelulle. (Tämän pohjalta voi helposti vetää rakentavan keskustelun)
 • Videoidun keskustelun alustuksen ilmastonmuutoksen hillitsemisestä, niin että keskustelu pysyy faktapohjaisena ja innostaa keskustelijoita syvään aiheen käsittelyyn
 • Perehdytyksen kaikille halukkaille keskustelun vetäjille Helsingissä tai skypellä kaksi viikkoa ennen keskustelua, viikolla 3

Keskustelun järjestäjän tulee:

 • Varata tila keskustelulle ja mahdolliset tarjoilut
 • Kutsua keskustelijat
 • Vetää keskustelu
 • Raportoida keskustelussa esiin nousseista keskeisistä oivalluksista lomakkeella heti keskustelun jälkeen
Erätauko-keskustelu

 • 2-4 tunnin pituinen
 • Yhdessä ringissä 6-12 keskustelijaa
 • Yksi keskustelun vetäjä (fasilitaattori) per rinki

Erätauko on tapa käydä ja käynnistää rakentavaa keskustelua. Lue lisää Erätauosta täältä.

Nämä toimijat ovat jo ilmoittautuneet mukaan järjestämään keskustelun 29.1.2019!

Järjestäjä

Aika ja paikka

Keskustelun aihe

Lapin liitto

Klo 13.30 – 16.00, paikka tbc

Mikä meitä estää tekemästä Lapista kestävää ja hiilineutraalia?

Ainokaisa Huusko

tbc

Mikä estää meitä vaihtamasta lentomatkat lukumatkoihin?

KM Future Ky

Paloheinän maja (alustava)

Mikä meitä estää tekemästä Helsingistä ilmastoystävällistä?

International Organization for Migration (IOM)

Iltapäivällä

Miten ilmastonmuutos ja siirtolaisuus liittyvät toisiinsa?

InnoOk Osk

klo 13:00-16:00 , Oulu

Mikä meitä estää tekemästä ilmastoystävällisiä valintoja?

Cultura-säätiö

klo 17-19, Cultura-säätiö (Lintulahdenkatu, 10)

Mitä tiedämme ilmastomuutoksesta ja mikä estää meitä toimimasta asian eteen?

Sykli (ja Helsingin seurakuntayhtyhmä)

Helsinki

Mikä estää meitä parantamasta kirkkojen energiatehokkuutta?

Varusteleka Oy

Varustelekan Sotima baari

Mikä meitä estää nollaamasta Varustelekan ympäristövaikutuksia? (Tarkentuu myöhemmin)

Aalto-yliopisto

Aalto yliopiston kampus, Otaniemi

Ei vielä sovittu.

Kohtuukulutuksen Lelutohtorit – Reason ry

klo 14-17 Keskustakirjasto Oodi, Monitoimisali,

Mikä meitä estää kuluttajana ja kansalaisina tekemästä kestäviä ja kohtuullisia valintoja?

Porin kaupunki

tbc

Mikä meitä estää tekemästä ilmastoystävällisiä valintoja arjessa nyt heti?

MTK-Pirkanmaa, Pirkanmaan maaseutunuoret

klo 18:00 – 20:00 Tampereen pääkirjasto Metso, Pihlajasali

Mikä meitä estää syömästä ja tuottamasta lihaa tulevaisuudessakin?

Helsingin seudun Ikivihreat ry

klo 15.00, Oodi

Mikä estää tekemästä ilmastoystävällisiä valintoja arjessa nyt?

FinFami – Mielenterveysomaisten keskusliitto

klo 10.30-14 FinFami keskusliiton toimisto Helsinki

Ilmastomuutos ja mielenhyvinvointi.

Tekniikan akateemiset TEK

Helsinki

Mikä meitä estää tekemästä enemmän ilmaston hyväksi?

Opinkirjo, Allianssi ja Nuorten Agenda 2030

klo 16–18, Allianssi-talo

Miten nuorten osallisuus toteutuu ilmastotekojen suunnittelussa ja toimeenpanossa?

Valtiokonttori – Haus

klo 14 – 16, Haus

Mikä meitä estää muuttamasta virastojamme ilmastoystävällisemmiksi?

Jyväskylän kansalaisjärjestöjen yhteistyöryhmä

Jyväskylän keskustan alueella neljässä eri paikassa.

Ilmastonmuutos väh. neljästä eri näkökulmasta katsottuna.

Lahden ammattikorkeakoulu

klo 10-12 Lahti, LAMK

Energy Efficiency in Limiting Climate Change

Aretai Oy/DialogiAkatemia

klo 17-19 Helsingissä

Mikä minua estää tekemästä ilmastoystävällisiä valintoja nyt heti?

Solita

iltapäivästä, Solitan Helsingin toimisto

Miten Solita, sen työntekijät ja asiakkaat voivat hillitä ilmastonmuutosta?

Aretai Oy/DialogiAkatemia

Aretai, Tampere

Mikä minua estää tekemästä ilmastoystävällisiä valintoja nyt heti?

Lappeenrannan kaupunki

tbc

Mikä meitä estää vähentämästä liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä Lappeenrannassa?

Kansalaisfoorumi

klo 10-12, Kansalaisfoorumin toimisto Tikkurilassa

Mikä meitä estää tekemästä Kansalaisfoorumin koulutuspalveluista ilmastoystävällisiä?

Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry

klo 18 Kylätalo Vanahis

Mikä estää kyläämme (kaupunginosa) muuttumasta ilmastoystävälliseksi?

Kuhmoisten vapaa-ajan asukkat ry

tbc

tbc

Tapanilan kylätila & Hyvinvoinnin Elohelmi

tbc

Millaisia asioita ja siirtoja voin tehdä ”ilmastopelissa”?

HSY

tbc

Mikä estää minua tekemästä ilmastoystävällisiä valintoja arjessani vieläkin enemmän?

Virve Linnanen

tbc

Mikä meitä estää tekemästä ilmastoystävällisiä valintoja arjessa nyt heti?

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?