Live
Vaikuttavuudesta yrityksen kilpailuetu – kiihdyttämöjen rooli
tapahtumat

Vaikuttavuudesta yrityksen kilpailuetu – kiihdyttämöjen rooli

Sitra on tehnyt viimeisen kahden vuoden aikana osaltaan ensimmäisiä ”impact investing” eli vaikuttavuusinvestoimisen markkinan avauksia Suomessa. Vaikuttavuusinvestoiminen tarkoittaa sijoitus-, rahoitus- ja yhteistyömallia, jolla halutaan saada aikaan mitattavia, myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia sekä positiivista taloudellista tuottoa. Sitran painopiste on tähän mennessä ollut hyvinvoinnin edistämisessä ja vielä erityisesti edistävän ja ehkäisevän toiminnan näkökulmassa, vaikka malli sinällään on hyödynnettävissä myös muilla toimialoilla. Vaikuttavuusinvestoimisen tavoitteena suomalaisessa hyvinvointikentässä on siis tuoda yksityinen ja julkinen sektori aikaisempaa lähemmäksi toisiaan ja samanaikaisesti kanavoida yksityistä pääomaa ko. toimijoihin ja hankkeisiin. Lisätietoja vaikuttavuusinvestoimisen mallista ja käsitteestä löytyy mm. Sitran sivuilta täältä.

Keskeinen osa markkinan avauksia on sijoitus- ja rahoituskohteiden eli palveluntuottajien kehittäminen ja siltojen rakentaminen palveluiden ostajien (esim. kuntien ostojen arvo noin 35 miljardia euroa / vuosi) ja sijoittajien (esim. 253 milj. euron sijoitukset suomalaisiin kasvuyrityksiin vuonna 2015) suuntaan. Sitra on kahden, syksyllä 2015 ja keväällä 2016 toteutettujen, Vaikuttavuuskiihdyttämöjen kautta työskennellyt hyvinvointipalveluja tuottavien yritysten kanssa. Vaikuttavuuskiihdyttämö on auttanut yrityksiä (pää-asiassa startupeja) mallintamaan ja mittaamaan niiden yhteiskunnallista vaikuttavuuttaan sekä kehittänyt niiden sijoitusvalmiutta. Vaikuttavuuskiihdyttämö on laatuaan ensimmäinen Suomessa, sillä se on keskittynyt nimenomaan vaikuttavuus (”impact”) näkökulman kehittämiseen osana yrityksen kasvupotentiaalia. Lisätietoja ohjelmasta löytyy täältä ja Vaikuttavuuskiihdyttämön syksy 2015 pilotin satoa voi lukea myös juuri ilmestyneestä julkaisustamme.

Siinä missä Vaikuttavuuskiihdyttämö-toiminta on kansainvälisten esimerkkien tapaan keskeinen osa vaikuttavuusinvestoimisen ekosysteemin rakentamista Suomeen, Sitran painopiste on nyt yhä enenevässä määrin ensimmäisten Vaikuttavuuskiihdyttämöjen kautta kerätyn osaamisen ja oppien jakamisessa. Olemme näiden kahden jo toteutetun Vaikuttavuuskiihdyttämön kautta oppineet paljon ja näemme, että vaikuttavuus-painotteiselle kiihdyttämötoiminnalle on kysyntää ja tarvetta myös tulevaisuudessa. Vaikuttavuuden mallintamiseen ja mittaamiseen liittyvää osaamista on tarkoitus viedä laajemmin myös pk-sektorille.

Sitra isännöi aiheeseen liittyvän työpajan Suomessa toimiville yrityskiihdyttämöille, hubeille, yhteisöille ym. vastaavanlaisille toimijoille 25.8. klo 8.30-12 Sitrassa. Olet lämpimästi tervetullut mukaan. Työpajan tavoitteena on

(1)              Sitran puolelta hahmottaa kiihdyttämöjen ym. toimijoiden kiinnostusta vaikuttavuusinvestoimisen mallia ja entistä vaikuttavampien yritysten kehittämistä kohtaan sekä

(2)              fasilitoidun työskentelyn kautta kartoittaa mahdollista koulutusohjelmaa vaikuttavuuteen keskittyvän kiihdyttämötoiminnan jalkauttamiselle Suomeen.

 Työpaja antaa osaltaan Sitralle aineksia, joiden perusteella se päättää mahdollisen ”kiihdyttämöjen kiihdyttämö”-ohjelman lanseeraamisesta syksyllä 2016, yhdessä muiden ohjelman toteutuksesta mahdollisesti kiinnostuneiden tahojen kanssa. 

 

Pyydämme ilmoittautumistanne sekä tietoa mahdollisista ruoka-aineallergioista sähköpostitse Heidi Humalalle (heidi.humala@sitra.fi) sekä Tuuli Salmiselle (tuuli.salminen@sitra.fi) maanantaihin 8.8. mennessä. Heidi vastaa mielellään mahdollisiin tilaisuuteen liittyviin lisäkysymyksiin 15.7. asti. Vahvistamme agendan ja osallistujat perjantaihin 12.8. mennessä.

Mistä on kyse?