VAIKUTTAVUUSKIIHDYTTÄMÖ

Lisää virtaa yrityksille ja järjestöille, jotka tukevat palveluillaan suomalaista hyvinvointia.

AJANKOHTAISTA

Vauhtia hyvinvointialan yritysten ja järjestöjen kasvuun

Sitran Vaikuttavuuskiihdyttämö on suunnattu yrityksille ja elinkeinotoimintaa harjoittaville järjestöille, jotka rakentavat suomalaista hyvinvointia – olipa haasteena nuorten syrjäytyminen, ikäihmisten yksinäisyys tai maahanmuuttajien kotouttaminen. Tavoitteena on vahvistaa osallistujien vaikuttavuus- ja tulosperusteista ansaintaosaamista, kasvua ja mahdollisuuksia hankkia ulkopuolista rahoitusta. 

Mitä?

Vaikuttavuuskiihdyttämö on kahden kuukauden intensiivinen koulutus- ja mentorointiohjelma. Sitra järjestää neljä kiihdyttämöjaksoa, jotka tukevat yhteensä noin 40 hyvinvointialan vaikuttavuustoimijan kehittymistä. Vaikuttavuuskiihdyttämö hakee ratkaisuja muun muassa seuraaviin haasteisiin:

  1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen
  2. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy
  3. Ikääntyneiden toimintakyvyn / itsenäisen selviytymisen edistäminen ja
  4. Maahanmuuttajien kotouttaminen suomalaiseen yhteiskuntaan

Kenelle?

Ohjelma on suunnattu ensisijaisesti yrityksille ja elinkeinotoimintaa harjoittaville järjestöille, jotka tarkoituksellisesti haluavat tuottaa mitattavia, positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia ja vaikuttavuutta hyvinvointihaasteiden ratkomiseksi.

Miten?

Kaikille yhteisen koulutuksen lisäksi jokaiselle osallistujalle laaditaan yksilöllinen oppisuunnitelma ja -polku. Koulutuksen ja yksilöllisen mentoroinnin painopisteet liittyvät vaikuttavuuden mallintamiseen ja mittaamiseen, tulosperusteisen ansaintalogiikan rakentamiseen ja rahoitus- ja sijoitusvalmiuksien vahvistamiseen. Lisäksi tarjotaan mahdollisuus verkostoitumiseen ja vertaisoppimiseen.

Tavoitteet

Kiihdyttämön tavoitteena on tukea aikaisempaa vaikuttavampien toimijoiden kehitystä ja luoda uudenlaisia kanavia vaikuttavuustoimijoiden ja sijoittajien välille. Tavoitteena on, että yhteistyö poikii muutaman oikean sijoituksen.

Yhteistyökumppanit

Koulutuksen sisällöistä ja mentoroinnista vastaavat Sitran valitsemat yhteistyökumppanit.

Keväällä 2017 testaamme myös vaikuttavuussisällön viemistä kahteen kumppanikiihdyttämöön, jotka ovat xEdu (koulutus) ja Vertical (terveysteknologia).

Osallistujien valinta

Vaikuttavuuskiihdyttämöön osallistuvien toimijoiden valinta perustuu yleisesti ottaen seuraaviin kriteereihin:

Aikataulu ja hakuohjeet

Kevään 2017 Vaikuttavuuskiihdyttämön haku päättyi 1.3.2017.

Kevään 2017 Sitran Vaikuttavuuskiihdyttämö on sarjassaan neljäs ja viimeinen. Vaikuttavuuskiihdyttämö on osa laajemman vaikuttavuusinvestoimisen ekosysteemin rakentamisesta Suomeen, josta Sitra omalta osaltaan vastaa. Vaikuttavuusinvestoimisen taustasta ja rahoitusmallista lisätietoja täällä.

Lisätietoja

Riina Kopola, projektikoordinaattori
puh. +358 294 618 240, riina.kopola@sitra.fi

 

JULKAISUT

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?