archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Aalto-yliopiston opiskelijaryhmä palkittiin energiatehokkuuden edistämisestä

Aalto-yliopiston opiskelijaryhmä on saanut tunnustuspalkinnon energiatehokkuuden edistämisestä asuntomarkkinoilla. Palkittu opiskelijaryhmä suunnittelee ja toteuttaa nollaenergiatalon Solar Decathlon Europe 2010 -kilpailuun, jonka finaali järjestetään Madridissa tänä vuonna.

Julkaistu

Aalto-yliopiston opiskelijaryhmä on saanut tunnustuspalkinnon energiatehokkuuden edistämisestä asuntomarkkinoilla. Palkittu opiskelijaryhmä suunnittelee ja toteuttaa nollaenergiatalon Solar Decathlon Europe 2010 -kilpailuun, jonka finaali järjestetään Espanjan Madridissa tänä vuonna. Suomen Messusäätiön myöntämä stipendi on suuruudeltaan 5000 euroa. Tunnustuspalkinto luovutettiin ryhmälle ASMA-messuilla Helsingin Messukeskuksessa.
 
Energiatunnustuksen valinnassa kiinnitettiin huomiota uutuusarvoon, innovatiivisuuteen, rohkeuteen ja ennakkoluulottomuuteen. Tunnustus haluttiin jakaa taholle, jota ei ole aiemmin palkittu. Valinnasta vastasi Suomen Messujen koolle kutsuma asiantuntijaraati, joka yhteistyössä Tee parannus -viestintäohjelman kanssa valitsi palkittavan tahon. Raatiin kuuluivat Juha Salmi Suomen Asuntotietokeskuksesta, Helena Säteri ympäristöministeriöstä, Reijo Kangas Tekesistä ja Jarek Kurnitski Sitrasta.

– Koulutuksen merkitys on avainasemassa rakennetun ympäristön energiatehokkuuden parantamisessa. Toisaalta nuori sukupolvi on eturintamassa ilmastonmuutoksen hillinnässä. Nämä ovat syitä miksi halusimme palkita nuoria tulevaisuuden osaajia, kertoo raadin puheenjohtaja Juha Salmi. 

– Kaikki rakentaminen on tiimityötä, mutta etenkin energiatehokkuuden parantaminen edellyttää erilaiset reviirirajat ylittävää yhteistyötä. Tässäkin mielessä nimenomaan ryhmän palkitseminen oli perusteltua, Salmi jatkaa.

Kokonaan opiskelijavoimin suunniteltu talo

Pääosin puusta rakennetun, verkkoon kytketyn Luukku-talon ainoa energianlähde on aurinko. Nollaenergiatalossa vuotuinen energiantuotto vastaa vuotuista energiankulutusta. Luukku-taloa varten on kehitetty innovatiivisia ratkaisuja nollaenergiarakentamiseen sekä energiatehokkaaseen puurakentamiseen. Luukku-talo on suunniteltu kokonaan opiskelijavoimin.

Ratkaisujen toimivuus arvioidaan käytännössä loppukilpailussa kesäkuussa 2010, kun opiskelijat asuvat toteuttamassaan talossa ehdotusten arvioinnin ajan. Kilpailun jälkeen Luukku-talo tuodaan takaisin Suomeen, jossa se esitellään yleisölle Mäntyharjun loma-asuntomessuilla kesällä 2011.

Hankkeeseen on osallistunut kokonaisuudessaan noin 70 opettajaa ja opiskelijaa Aalto-yliopiston kaikista kolmesta korkeakoulusta.

Lisätietoja

professori Pekka Heikkinen, Arkkitehtuurin laitos, Wood Program / projektin vastuullinen johtaja, puh. 050 517 4727, pheikkin ( at )cc.hut.fi

tutkimuspäällikkö Kimmo Lylykangas, Arkkitehtuurin laitos, Wood Program / projektin kehitysjohtaja, puh. 040 582 4939, sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@arklylykangas.com  

Solar Decathlon -kilpailu on järjestetty Yhdysvalloissa vuosina 2002, 2005 ja 2007. Vuoden 2010 kilpailu on ensimmäinen eurooppalainen Solar Decathlon. Energiatehokkaan rakentamisen kilpailussa 20 korkeakoulujoukkuetta eri puolilta maailmaa kilpailevat nollaenergiatalon suunnittelussa ja toteutuksessa. Suomen joukkueen päätukijana toimii Sitran Energiaohjelma.

Tee Parannus on Tekesin, ympäristöministeriön ja Sitran kiinteistö- ja rakennusalan kanssa yhteistyössä toteuttama viestintäohjelma, jonka tavoitteena on edistää käyttäjälähtöistä, suunnitelmallista ja kustannus- sekä energiatehokasta korjausrakentamista.

Mistä on kyse?