archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Museoiden kehittämiseen voimaa yhteistyöstä

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Tulevaisuuden museo kehittää toimintamallejaan yhdessä asiakkaiden kanssa, kokeilee uutta ja tulee johdetuksi uudella tavalla. Avainsanoja ovat osallistuminen, digitalisoituminen, monialaisuus, aktiivisuus ja tuottavuus. Näin visioidaan tuoreessa keskustelunavauksessa Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa.

Museovirasto selvitti ja kokeili käytännössä uusia johtamis- ja yhteistyömalleja Kotkan Merikeskus Vellamossa ja Hämeenlinnan Linnanniemen alueen museoissa.

Merikeskus Vellamo on oiva esimerkki siitä, miten kahden vakiintuneen museon muutto samaan rakennukseen voi mahdollistaa saumattoman yhteistyön ja tuottaa museokävijälle kokonaiselämyksen. Perinteisen kävijäpalautteen lisäksi Vellamossa kehittämistä on tehty yhdessä yksityishenkilöiden ja yritysasiakkaiden raatien kanssa. Palvelumuotoilun avulla pyritään löytämään uusia palveluja ja uusia palvelujen tuottamisen keinoja. Jos museot nähdään palveluna, on jokainen museossa työskentelevä palveluammatissa, todetaan Altistutaan asiakkaille! -keskustelunavauksessa.

Hankkeen työpajoissa johtamisen kulmakiviksi nousivat avoimuus, luovuus ja verkostoituminen sekä jaettu johtaminen. Konserniohjauksen näkökulmaa on hankkeessa nostettu esille osana toiminnan kehittämistä. Tyypillisesti museoita rahoittaa useampi taho, esimerkiksi kunta tai säätiö. Kaikilla näillä omistajatahoilla on erilaisia toiveita ja strategisia painopisteitä. Tarkistamalla palveluita prosessinäkökulmasta on pyritty luomaan paremmat edellytykset omistajien toiveiden yhteensovittamiseksi.

Uudistumisen edistämiseksi Museovirasto tarjoaa lisäksi käyttöön Kokeilutonni-rahoitusta, jonka avulla voidaan toteuttaa hankkeen teemoihin liittyviä kokeiluja. Lisäksi kesäkuun alussa avautuu verkkosivusto, jolle kootaan aiheeseen käytännönläheisempää tietoa ja työkaluja museoiden hyödynnettäväksi. Museoviraston tavoitteena on tukea elinvoimaisen ja ajankohtaisen museokentän kehittymistä. Sitra rahoitti hanketta osana julkishallinnon johtamisen kokonaisuutta.

”Museoiden yhteiskunnallinen rooli on meille tärkeä. Niiden avulla luomme identiteettiämme, tulkitsemme sekä nykyisyyttä että historiaa. Toimintaympäristö muuttuu ja se edellyttää yhteistyötä ja resurssien uudelleensuuntaamista, enää ei voi jatkaa samalla tavalla kuin ennen. Nyt julkistettu keskustelunavaus toimii hyvin pohjustuksena museoalan kehittämiselle ja tarjoaa konkreettisia keinoja toiminnan ja johtamisen uudistamiseen”, toteaa johtava asiantuntija Jonna Stenman Sitrasta.

Lisätietoja

Museot kehittävät toimintamallejaan yhdessä asiakkaiden kanssa (Museoviraston tiedote 24.4.2013)

Altistutaan asiakkaille – museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa (pdf)
Ulla Teräs ja Eeva Teräsvirta
ISBN 978-951-616-237-2 (painettu)
ISBN 978-951-616-283-9 (pdf)
Helsinki 2013

Pirjo Hamari, kehittämisjohtaja, Museovirasto, pirjo.hamari@nba.fi, puh. 040 128 6005
Eeva Teräsvirta, erikoisasiantuntija, Museovirasto, eeva.terasvirta@nba.fi, puh. 040 128 6147

Mistä on kyse?