archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Älykkäät kaupungit luovat 1 500 miljardin euron markkinat jo 2020

Kaupungit ovat ilmastonmuutoksen tuomien haasteiden ratkaisemisessa keskiössä.

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Kaupungit ovat ilmastonmuutoksen tuomien haasteiden ratkaisemisessa keskiössä. Jo viiden vuoden päästä älykkäiden kaupunkien tarvitsemat cleantech Cleantech Teknologia, tuote, palvelu, prosessi tai suljettu systeemi, joka edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä. Maksimoi materiaali-, vesi- ja energiatehokkuuden sekä taloudellisesti että teknologisesti ja pienentää samalla päästöjä veteen, ilmaan ja maahan. Avaa termisivu Cleantech -ratkaisut tarjoavat 1 500 miljardin euron vuotuiset markkinat, mikä on yli 25 kertaa suurempi kuin Suomen vuosittaisen viennin arvo. Sitra selvitti, mitkä globaalit megatrendit ohjaavat tätä kehitystä ja analysoi niiden mahdollisuuksia Suomelle kuuden sektorin näkökulmasta: energia, vesi- ja jätehuolto, liikenne, rakentaminen, teollisuus sekä biotalous.

”Ilmastonmuutos on maailman viheliäisin haaste. Sen ratkaisemiseksi on valjastettava jo käytössä olevat parhaat keinot ja kehitettävä uusia älykkäitä ratkaisuja. Nyt on jo kiire, jos halutaan pysyä alle kriittisen kahden asteen lämpenemisen. Markkinat tulevat kasvamaan räjähdysmäisesti ja Suomenkin on ryhdistäydyttävä”, sanoo Sitran johtaja Mari Pantsar.

Laaja analyysi globaaleista cleantech-markkinoista vuonna 2050 kertoo, että vähähiilisen liiketoiminnan kannalta tärkeimmät megatrendit ovat ilmastonmuutos, tulevaisuuden energia, älykkäät vihreät ratkaisut, tulevaisuuden liikkuminen, kaupungistuminen ja infrastruktuuri. Yhteiseksi nimittäjäksi näille kaikille nousevat älykkäät kaupungit. Selvityksen teki Sitran kanssa kansainvälinen konsulttiyhtiö Frost & Sullivan.

Megatrendit muuttavat yhteiskuntamme ja sen elinkeinokeinoelämän seuraavien vuosikymmenten aikana. Merkittävimmät muutosvoimat ovat kaupungistuminen sekä älykkäät sovellukset energiassa, liikkumisessa ja kaupunki-infrastruktuurissa. Fossiilipohjaiset energiamuodot menettävät markkina-arvoaan koko ajan, liikenteen sähköistyminen etenee kovaa vauhtia ja maailmaan syntyy jatkuvasti uusia megakaupunkeja.

”Maailma tulee väistämättä siirtymään vähähiiliseksi ja kaupungit ovat ajureita. Ne tuottavat jo nyt 80 % hiilidioksidipäästöistä.  Vuonna 2050 älyliikenteen merkitys tulee olemaan todella suuri, mutta nopeita läpimurtoja on odotettavissa mm. energian varastoinnissa, jossa uusien tuottaja-kuluttajille suunnattujen ratkaisujen vuosittaiset markkinat ovat tuolloin yli 110 miljardia euroa”, toteaa Sitran johtava asiantuntija Tiina Kähö.

Vähähiiliseen maailmantalouteen siirtyminen ei toteudu riittävän nopeasti ilman teknologisia läpimurtoja ja uusia innovaatioita, vaikka olemassa olevien ratkaisujen skaalaamisella voidaankin lähes kuroa päästökuilu umpeen.

Koska digitaalisuus ja hiilineutraalius Hiilineutraali Tuote, yritys, kunta tai valtio, joka tuottaa vain sen verran hiilidioksidipäästöjä kuin se pystyy sitomaan. Hiilineutraalin tuotteen hiilijalanjälki koko elinkaaren ajalta on nolla. Avaa termisivu Hiilineutraali muuttavat maailmaa ja tapaa tehdä bisnestä, kasvavat globaalit cleantech-markkinat joissain sektoreissa jopa räjähdysmäisesti. Kaikkein mullistavinta on muutos ja kasvu liikennesektorilla: älykkäät liikennejärjestelmät, polttokenno-, sähkö- ja hybridiautot sekä itseohjautuvat ajoneuvot tarjoavat selvityksemme mukaan yli 8 000 miljardin euron vuotuiset globaalit markkinat vuonna 2050.

Vaikka nykyisistä Suomen vahvuuksista biosektorilla on edelleen kasvupotentiaalia, kohdistuvat suurimmat markkinaodotukset maailmanlaajuisesti kuitenkin liikenteen ohella energiaratkaisuihin sekä kestävään rakentamiseen. Yksi keskeinen avain on digitaalisuuden yhdistäminen perinteisiin aloihin, sillä älykkäiden ratkaisujen tuoma kehitys teollisiin prosesseihin tarjoaa kasvumahdollisuuksia suomalaisyrityksille.

”Vahvimmat kasvunäkymät ovat uusissa palveluissa, jotka liittyvät energiajärjestelmiin sekä liikkumiseen. Meidän pitäisi siksi kiirehtiä lisäämään vahvuuksiamme niissä ja luomaan näille tulevaisuuden menestyssektoreille kohdennettuja palveluja ja ratkaisuja. Maailman kaupungit investoivat seuraavien vuosikymmenien aikana infrastruktuuriin saman verran kuin siihen on tähän asti yhteensä investoitu”, Kähö sanoo.

Julkaisutiedot

Sitra Studies 102: Benefits of Carbon Neutrality in a Rapidly Changing Business Environment

Tekijä: Frost & Sullivan
Julkaisupaikka: Helsinki
Julkaisuvuosi: 2015
Julkaisija: Sitra
Ulkoasu: 100 s.
ISBN: 978-951-563-941-7 (printti) / 978-951-563-940-0 (PDF)
ISSN: 1796-7104 (printti) / 1796-7112 (PDF)

Lataa raportti (englanniksi): https://www.sitra.fi/julkaisut/Selvityksiä-sarja/Selvityksia102.pdf

Tutustu raportin keskeisistä tuloksista tehtyihin infografiikoihin (englanniksi): http://www.slideshare.net/SitraEkologia/infographics-key-megatrends-driving-lowcarbon-business-and-future-global-markets

 

 

Ota yhteyttä
Johtava asiantuntija, hiilineutraali teollisuus, Hiilineutraali teollisuus

+358 294 618 263

Mistä on kyse?