archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Avoinkotka.fi luo uusia tapoja vaikuttaa

Kotkan kaupunki testaa verkkopalvelua, jonka avulla kansalaiset voivat osallistua oman kaupunkinsa kehittämiseen.

Julkaistu

Kotkan kaupungin, Cursor Oy:n, Oxford Research Oy:n, Dakar Oy:n ja Sitran yhteinen lehdistötiedote.

Kotkassa kokeillaan verkkopalvelua vuorovaikutuskanavana

Kotkan kaupunki testaa kevään 2013 aikana uudentyyppistä verkkopalvelua, jonka avulla kansalaiset voivat osallistua oman kaupunkinsa kehittämiseen. Avoinkotka.fi-palvelu aktivoi kaupunkilaiset uudenlaiseen vuorovaikutukseen kaupungin virkamiesten ja päättäjien kanssa. Palvelu antaa kuntalaisille mahdollisuuden vaikuttaa, ottaa selvää ja osallistua kotikaupunkinsa kehittämiseen. Se edesauttaa kunnan, yritysten ja kansalaisten vuorovaikutusta julkisissa päätöksentekoprosesseissa.

Palvelun vuorovaikutusmallia on kehitetty yhteistyössä Sitran ”Kyllä meidän takapihallemme” -hankkeen kanssa. Sitrassa on tutkittu ja ideoitu, miten kestävää kehitystä edistävien rakennetun ympäristön projektien sosiaalista hyväksyttävyyttä voitaisiin parantaa yhteiskehittelyn ja hyödynjakomallien avulla. ”Vuorovaikutuksen merkitys muuttuu – kaupungin tulevaisuus on entistä enemmän jokaisen yhteisellä vastuulla. Asukkaat ovat kaupunkien vielä vähän hyödynnetty voimavara. Vuorovaikutuksen kautta ongelmia voidaan ratkoa ja ideoita kehittää yhdessä,” toteaa kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Kotkan kaupungilta.

Kokeilukohteina Kantasatama ja tuulipuistohankkeet

Avoinkotka.fi-palvelussa on ensimmäisiksi kohteiksi valittu Kantasatama sekä Kotkan tuulipuistohankkeet. Kotkan Kantasatamalle haetaan kansalaisilta ideoita alueen erilaisista käyttömahdollisuuksista. Samalla pyritään avaamaan julkisen tilan käyttöön liittyviä lupaprosesseja. Tuulipuistohankkeisiin liittyen palvelu mahdollistaa avoimen julkisen keskustelun hankkeen hyödyistä ja haitoista sekä mahdollisista hyödynjakomalleista. Tavoitteena on parantaa päätöksenteon laatua huomioimalla asukkaiden näkökulmia paremmin sekä luoda asukkaille parempi mahdollisuus toimia itse kestävän kaupunkikehityksen edistäjinä.

Uusia menetelmiä avoimen päätöksenteon tueksi

Julkisen päätöksenteon avaaminen kansalaisille on trendi, jota internetin ja sosiaalisen median käytön yleistyminen ovat vauhdittaneet. Kotkan kaupunki haluaa olla edelläkävijöiden joukossa, kun uusia menetelmiä kehitetään. ”Avoinkotka.fi tukee merkittävällä tavalla Kotkan kaupungin tavoitteita vuorovaikutuksen ja avoimuuden lisäämiseksi sekä monipuolisen kaupunkikulttuurin kehittämiseksi. Toivomme, että avoinkotka.fi saa kaupunkilaiset aktivoitumaan oman ympäristönsä kehittämiseen ja että tulokset ovat meidän kaikkien nähtävillä ja käytettävissä jo ensi kesänä Kantasatamassa,” toteaa Kotkan kaupungin kehitysjohtaja Terhi Lindholm.

Avoinkotka.fi-palvelun käyttöönottoa ja käyttäjäkokemuksia tarkastellaan kevään aikana erillisen asiantuntijablogin kautta eri näkökulmista, jotta kokeilun oppeja pystyttäisiin hyödyntämään muuallakin. Kokeiluhankkeeseen osallistuvat Kotkan kaupunki, Sitra, Dakar Oy, Cursor Oy sekä Oxford Research Oy, joka analysoi kokeilun tuloksia sekä palvelun käyttäjäkokemuksia.

Lisätietoja:

Kehitysjohtaja Terhi Lindholm, Kotkan Kaupunki (terhi.lindholm@kotka.fi), puh. 040 670 8222
Toimitusjohtaja Jouni Eho, Oxford Research Oy (jouni.eho@oxfordresearch.fi), puh. 044 203 2083
Johtava asiantuntija Karoliina Auvinen, Sitra (karoliina.auvinen@sitra.fi), puh. 050 330 5418