FROM NIMBY TO YIMBY – UUSI PAIKALLINEN PÄÄTÖKSENTEKOKULTTUURI

AJANKOHTAISTA

Tuulimylly
archived

Miksi tuulimyllyt jakavat kansan?

Työpajatyöskentelyä
artikkelit

Osallisuus lisää myönteisyyttä ja vähentää vastustusta

Kantasatama Kotka
uutiset

Avoinkotka.fi luo uusia tapoja vaikuttaa

Ihmisiä kasvimaalla
artikkelit

Suomesta maailman paras rakennettu ympäristö

artikkelit

Kyllä meidän takapihallemme – Hyödynjako ja omistajuuden tunne tuulivoimahankkeissa

Talvimaisema kylästä
archived

Hiilineutraali kylä

Brickstarter
Poiminnat

Brickstarter

archived

Vastustuksesta myönteiseen muutosvoimaan

Poiminnat

Osallistu ja ideoi: Moderni maaseutu kasvaa kanssamme

Sarjakuvapiirtäjä Taiteiden yössä
uutiset

Toimeen tarttuminen, rahoitus ja joukkoälyn käyttö kuuluvat uuteen demokratiaan

Poiminnat

Lähiratkaisut vihreän talouden ytimessä

archived

Juho Romakkaniemi: Demokratia on itseisarvo

archived

Erkki Perälä: Demokratian pelisäännöt uusiksi

archived

Outi Kuittinen: Demokratiaa kaikkialla, kaikkien kanssa, kaiken aikaa

archived

Johanna Sumuvuori: Ai demokratia, haitarkomedia?

archived

Matti Ylönen: Taloutta ja hallintoa ei voida rajata demokratia ulkopuolelle

Yhteisöjen suurin haaste on yhteinen päätöksenteko. Tyypillisesti monet kestävyyden kannalta välttämättömät investoinnit, kuten tuulivoima tai täydennysrakentaminen, kohtaavat herkästi paikallista vastustusta.

Vaikka vastustus usein onkin ymmärrettävää, se tuo esiin vain puoli totuutta. Syynä tälle on osaltaan päätöksentekokulttuurimme, jossa vakiintuneet valituskäytännöt tarjoavat kanavan vain valittajille, eivät puolestapuhujille. Myönteiselle osallistumiselle ei ole juurikaan olemassa tuttuja toimintatapoja.

Miten päästään NIMBYstä YIMBYyn (yes in my backyard)?

Sitra selvittää ja kokeilee keinoja, joiden avulla voidaan parantaa ekologisesti ja taloudellisesti kestävien investointien sosiaalista hyväksyttävyyttä. Tässä hankkeessa on tarkasteltu tapauksia, joissa paikallisesta vastustuksesta on pystytty etenemään alueellisesti hyväksyttyyn ratkaisuun. Näin siirretään painopiste NIMBYstä YIMBYyn (Yes In My Backyard, ”kyllä minun takapihalleni”) eli valittamisesta ja vastustamisesta uuden luomiseen.

Keskeinen osa hanketta on ollut Brickstarter-blogi, jossa on tarkasteltu osallistuvaa ja avoimuuteen perustuvaa päätöksentekoa. Yhtenä ratkaisuehdotuksena siinä on kehitetty uudenlaista teknistä alustaa päätöksentekoa helpottavan yhteiskehittelyn välineeksi asukkaille, yrityksille, virkamiehille ja poliitikoille. Brickstarter-kirja valmistui vuonna 2013.

Hankkeessa kehitettyjä ideoita testataan parhaillaan käytännössä Kotkassa, avoinkotka.fi-alustan avulla, yhteistyössä paikallisten asukkaiden, viranomaisten ja yrittäjien kanssa.

Yhteiskehittely edistää hyväksyttävyyttä laadusta tinkimättä

Konkreettisesti esimerkkitapaukseksi valitsimme World Design Capital Helsinki 2012 -ohjelmaan sisältyneen OURCity-hankkeen. Sen tavoitteena oli parantaa asumisviihtyvyyttä ja ilmapiiriä Meri-Rastilan alueella. Asukkaiden aloitteesta hankkeessa luotiin Meri-Rastilan alueelle vaihtoehtoinen uusi osayleiskaava asukkaiden toiveita kuunnellen. Yhteiskehittelyprosessi tuotti kaupunkisuunnittelulautakunnalle luovutettavan selvityksen, joka sisälsi vaihtoehdon samaan aikaan kaupunkisuunnitteluvirastolla tekeillä olleelle osayleiskaavalle.

Halusimme tutkia OURCityn tuottamaa selvitystä asukaslähtöisenä yhteiskehittelynä erityisesti tulosten laadun näkökulmasta. FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n laatima tarkastelu osoittaa, että vaihtoehtona esitetty asukaslähtöinen suunnitteluratkaisu voi olla kokonaistaloudellisesti jopa edullisempi, kun otetaan huomioon kunnallistekniikan ja katujen investointi- ja ylläpitokustannukset, asukkaisiin kohdistuvat vaikutukset ja suorat ympäristövaikutukset.

Tämä ja monet muut käytännön esimerkit Suomessa ja maailmalla osoittavat, että yhteiskehittelyn haasteet eivät kaupunkisuunnittelussakaan liity niinkään kustannusteknisiin kysymyksiin kuin nykyisen päätöksentekoprosessin muotoihin ja käytäntöihin.

JULKAISUT

julkaisut

Avoin Kotka

julkaisut

Paikallisyhteisöt internetissä

julkaisut

Kansalaisverkon käyttö paikallisyhdyskunnissa

Ota yhteyttä

ihmiset
Pia Mero
Asiantuntija, Ennakointi ja strategia
ihmiset
Tuula Sjöstedt
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet