archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Change Day tuo parhaat käytännöt koko kansan hyödyksi

“Väestön vanheneminen, digitalisaatio ja huoltosuhteen heikkeneminen asettavat sote-järjestelmälle suuria muutospaineita", sanoo Sitran Eveliina Huurre.

Kirjoittaja

Jukka Vahti

Projektijohtaja, Digitaalinen valta ja demokratia

Julkaistu

Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen ammattialaisten ääni ja ammattitaito on jäänyt pitkään jatkuneessa sote-uudistuksessa huomiotta. Hoivan ja hoidon ammattilaiset on korkea aika ottaa mukaan kehittämään entistä asiakaslähtöisempiä ja vaikuttavampia palveluja. Tätä mieltä on Sitran johtava asiantuntija Eveliina Huurre, jonka mukaan yhteiskunnan nopea muuttuminen on kova testi ja näytön paikka sote-järjestelmän ja -ammattilaisten uudistumiskyvylle.

“Väestön vanheneminen, digitalisaatio ja huoltosuhteen heikkeneminen asettavat sote-järjestelmälle suuria muutospaineita. Samalla tilanne on kuitenkin myös hieno mahdollisuus miettiä järjestelmän perusteet uudelleen ja tehdä palveluista aidosti asiakaslähtöisiä. Sote-alan ammattilaisilla arjen asiantuntijoina tulee olla tässä tärkeä rooli, sillä he omassa työssään käytännössä ratkaisevat sen, miten tehdyt uudistukset lopulta vaikuttavat suomalaisten käyttämiin palveluihin”, Huurre sanoo.

Change Day on Briteistä alkunsa saanut sote-alan muutosliike, jossa palvelujen tarjoajat ja asiakkaat yhdessä jättävät ”kädenjälkiä” eli lupauksia omista teoistaan, joilla palveluita voidaan tavalla tai toisella parantaa. Sitra on yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa tuonut Change Day -konseptia Suomeen kuluneen vuoden aikana. Change Dayssa ovat mukana muun muassa sosiaali- ja terveysministeriö, Kela, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Tampereen ja Kuopion kaupungit. Mukaan on ilmoittautunut yli 80 erikokoista sote-alan yksikköä eri puolilta Suomea.

Change Dayhyn osallistuminen ei maksa mitään mutta sen kautta voi saada omat, paikalliset ideansa esille ja muiden organisaatioiden ja työntekijöiden hyödynnettäväksi. Change Day huipentuu 3.11., jolloin eri puolilla Suomea eri sote-alan palvelupisteissä juhlistetaan Change Dayta ja kerätään kädenjälkiä alan ammattilaisilta ja asiakkailta.  

Change Day on osa Sitran tekemää työtä nykyistä vertailtavampien, vaikuttavampien ja asiakaslähtöisempien sote-palvelujen puolesta. Kesän ja syksyn aikana Change Day -työpajoja on järjestetty Helsingissä, Tampereella, Kuopiossa, Oulussa ja Turussa ja niihin on osallistunut yhteensä noin 300 sote-alan ammattilaista. Työpajoissa on pohdittu palveluja asiakkaiden näkökulmasta ja kerätty osallistujilta isoja ja pieniä oman työn muutostekoja parempien palvelun puolesta. Nämä teot luovat osaltaan pohjaa työpaikkakohtaisten konkreettisten tekojen kokoamiselle.

”Työpajoissa on ollut hyvä henki ja aitoa heittäytymistä. Palautteen perusteella mukana olleita sote-ammattilaisia on ilahduttanut erityisesti se, että Change Day tuo sote-sektorille sellaista yhdessä tekemistä ja osallistamista, mihin ei ole perinteisesti totuttu”, työpajoja vetänyt ja Change Daysta vastaava asiantuntija Karoliina Ohrankämmen Sitrasta sanoo.

Lisätiedot:

Eveliina Huurre, johtava asiantuntija, Sitra, puh. +358 294 618 228, eveliina.huurre@sitra.fi
Karoliina Ohrankämmen, asiantuntija, Sitra, puh. +358 294 618 231, karoliina.ohrankammen@sitra.fi
Jukka Vahti, asiantuntija (viestijä), Sitra, puh. +358 294 618 286, jukka.vahti@sitra.fi

Mistä on kyse?