uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Demokratiasta nousi huoli – ainutlaatuinen dialogien sarja tarjoaa foorumin käsitellä kriisiä rakentavasti

Venäjän hyökkäys Ukrainaan osoitti eurooppalaisille, ettei demokraattinen yhteiskunta ole itsestäänselvyys. Huhti- ja kesäkuussa järjestetään joukko kaikille avoimia rakentavia keskusteluja, joissa pureudutaan demokratian puolustamiseen.

Kirjoittaja

Ilari Lovio

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Venäjän aloittama sota on nostanut demokratian ja turvallisuuden jälleen ajankohtaisimmiksi aiheiksi Euroopassa. Kriisin vuoksi kevään aikana järjestetään Demokratian puolustusdialogit -nimellä kulkevia avoimia keskusteluja, jotka on suunnattu paitsi kansalaisille, myös päättäjille, viranhaltijoille ja asiantuntijoille.

Dialogit tarjoavat mahdollisuuden keskustella yhdessä käsillä olevasta kriisistä, heikentyneestä turvallisuuspoliittisesta tilanteesta, demokratian merkityksestä sekä keinoista vahvistaa demokratiaa paikallisyhteisössä, kotimaassa tai kansainvälisesti.

”Erityisesti kriisien keskellä demokratia kaipaa aktiivista puolustamista ja sen arvoja vahvistavia tekoja. Heikentynyt turvallisuuspoliittinen tilanne on Suomessakin herättänyt vilkkaan keskustelun, mutta foorumeita käydä aiheesta rakentavaa dialogia on rajallisesti”, korostaa Veera Heinonen, Sitran Demokratia ja osallisuus -teeman johtaja.

Demokratian puolustusdialogit -keskusteluja koordinoivat yhteistyössä DialogiAkatemiaErätauko-säätiö, Sitra, valtioneuvoston kanslia ja valtiovarainministeriö. Tavoitteena on innostaa suuri määrä toimijoita järjestämään dialogeja eri puolella Suomea sekä kansainvälisestikin. Dialogeja järjestetään Suomen lisäksi ainakin Italiassa ja Latviassa.

Keskusteluista syntyvästä aineistosta tehdään yhteenveto siitä, kuinka yksilöt ja yhteisöt voivat vahvistaa demokratiaa omalla toiminnallaan sekä miten paikallinen, kansallinen ja kansainvälinen demokratian puolustaminen kytkeytyvät toisiinsa. Valtiovarainministeriö toimittaa yhteenvedon myös valtion ja kuntien hallintoon.

”Dialogit ovat myös itsessään demokratian kehittämisen keino. Ne vahvistavat osallisuutta ja luovat moniäänistä ymmärrystä kohtaamistamme haasteista. Aktiivinen kansalaisyhteiskunta on osa Suomen kriisinkestävyyttä”, summaa finanssineuvos, hallintopolitiikkayksikön päällikkö Katju Holkeri valtiovarainministeriöstä.  

Valtiovarainministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan kansallisten dialogien mallia niin sanottujen Poikkeusajan dialogien pohjalta. Kesäkuussa julkaistavassa kansallisessa mallissa annetaan ehdotukset myös entistä systemaattisempaan dialogissa syntyvän tiedon hyödyntämiseen hallinnossa.

Nyt kutsumme demokratiadialogien järjestäjiksi kuntia, järjestöjä ja yrityksiä. Kaksi Demokratian puolustusdialogit -päivää järjestetään 28.4. ja 9.6. Kesäkuun keskusteluja käydään myös Euroopan-laajuisesti, mukaan ovat ilmoittautuneet myös Latvia ja Italia.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan Sitran tapahtumasivulta.

Mistä on kyse?