archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Design-ajattelua maankäytön suunnitteluun

Sitrassa etsitään uusia avauksia siihen, miten maankäyttöä voitaisiin edistää Suomessa ihmislähtöisen design-ajattelun hengessä.

Julkaistu

Sitran Maamerkit-ohjelma ja Energiaohjelma sekä Strateginen Design -yksikkö etsivät parhaillaan yhdessä uusia avauksia siihen, miten maankäyttöä voitaisiin edistää Suomessa ihmislähtöisen design-ajattelun hengessä. Tavoitteena on, että maankäyttö huomioisi niin maaseutumaisten kuin urbaanien elinympäristöjen kestävyyden.  

Tampereen yliopiston SENTE:n, Tampereen teknillisen korkeakoulun EDGE:n ja MDI Oy:n asiantuntijoiden Sitralle laatimassa esiselvityksessä kartoitettiin kestävän maankäytön kehittämistarpeita maaseutumaisten alueiden näkökulmasta. Hankkeessa toteutettiin tutkimus- ja politiikkakatsaus, sidosryhmäkysely sekä työpaja. Helmikuun lopulla järjestetyssä työpajassa työstettiin keskeisiä teemoja toimenpide-ehdotuksiksi laajemmalla asiantuntijajoukolla. Tavoitteena oli löytää strategisesti tärkeitä ja toteuttamiskelpoisia kehitysideoita.  

Konkreettisia ideoita syntyi runsaasti koskien ekotehokkuutta, yritystoimintaa ja vihreää taloutta, sekä hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Yhteisenä nimittäjänä ideoille oli alueellisen kestävän hyvinvoinnin edistäminen maankäytön suunnittelun avulla.

– Kiinnostaviksi kehittämiskohteiksi nousivat asukkaiden ja työntekijöiden toiminnallisuuden huomioiminen sekä yhteiskehittelymenetelmien hyödyntäminen maankäytön suunnittelussa, kertoo johtava ekotehokkuusasiantuntija Karoliina Auvinen Sitran Maamerkit-ohjelmasta. 

– Toivottavasti toimijat ympäri Suomen tarttuvat syntyneisiin hyviin kehitysideoihin ja lähtevät aktiivisesti toteuttamaan niitä, Auvinen jatkaa.

Yhteenveto hankkeesta ja sen tuloksista on luettavissa täältä »

Mistä on kyse?