uutiset
Arvioitu lukuaika 4 min

Dialogiteko 2018 -ehdokkaat julki!

Ensimmäistä kertaa jaettavan Dialogiteko 2018 -tunnustuksen saajaksi on ehdolla kolme Erätaukoa vahvasti eteenpäin vienyttä toimijaa: Espoon kaupunki, Mielellään-verkosto ja Porin kaupunki. Voittaja julkistetaan 29.1. Erätauko-päivän Erätauko elämään -iltatilaisuudessa.

Kirjoittaja

Anna Solovjew-Wartiovaara

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Dialogiteko 2018 -tunnustus jaetaan Sitran kehittämän Erätauko-mallin mentoroinnissa mukana olleeelle toimijalle, joka on tehnyt vuoden dialogisimman teon. Tällaisia tekoja voivat olla esimerkiksi dialogin nostaminen esiin laajasti julkisessa keskustelussa, teot julkisen keskusteluilmapiirin kehittämiseksi rakentavammaksi tai merkittävä toiminta organisaation toimintatapojen ja keskustelukulttuurin kehittämiseksi julkisella tai yksityisellä sektorilla.

Kolmen kärjen päätti Sitran Erätauko-tiimi 25:stä mentoroinnissa vuonna 2018 mukana olleesta toimijasta. Valintakriteereinä olivat rohkeus, levittämissuunnitelma, keskusteluiden ja osallistujien määrä, keskusteluiden avoimuus ja se, onko mukaan saatu heitä, jotka normaalisti eivät osallistu.

”Dialogiteko 2018 -tunnustuksella on tarkoitus nostaa dialogin tunnettavuutta Suomessa. Kolmen ehdokkaan nostaminen loppusuoralle oli vaikeaa, koska kaikilla toimijoilla on ollut hyvin vaikuttavaa toimijaa,” sanoo Erätauko-projektin vetäjä Janne Kareinen.

Kyseessä on lähtölaukaus Dialogiteko-tunnustukselle. Jatkossa tarkoitus on, että kuka tahansa voi ehdottaa palkinnon saajaa Erätaukoa käyttäneistä tahoista.

”Erätauon pariin tulee jatkuvasti uusia toimijoita ja käynnissä on todella innostavia tekoja. Toivon, että tunnustus osaltaan nostaa esiin sitä hienoa työtä, mitä dialogin voimistamisen eteen eri puolilla Suomea ja eri yhteiskunnan tasoilla tehdään,”  Janne Kareinen sanoo.

Lopullisen voittajan valitsee Erätauko-vertaisverkosto, joka koostuu Sitran Erätauko-mentorointiin ja -koulutukseen osallistuneista sekä Erätaukoja järjestäneistä toimijoista. Dialogiteko 2018 -tunnustuksen voittaja julkistetaan Erätauko-päivänä 29.1. Erätauko elämään -iltatilaisuudessa. Ilmoittaudu mukaan dialogin juhlaan!

Lue valittujen ehdokkaiden tarkemmat perustelut:

Espoon kaupunki

Espoon kaupungilta oli koulutuksessa ja mentoroinnissa mukana eri puolilta organisaatiota olevia henkilöitä, jotka yhdessä toteuttivat kolme keskustelua (Yhteinen kaupunkitila Leppävaarassa, Espoon kehitysohjelmien yhteistyöseminaari ja Leipäjonoista yhteisöihin – ruokajakelun kehittäminen Espoossa).

Espoon osalta erityisesti painottuu halu ottaa Erätauko käyttöön eri yhteyksissä ja levityssuunnitelman konkreettisuus ja vaikuttavuus. Esimerkiksi, neljässä kirjastossa järjestetään Erätauko-päivän keskustelut 29.1. ja ne käynnistävät Espoon kirjastojen dialogitilat näissä samoissa kirjastoissa kevätkaudelle (kerran kuussa kaikille avoin dialogi, jota koulutetut kirjastojen työntekijät vetävät). Espoo on myös varannut koulutukseen resurssit vuodelle 2019 ja ensimmäinen koulutus on tammikuussa. Mentoroidusta ryhmästä on sitoutuneet mentorit kaupungin sisäiseen mentorointiin.

Laajennettu Mielellään-verkosto

(Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, Suomen Mielenterveysseura ry, Eläkeliitto ry)

Laajennetun Mielellään-verkoston mentorointiin osallistui henkilöitä kustakin organisaatiosta ja he toteuttivat kahdesta aiheesta 20 keskustelua kattavasti eri puolilla Suomea (Eläkkeelle siirtymisen vaikutus mielen hyvinvointiin ja Piirin merkitys Eläkeliiton organisaatiossa). Lisäksi organisaatiot ovat käyttäneet Erätaukoa sisäisessä kehittämisessä ja Eläkeliitto on mm. koulututtanut Erätauko-fasilitointiin yhdistyskehittäjät (56 henkilöä).

Laajennetun Mielellään-verkoston osalta painottuu erityisesti valtakunnallisuus ja että keskusteluihin saatiin mukaan myös heitä jotka eivät normaalisti osallistu. Levittämissuunnitelma on myös hyvin konkreettinen ja vaikuttava. Esimerkiksi Erätauko koulutusta järjestetään laajasti (mm. Eläkeliiton piirien toiminnanjohtajat) ja suunnitteilla on paljon keskusteluja eri yhteyksissä monenlaisista aihealueista. Erätauko on myös otettu organisaatioissa osaksi toimintakulttuuria.

Porin kaupunki

Porin kaupungilta mentorointiin osallistui kolmen hengen tiimi, joka on järjestänyt kolme julkista Erätaukoa (Dialogi tekoälykkäästä Porista asuntomessuilla, Jos oma ei riitä, onneksi on tekoälyä – kohdataan tulevaisuus yhdessä SuomiAreenalla ja Pasaasin alueen kehittäminen), sekä ottanut eri yhteyksissä Erätauon sisäisen työskentelyn menetelmäksi.

Porin osalta painottuu erityisesti rohkeus ottaa Erätauko saman tien käyttöön sekä julkisissa että sisäisissä tilaisuuksissa ja testata sitä SuomiAreenan lavalla dialogisina elementtinä. Myös Porin levityssuunnitelma on hyvä. Suunnitelmissa on toteuttaa Erätaukoja eri toimialojen viestinnän vastinparien kanssa niin että osaaminen jää toimialoille. Sekä ottaa Erätauko-perehdytys osaksi kevään esimieskoulutusta ja järjestää erillinen Erätaukokoulutus kiinnostuneille. Porissa myös suunnitellaan liikkuvaa dialogikonseptia.

Erätauko on tapa käynnistää ja käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua – mahdollisuus pysähtyä ja harkita asioita rauhassa. Erätauon avulla voit tuoda eri lähtökohdista tulevia ihmisiä käymään tasavertaista keskustelua ja saat paikalle myös heidät, jotka herkästi jäävät keskusteluiden ulkopuolelle.

Mistä on kyse?