archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Euroopan kevät – onko se jo täällä?

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Tulevaisuuden hallinnot – Governments for the Future -hankkeen tuloksia

 – Valtionhallinnossa kyllä tavoitellaan avoimuutta, mutta käytännössä valmistelu ja päätökset piiloutuvat informaatiotulvaan tai hankalan kielen taakse. Pelkkä hallinnon rakenteiden uudistaminen ei riitä, ellei uudisteta myös politiikan tekemisen tapaa, totesi hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen avauspuheenvuorossaan Governments for the Future eli Tulevaisuuden hallinnot -hankkeen päätösseminaarissa Helsingissä 20.11.2013.

 Tulevaisuuden hallinnot -hanke toteutettiin Suomen aloitteesta. Jäseniksi kutsuttiin Skotlanti, Iso-Britannia, Ruotsi ja Itävalta. Näissä maissa on tehty paljon hallinnon uudistustyötä. Hankkeessa on ollut mukana myös OECD. Hankkeessa kartoitettiin osallistuvien maiden yhteisiä keskushallinnon konkreettisia ongelmia ja ratkaisuja. Malleja ei kuitenkaan siirretä suoraan maasta toiseen, vaan yhteisellä työllä luotiin pohjaa kunkin maan omille uudistustoimille. Hankkeen tulokset on koottu Suomea koskevaan maaraporttiin ja koko hankkeen kokoavaan erilliseen raporttiin.

Päätösseminaarin puheenvuoroissa todettiin muun muassa, että tulevaisuuden hallintoa kehitetään tietotulvan keskellä aktiivisten kansalaisten ja yritysten kanssa yhdessä. Olennaista ovat tiedon avoimuus ja selkeys sekä toimiminen yli hallinnonrajojen. Monet hallinnon sisäiset palvelut ja prosessit muotoutuvat nykyistä yhtenäisemmiksi. Uudessa tilanteessa toimijoiden roolit uudistuvat. Muutos edellyttää yhteisiä pelisääntöjä ja uudenlaista avoimuutta.

Hanke oli valtioneuvoston kanslian ja valtiovarainministeriön yhteinen hanke Sitran osarahoituksella. Sitran tavoitteena hankkeessa oli tukea ja edistää valtion keskushallinnon strategisen ohjauskyvyn kehittämistä muutoshaasteisiin vastaamiseksi.

Lisätietoja

Governments for the Future -hankkeen raportit julkaistu. Euroopan kevät – onko se jo täällä?
(Valtioneuvoston kanslian, valtiovarainministeriön ja Sitran yhteistiedote 20.11.2013)

Decision or Changes – Finland in the Mirror

Governments for the Future – Main Report
Tiivistelmä

Koko raportti (pdf)

finanssineuvos Katju Holkeri, puh. 0295 530 087
ohjelmaneuvos Sirpa Kekkonen, puh. 0295 160 181

 

 

 

Mistä on kyse?