archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Hallitus hyvästelee hiilen ja käynnistää liikennevallankumouksen

Hallituksen tänään julkistama energia- ja ilmastostrategia auttaa Sitran mukaan Suomea tarttumaan päästöttömän talouden potentiaaliin.

Julkaistu

Hallituksen tänään julkistama energia- ja ilmastostrategia auttaa Sitran mukaan Suomea tarttumaan päästöttömän talouden potentiaaliin. Vähäpäästöiset ratkaisut nähdään yhä selvemmin mahdollisuutena luoda työpaikkoja ja vientituloja.

Historiallinen ja maailman mittakaavassakin harvinaislaatuinen on hallituksen kaavailema esitys kivihiilen energiakäytön kieltämisestä lailla vuoteen 2030 mennessä. Päätös antaa energiantuottajille vahvan viestin siirtymästä pois fossiilisista polttoaineista ja kohti päästötöntä taloutta.

Siirtymää tukee päätös edistää kotimaista uusiutuvaa energiaa huutokaupalla. Kilpailuttaminen on kustannustehokas ja markkinaehtoinen tapa taata se, että Suomi saavuttaa ja mieluiten ylittää uusiutuvan energian tavoitteensa ja osoittaa johtajuutta energiatalouden uudistamisessa.

Erityiskiitoksen hallitus ansaitsee liikennevallankumouksen käynnistämisestä. Liikenteen päästöt on tarkoitus puolittaa vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Samalla aikataululla kävely- ja pyöräilymatkojen määrää halutaan kasvattaa 30 prosenttia ja sähkökäyttöisten autojen määrä nostaa neljännesmiljoonaan.

Strategiassa hallitus myös asemoi Suomen osaksi EU:n ilmastopolitiikkaa vahvistavaa rintamaa. Energiantuotannon päästöjä vähentäviä EU:n ohjauskeinoja halutaan vahvistaa. Samoin halutaan tiukentaa autojen tehokkuusnormeja EU:ssa vielä 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Ansiokasta strategiaa voi vielä vahvistaa kourallisella keinoja. Sitra esittää jatkotyössä harkittavaksi puolta tusinaa linjausta:

1) Kiertotalouden valjastaminen. Hiljattain valmistunut kiertotalouden kansallinen tiekartta nostaa Suomen kiertotalouden terävimpään kärkeen. Toteuttamalla ohjelma ripeästi ja määrätietoisesti voimme samalla leikata ilmastoa kuormittavia päästöjä ja luoda talouteen merkittävästi lisäarvoa.

2) Plan B biopainotukselle. Hallitus nojaa vahvasti bioenergian käyttöön sekä energiantuotannossa että liikenteessä. Riskienhallinnan kannalta voi silti olla viisasta laatia suunnitelma siltä varalta, että biomassan käyttöä ei syystä tai toisesta voida lisätä kaavaillussa laajuudessa.

3) Energiatehokkuus ykköspolttoaineeksi. Strategia sisältää niukasti toimenpiteitä energianlähteistä halvimman ja kestävimmän – energiatehokkuuden – valjastamiseksi. Kunnianhimoiset tavoitteet tehokkuuden parantamiseksi ja lisätoimet muun muassa energiaremonttien vauhdittamiseksi vahvistaisivat linjaa.

4) Toimet liikennetavoitteiden tueksi. Hallitus kertoo selvittävänsä vähäpäästöisten autojen verotuksen keventämistä ja tiemaksujen käyttöönottoa. Sähköautot saadaan nopeasti markkinoille Norjan mallilla, vapauttamalla ne veroista.

5) Haittatuet leikkuriin. Strategia kasvattaa jonkin verran valtion menoja. Yksinkertaisimmin lisäkulut voi kattaa leikkaamalla ympäristölle ja ilmastolle haitallisia tukia.

6) Suomi EU:n ilmastokärkeen. Sitran teettämä selvitys osoittaa, että Pariisin sopimuksen toteuttamiseksi EU:n ja Suomen pitää päivittää päästötavoitteensa. Suomi voi liittoutua unionissa toisten samanmielisten maiden kanssa ja ajaa tavoitteiden kunnianhimon nostamista.

Mistä on kyse?