archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Helsingin seutu matkalla maailman parhaaksi testialueeksi älykkäille ja puhtaille ratkaisuille

Ilmanlaatujärjestelmä ja biopolttoaineet näyttävät mallia maailmalle.

Kirjoittaja

Eetu Helminen

Smart & Clean -projekti

Julkaistu

Helsingin seudusta tehdään maailman parasta puhtainen ja älykkäiden ratkaisujen testialuetta poikkeuksellisella tavalla. Kaupunkien, yritysten, valtion ja tutkimuslaitosten yhteistyöllä muutetaan ihmisten ja kaupunkien toimintatapoja ja luodaan uutta liiketoimintaa. Helsingin seudun bussien ja työkoneiden siirtyminen pelkkiin biopolttoaineisiin ja uudenlainen ilmanlaadun seurantajärjestelmä ovat ensimmäiset konkreettiset esimerkit muutoksista.

”Olemme nyt tehneet projektia tasan vuoden. Ensimmäisiä muutoksia on nähtävissä jo monessa asiassa. Yritysten ja kaupunkien keskustelu on tiiviimpää, tavoitetaso resurssikriisin ratkaisemiseksi ja ilmastomuutoksen hillitsemisksi on noussut ja muutosvalmius ovat kasvaneet”, Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön toimitusjohtaja Tiina Kähö pohtii.

Smart & Clean -toiminnassa on saavutettu merkittäviä tuloksia ensimmäisen vuoden aikana. Pääkaupunkiseudulle rakennetaan ensimmäisenä maailmassa uudenlainen, nykyistä verkkoa täydentävä, tiheä ilmanlaadun mittausjärjestelmä. Alueellisesti aiempaa kattavampien tietojen avulla on mahdollista kehittää entisestään ilmanlaatua parantavia toimia. Kerätty data tulee avoimesti kaikkien saataville ja sen avulla tietoa ilmanlaadusta voidaan esimerkiksi jakaa helposti kaupunkilaisille. Projektin kumppaneita ovat Ilmatieteen laitos, HSY, Helsingin yliopisto, Vaisala, Pegasor ja Smart & Clean -säätiö.

Bio100 hanke edistää tavoitetta maailman houkuttelevimmasta päästöttömästä liikkumisesta. Hankkeessa Helsingin seudun liikennelaitos HSL, kaupungin rakentamispalvelu Stara, UPM, Neste, Teboil, St1, työ—ja elinkeinoministeriö, Öljy- ja biopolttoaineala ry ja VTT pyrkivät yhdessä mahdollisimman laajaan biopolttoaineiden käyttöön.

”Keskeisten toimijoiden mukanaolo BioSata-hankkeessa mahdollistaa nopean siirtymisen biopolttoaineisiin”, Kähö kertoo ja toteaa Smart & Clean projektin mahdollistaneen läheisen yhteistyön.

Ilmastonmuutoksen ja resurssikriisin ratkaisemiseksi on valjastettava jo käytössä olevat parhaat keinot ja kehitettävä uusia älykkäitä ratkaisuja. Smart & Clean -projektin tavoitteena on, että pääkaupunkiseutu ja Lahti ovat vuonna 2021 maailman parhaita testialueita älykkäille ja puhtaille ratkaisuille.

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö toimii vuosina 2016–2021. Toimintansa aikana se haastaa ja kerää yhteen rajat ylittäviä aloitteita, joilla pääkaupunkiseutulaiset taistelevat ilmastonmuutosta vastaan ja edistävät kiertotaloutta. Keräämällä eri toimijat yhteen, tehdään niin merkittäviä kaupunkilaisten elämää parantavia muutoksia, että ne halutaan ottaa käyttöön myös muualla. Nämä Helsingin seudulla todistetusti toimivat konseptit toimivat referensseinä yrityksille ja luovat uutta liiketoimintaa.

Lisätietoja

Eetu Helminen, Communications, Smart & Clean Foundation, eetu.helminen@smartclean.fi, +358 40 537 6578

Smart & Clean -säätiö on Sitran käynnistämä viisivuotinen (2016-2021) muutosprojekti. Sen tehtävä on kiihdyttää muutosta Helsingin seudulla niin, että pääkaupunkiseutu ja Lahti ovat vuonna 2021 maailman paras testialue älykkäille ja puhtaille ratkaisuille. Smart & Clean kumppaneita ovat kaupungit Helsinki, Vantaa, Espoo, Lahti ja Kauniainen sekä Uudenmaan liitto; valtiolliset toimijat, kuten Sitra, TEM, LVM, YM ja Tekes; yritykset Fortum, St1, Neste, Caverion, YIT, Helen, KONE, Lassila & Tikanoja, Gasum, Vaisala, Siemens, Ramirent; yliopistot ja tutkimus- ja koulutuslaitokset Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Lappeenrannan tekninen yliopisto ja VTT.

Mistä on kyse?