uutiset
Arvioitu lukuaika 1 min

Hyvinvointidataa innovaatioihin – Sitran hankkeessa rakennettiin Findatan perustuksia

Suomessa on rakennettu uudenlaista ekosysteemiä hyvinvointitiedon ympärille lainsäädäntötyön ja kehittämishankkeen avulla. Laajan ja pitkäjänteisen yhteistyön tuloksena Suomeen avataan yhden luukun palvelu, Findata. Uusi palvelu takaa sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallisen ja helpon hyödyntämisen lain linjausten mukaisesti.

Julkaistu

Kehittämistyötä hyvinvointidatan toissijaisen käytön (toisiokäytön) edistämiseksi on tehty Suomessa laajassa yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin kesken. Kansalliseen terveysalan kasvustrategiaan pohjautuva, sosiaali- ja terveysministeriön vuodesta 2015 valmistelema laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (ns. toisiolaki) astui voimaan 1.5.2019. Laki mahdollistaa uuden keskitetyn tietolupaviranomaisen perustamisen Suomeen ja sen odotetaan sujuvoittavan erityisesti tutkijoiden ja yritysten työtä sekä tiedolla johtamista.

Yhteisen kansallisen tavoitteen tukeminen nähtiin tärkeäksi myös Sitrassa, joka käynnisti vuonna 2015 Isaacus – Hyvinvoinnin palveluoperaattori -projektin. Hankkeessa valmisteltiin toimintaperiaatteita ja -suunnitelmaa uudelle yhden luukun toimijalle sekä tuettiin ministeriön lainsäädäntötyötä. Projektissa selvitettiin keskitetyn toimijan tarvitsemia resursseja, osaamistarpeita ja toimintoja sekä valmisteltiin teknologisia ratkaisuja, joita uusi toimija voi hyödyntää.

Sitran projekti on nyt päättynyt ja uuden toimijan tietolupaviranomaisen kehittämisestä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Projekti toimi Sitrassa vuosina 2015–2018. Suomalainen malli ja projektin opit on koottu englanninkieliseen 10.6.2019 julkaistuun selvitykseen: A Finnish model for the secure and effective use of data. Aiemmin aineisto on julkaistu suomeksi.

Mistä on kyse?