archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ikäihmiset laajasti mukaan palvelujen kehittämiseen

”Ikäihmiset haluavat ottaa vastuuta omasta elämästään ja päättää palveluistaan itse”, toteaa Tuomo Melin Sitrasta. ”On luotava sellainen palvelujärjestelmä ja lainsäädäntö, joka vapauttaa ikäihmisten resurssit ja voimavarat heidän itsensä ja läheistensä hyvinvoinnin edistämiseen.” Tavoitteen saavuttamiseksi Sitra käynnistää mittavan yhteistyön EETU ry:n sekä Turun ja Tampereen kaupunkien kanssa.

Kirjoittaja

Tiina Heinilä

Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Sitra, EETU ry, Turun kaupunki ja kunnat luovat yhteistyössä uusia toimintamalleja ja -muotoja ikäihmisten odotusten, tarpeiden ja kuulluksi tulemisen perusteella. Keskeiseen rooliin tässä nousevat vanhusneuvostot ja niiden ympärille rakentuvat toimintamuodot, esimerkiksi asiakas- ja kansalaisraadit.

”Ikäihminen on palvelujensa paras asiantuntija”, sanoo Hannes Manninen, Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n puheenjohtaja.  EETU ry on koko maan kattava järjestöorganisaatio, jolla on kuusi jäsenjärjestöä, 1394 yhdistystä ja yhteensä noin 300 000 henkilöjäsentä jäsenjärjestöissään. ”Jäsenjärjestömme ja yhdistyksemme ovat elinvoimaisia ja aktiivisia. Tämä tarjoaa hyvän pohjan kehittää ja jalkauttaa osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia lisääviä toimintamalleja kaikkiin kuntiin – osaksi ikäihmisten arkea”, Manninen uskoo.  

Turun kaupungin lähteminen mukaan valtakunnallisen hankkeen vetäjäksi osoittaa ennakkoluulottomuutta ja edelläkävijyyttä. Kaupunki etsii yhteistyökumppaniksi 4-5 kuntaa valtakunnallisen toimintamallin kehittämiseen ja käyttöönottoon. ”Turun kaupunki haluaa kehittää palveluja ja toimintaa ikäihmisten näkemysten ja osaamisen ehdoilla, mutta myös niin, että samoja toimintamalleja sovelletaan kaikkien kuntalaisten osallistumiseen ja vaikuttamiseen kunnallisessa päätöksenteossa”, kaupunginjohtaja Aleksi Randell kertoo.

Kansalaisiin on luotettava – ikäihminen päättää palveluistaan

Sitra ja Tampereen kaupunki aloittavat yhteistyön henkilökohtaisen budjetin ja asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallien kehittämisessä ja käyttöönotossa. Tampereen kaupunki etsii Turun tavoin hankkeeseen yhteistyökumppaneita muista kunnista.

Sitran ja Tampereen yhteistyö jatkuu omaishoidontuen asiakasperheille suunnatun henkilökohtaisen budjetin kehittämisessä ja käyttöönotossa. Yhteistyö on jatkoa henkilökohtaisen budjetin toimintamallin kehittämistyölle. Hankejohtaja Mari Patrosen mukaan tavoitteena on omaishoitajaperheen valinnanvapauden lisääminen palvelujen järjestämisessä niin, että perhe jaksaa arjessa paremmin. ”Omaishoitoperheet tietävät itse parhaiten, millainen tuki on heille parasta”, Patronen kertoo.

Asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallilla vahvistetaan ikäihmisten vaikutusmahdollisuuksia, itsenäistä päätöksentekoa, itsemääräämisoikeutta ja mahdollistetaan heidän itsenäinen toimintansa palvelujensa kehittämisessä ja käytössä. Tavoitteena on tarjota ikäihmisille tarvittava tieto riittävän ajoissa itseään koskevista asioista, jotta he pystyvät tekemään valinnat ja päätökset itse.

Hankkeessa hyödynnetään Tampereen kaupungin Kotitorista saamia kokemuksia. ”Toimintamallissa ikäihminen vaikuttaa itse häntä koskevien palveluiden yhteensovittamiseen, ja hän voi valita tarvitsemansa palvelut yksityisen ja julkisten palveluiden tarjonnasta”, kuvailee Tampereen kaupungin pormestari Anna-Kaisa Ikonen.

Hankkeet ovat osa ”Aktiivinen kansalainen – kaiken ikäisenä” -avainaluekehitystyötä. Muina painopistealueina ovat kotiin annettavien palvelujen kehittäminen, vapaaehtoistoiminta ja eläkkeellä työskentely. Avainalue on kestoltaan kaksivuotinen, ja päättyy huhtikuussa 2015.

You need to accept statistics-cookies to display content from Slideshare

Open cookie settings

Tuomo Melinin avausesitys Sitran Ikäihmiset-seminaarissa 29.8.2013 from Sitra / Hyvinvointi
Katso Ikäihmiset-seminaarin muut esitykset Sitran Slideshare-sivulta.
Katso myös Kunta-TV:n haastattelut Ikäihmiset-seminaarista:
Tuomo Melin ja Eeva Päivärinta: Ikäihminen on omien palveluidensa paras asiantuntija
Hannes Manninen: Hyvin mallien jalkauttaminen tapahtuu eläkeläisjärjestöjen avulla
Juha Rantasaari: Turussa tähdätään koko toimintakulttuurin muutokseen

Mistä on kyse?