archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Ilmastonmuutos uhkaa Suomen hyvinvointia, ruokahuoltoa, palveluja ja yhteiskuntarauhaa

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Sitran tulevaisuusselvitys: Jos nykymeno jatkuu ja ilmasto lämpenee Suomessa noin 6 astetta, muutoksen vaikutukset Suomeen ovat erittäin epäedulliset.

Maailman keskilämpötila nousee yli 4 astetta vuosisadan loppuun mennessä, jos kasvihuonekaasupäästöt kasvavat nykytahtia. Suomessa tämä tarkoittaa vielä nopeampaa lämpötilan nousua, noin 6 astetta, vuoteen 2100 mennessä. Suomelle näin rajun ilmastonmuutoksen seuraukset olisivat Sitran tuoreen selvityksen mukaan pääosin synkät.

”Vaikka Suomen kilpailukyky olisikin muuttuvassa ilmastossa keskimääräistä parempi, ilmastonmuutoksen kokonaisvaikutukset globaalien heijastusvaikutusten kautta ovat erittäin epäedullisia Suomelle ja suomalaisten hyvinvoinnille”, kertoo Sitran Gaia Consultingilla teettämä pienimuotoinen selvitys Miten Suomi selviää yli 4 astetta lämpimämmässä maailmassa.

Selvitys tuo selkeästi esille, että ilmastonmuutoksessa ei ole vain kysymys lämpötilan muutoksesta vaan perusteellisesta, koko yhteiskuntaa ravistelevasta, muutoksesta. Selvitys kuvaa tulevaisuudennäkymän, jossa ilmasto on lämmennyt yli neljä astetta nykyisestä ja Suomi muun maailman mukana kärsii sen seurauksista.

”Selvitys lähtee liikkeelle joulunajasta vuonna 2080. Sataa vettä, merellä myrskyää, on pimeää ja lumisista jouluista on vain muistot. Talvilajeja ei enää harrasteta Etelä-Suomessa, luistinratoja ei ole jäädytetty vuosiin. Konkreettinen talven kuvaus kertoo siitä, millainen tulevaisuus Suomella on edessä, jos mitään ei ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tehdä”, sanoo johtaja Jukka Noponen Sitrasta.

Tiiviin ja yleistajuisen selvityksen tarkoituksena on kuvata, millaisia muutoksia ilmastonmuutos aiheuttaa ympäristössä, yhteiskunnassa ja taloudessa.

”Haluamme selvityksellä herättää keskustelua siitä, kuinka voimme estää ilmastonmuutoksen vaarallisen kiihtymisen ja sopeutua käynnissä olevaan muutokseen. Selvitys kuvaa vain yhden mahdollisen tulevaisuudennäkymän. Se perustuu tilanteeseen, jossa merkittäviä sopimuksia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ei saavuteta lähivuosikymmeninä. Meillä on kuitenkin kaikki mahdollisuudet estää tämän pahimman skenaarion toteutuminen”, sanoo johtava asiantuntija Vesa-Matti Lahti Sitrasta.

Kuuden asteen ilmastonmuutos tarkoittaisi Suomessa muun muassa sademäärien huomattavaa kasvua, merenpinnan nousua puolella metrillä Suomenlahdella, myrskyjen lisääntymistä, tulvia ja harmaita talvia. Luonnonympäristön muutokset vaikuttaisivat selvityksen mukaan vuonna 2080 suomalaisessa yhteiskunnassa monella tavalla.

Tulevaisuusskenaariossa vuonna 2080 ruoka, energia ja vesi ovat kallistuneet niin, ettei vähävaraisilla ole varaa monipuoliseen ravintoon. Kotitarveviljely on yleistä.

Eriarvoisuus on kasvanut, ja varakkaat suomalaiset asuvat omilla, suojatuilla alueillaan ja vähävaraiset puolestaan heikommin turvatuilla alueilla huonojen liikenneyhteyksien päässä. Turvaa tarvitaan sekä säätä että yhteiskunnallista rauhattomuutta vastaan. Ilmastopakolaisten suuri määrä, sosiaalisten erojen kasvu ja julkisten palvelujen rapautuminen aiheuttavat epävakautta ­– protestit ja levottomuudet ovat tavallisia.

Polttoaineen kalleus rajoittaa yksityisautoilua, ja pyöräily ja erilaiset kimppakyytijärjestelyt ovat tavallisia. Kehittynyt lääketiede mahdollistaa pitkän elämän varakkaille, mutta yhteiskunnan eriarvoistuminen johtaa suuriin eroihin terveyspalveluissa. Helteet tappavat vanhuksia, ja myös hengityselinsairaudet, mielenterveysongelmat ja myyräekinokokin aiheuttama hengenvaarallinen maksatauti ovat yleistyneet Suomessa.

Selvityksen mukaan Suomen talouden perusta on vuonna 2080 luonnonvaroissa ja osaamisessa.

”Luonnonvarakilpailun kärjistyessä Suomen menestys voi perustua luonnonvaroihin: metsiin, mineraaleihin ja puhtaaseen veteen. Koulutettu väestö, vakaa yhteiskunta ja toimiva infrastruktuuri luovat meille edellytykset selviytyä. Perinteisten vahvuuksien lisäksi ihmisiltä tarvitaan kykyä ymmärtää monialaisia ongelmia ja rohkeutta kehittää uudenlaisia ratkaisuja”, sanoo toimitusjohtaja Juha Vanhanen Gaia Consultingista.

Selvityksessä pohditaan hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n esittämän synkimmän skenaarion mahdollisia vaikutuksia. Tätä tehtiin asiantuntijatyönä, johon osallistuivat Sitran ja Gaian asiantuntijat. Selvitys keskittyy kirjoittajien tärkeinä pitämiin asioihin eikä pyri antamaan täydellistä kuvaa tulevaisuudesta.

Selvitys julkistetaan perjantaina 13. päivä joulukuuta keskustelutilaisuudessa, jossa pohditaan ilmastonmuutoksen yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Katso Juha Vanhasen kalvoesitys ja Juho Saaren kommentti.

Lataa selvitys (pdf).

Mistä on kyse?