archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Innovaatiokulttuurin kehittäminen haastaa johdon ja lähiesimiehet

Onnistunut innovaatiokulttuuri vaatii johdon sitoutumista ja määrätietoisia ponnisteluja.

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Onnistunut innovaatiokulttuuri vaatii johdon sitoutumista ja määrätietoisia ponnisteluja. Parhaissa innovaatiokäytännöissä korostuvat tavoitteiden selkeä viestintä ja hyvä lähiesimiestyöskentely. Näihin tuloksiin päädyttiin Gearshift Groupin toteuttamassa ja Sitran ja Teknologiateollisuus ry:n rahoittamassa Inno-barometrissa.

Inno-barometri toi esiin olennaiset toimivan innovaatiokulttuurin elementit. Parhaiten menestyneet organisaatiot ovat määritelleet selkeästi innovaatiokyvykkyyden merkityksen strategiassaan, ja johto on sitoutunut tukemaan toimintaa pitkäjänteisesti. Tärkeitä elementtejä ovat myös nopeat ja ketterät innovaatioprosessit ja kulttuuri, joka hyväksyy riskinoton ja tukee nopeaa oppimista. Innovaatioilmastoa ja -kulttuuria tulee mitata ja siten tuoda näkyväksi osaksi johtamista.

”Käsitys organisaation kulttuurista ja innovaatioilmastosta näyttää olevan kovin erilainen johdossa ja toisaalta työntekijöiden parissa”, toteaa asiantuntija Marja Hamilo Teknologiateollisuus ry:stä. Parempaa vuoropuhelua organisaation tavoitteista ja tavoista toimia tarvittaisiin monissa organisaatioissa.

Inno-barometri toteutettiin vuosina 2011-2014, ja tiedot koottiin systemaattisesti toistettujen innovaatioilmaston mittausten ja niiden rinnalla toteutettujen johdon haastattelujen avulla. Henkilöstökyselyt antoivat tietoa siitä, miten henkilöstö koki organisaation toiminnan innovatiivisuuden ja kulttuurin eli talon tavat. Tietoja verrattiin myös brittiläisiin organisaatioihin.

”On hienoa, että monet organisaatiot todella haluavat parantaa toimintaansa. Ensimmäisen mittauksen jälkeen tulokset analysoitiin huolella ja niiden pohjalta räätälöidyt toimenpiteet näkyivätkin positiivisesti toistomittauksissa”, sanoo johtava asiantuntija Janne Ahlström Sitrasta.

Inno-barometrin opit on koottu Innovaatioilmaston muutostalkoot -selvitykseen. Vaikka projekti päättyy, on työkalu jatkossa suomalaisten organisaatioiden käytettävissä innovaatioilmaston mittaamiseen ja parantamiseen.

Julkaisun tiedot

Innovaatioilmaston muutostalkoot – Inno-barometri-projekti
Markku Nurmela, Pekka Rintala
Julkaisijat: Gearshift Group Oy, Sitra, Teknologiateollisuus ry
ISBN 978-952-5998-79-5
ISBN 978-952-5998-80-1 (PDF)

Lisätietoja

Janne Ahlström, johtava asiantuntija, Sitra
etunimi.sukunimi@sitra.fi, puh. 0294 618 216

Marja Hamilo, asiantuntija, Teknologiateollisuus ry
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi, puh. 040 843 3448

Mistä on kyse?