Arvioitu lukuaika 2 min

Kaksisuuntainen kaukolämpö luo asiakkaille lämmön myyntimarkkinat

Kaukolämpöverkon kaksisuuntaisuus mahdollistaa pientuotannon tehokkaan hyödyntämisen.

Kuva: Pöyryn raportti Sitralle ja ET:lle

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Kaukolämpöverkon kaksisuuntaisuus mahdollistaa pientuotannon tehokkaan hyödyntämisen. Energiateollisuus ry:n ja Sitran teettämän raportin mukaan kaksisuuntaiselle kaukolämmölle näyttää olevan selkeää kysyntää: kaukolämpöasiakkaat ovat kiinnostuneita kaukolämmön tuotteiden ja verkkojen käytön kehittämisestä. Kaksisuuntainen kaukolämpö voi lisätä lämmityksen energiatehokkuutta, vähentää päästöjä ja vastata kaukolämpöyritysten kilpailukykyhaasteisiin.

Kaksisuuntaisessa kaukolämpöverkossa asiakas voi sekä ostaa kaukolämpöä että myydä itse omaa lämmöntuotantoaan tai ylijäämälämpöään. Kaksisuuntainen kaukolämpö voi toimia yhtenä ratkaisuna perinteisen kaukolämmöntuotannon ja hajautettujen lämmöntuotantoratkaisujen yhdistämiseen. Kaksisuuntaiseen kaukolämpöverkkoon voi siirtää esimerkiksi kerrostalon aurinkokeräimillä tuotettua lämpöä tai teollisuuden hukkalämpöä.

”Kaksisuuntaisen kaukolämmön mahdollisuudet vaihtelevat eri kaukolämpöjärjestelmissä huomattavasti. Eri järjestelmiin soveltuvat erilaiset liiketoimintamallit ja sopimuksiin liittyvät järjestelyt. Kunkin kaukolämpöyrityksen tuleekin käydä aktiivista keskustelua kaksisuuntaisuudesta kiinnostuneiden kaukolämpöasiakkaiden kanssa”, toteaa asiantuntija Antti Kohopää Energiateollisuus ry:stä.

”Teknisiä esteitä kaksisuuntaiselle kaukolämmölle ei ole.”

Kaksisuuntaisuudella lisää tehoa ja kilpailukykyä – mutta myös kustannuksia

Kaksisuuntaisuus voi tehdä kaukolämmöstä entistä tehokkaampaa ja kilpailukykyisempää, kun kaukolämpöverkon omistajat voivat varmistaa verkkonsa arvon säilymisen pidemmälle tulevaisuuteen ja pitää kaukolämmön houkuttelevana vaihtoehtona muihin lämmitysmuotoihin nähden.

Tärkeä edellytys kaksisuuntaisen kaukolämmön lisäämiselle on, että kaikki osapuolet hyötyvät siitä – niin asiakkaat, kaksisuuntaisen kaukolämmön asiakastuottajat kuin kaukolämpöyritykset. Raportin mukaan yleisen tietoisuuden kasvattaminen sekä vuoropuhelun lisääminen potentiaalisten kaksisuuntaisten asiakastuottajien ja kaukolämpöyhtiöiden keskuudessa ovat keskeinen tapa edistää asiaa. Nyt tarvittaisiin pilottikohteita kokemusten keräämiseksi.

”Kaksisuuntaiset järjestelmät parantavat mahdollisuuksia yhdistää pientuotanto kaukolämpöjärjestelmiin kannattavasti, mutta edellyttävät myös muutoksia ja investointeja asiakkaiden omiin järjestelmiin. Uusilla alueilla ja uudisrakennuksissa kaksisuuntaisuus onkin siksi helpommin toteutettavissa”, sanoo johtava asiantuntija Jaana Pelkonen Sitrasta.

Suureksi käytännön haasteeksi kaksisuuntaisen kaukolämmön merkittävälle laajentumiselle voidaan nähdä pientuotannon hintakilpailukyky suhteessa olemassa olevaan kaukolämmön tuotantoon. Mikäli pienimuotoisen tuotannon kustannuskilpailukyky parantuu tulevaisuudessa
markkinaehtoisesti entisestään, voidaan kaksisuuntaisen kaukolämmön olettaa lisääntyvän.

Lisätiedot

Asiantuntija Antti Kohopää, Energiateollisuus ry, p. 050 301 1870, etunimi.sukunimi@energia.fi
Johtava asiantuntija Jaana Pelkonen, Sitra, p. 040 540 9775, etunimi.sukunimi@sitra.fi

Ota yhteyttä
Johtava asiantuntija, hiilineutraali teollisuus, Hiilineutraali teollisuus

+358 294 618 263

Jaana.Pelkonen@sitra.fi

Hanke

Hiilineutraaliuden rakennuspalikat yrityksille

Tulevaisuuden markkinoilla menestyvät parhaiten ne yritykset, jotka ensimmäisenä pystyvät hyödyntämään hiilineutraaliuden tuomat liiketoimintamahdollisuudet.

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Suosittelemme

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?