Arvioitu lukuaika 1 min

Kasvaako suomalaisen aluerakentamisen innovaatioista vientituotteita Kiinaan?

Saana Säilynoja

Kirjoittaja

Samuli Laita

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Pääkaupunkiseudun uusien aluerakentamiskohteiden innovaatioilla tähytään kansainvälisille markkinoille. Yksi vientimahdollisuus on Kiina, jonka asunto- ja kaupunki- sekä maaseuturakentamisen ministeriön delegaatio vieraili Suomessa 14.–16. toukokuuta. Ryhmä tutustui muun muassa rakennusten energiatehokkuuteen sekä alan älykkäisiin ja kestävän kehityksen mukaisiin ratkaisuihin.

Ympäristöministeriön isännöimän vierailun aikana kartoitettiin maiden yhteisiä liiketoimintamahdollisuuksia, jotka voisivat toteutua juuri käynnistymässä olevan, Sitran johtaman pääkaupunkiseudun Smart & Clean -hankkeen puitteissa. Etsinnässä on suomalainen alue, joka toimisi kansainvälisen luokan referenssialueena Kiinan kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Projektijohtaja Santtu Hulkkonen Sitrasta toteaa, että pääkaupunkiseudun merkittävät aluerakentamishankkeet kuten Östersundom, Suurpelto ja Kivistö avaavat uusia mahdollisuuksia älykkäille ja ekologisesti kestäville ratkaisuille. ”Tavoitteemme on löytää kumppaneita ja asiakkaita, joiden kanssa kehitettyjä ratkaisuja voidaan jatkossa viedä eri puolille maailmaa.”

Vastavuoroisesti Suomen ja suomalaisten menestymistä Kiinassa edistävä Team Finland Kiina (erityisesti Finpro ja Tekes) keskustelee niin sanottujen joint labien toteuttamisesta sekä pilottialueesta Kiinassa.

Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat käynnistäneet laajan Smart & Clean -yhteistyöhankkeen Sitran kanssa. Uudenlaisen yhteistyön tavoitteena on tehdä pääkaupunkiseudusta entistä houkuttelevampi investointikohde ja luoda samalla uutta liiketoimintaa ja lisää työpaikkoja. Tulevien vuosien aikana pääkaupunkiseudulla onkin tarkoitus toteuttaa mittavia hankekokonaisuuksia liittyen esimerkiksi liikenteeseen, vesihuoltoon ja energiatehokkuuteen.

 Ympäristöministeriön uutinen vierailusta ministeriön verkkosivuilla.

Aihe

Hiilineutraali teollisuus

Yrityksillä on keskeinen rooli ilmastotavoitteiden toteuttamisessa. Muutos koskee kuitenkin koko yhteiskuntaa. Yritysten innovaatiot, tuotteet ja ratkaisut mahdollistavat hallitun siirtymisen kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Kirjoittaja

Samuli Laita

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Suosittelemme

Mistä on kyse?