uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Kiertotalous muuttaa työtä ja työelämää jo nyt – uusi osaaminen rakentuu nykyisen pohjalle

Kiertotalous muuttaa työtä teknologia-, rakennus- ja kemian alalla. Uuden oppiminen, yhteistyötaidot ja digivalmiudet korostuvat, kertoo Sitran tuore selvitys.

Kirjoittaja

Antti Lehtinen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Siirtymä hiilineutraalin kiertotalouteen Kiertotalous Talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita. Avaa termisivu Kiertotalous on täydessä vauhdissa. Kehitystä vauhdittavat Euroopan vihreän kehityksen ohjelma ja kansalliset tavoitteet.

Kiertotaloudella on merkittäviä vaikutuksia työhön ja ennen kaikkea tarvittavaan osaamiseen. Sitran Kiertotalous tulevaisuuden työelämässä -selvityksessä tarkasteltiin, miten kiertotalousmurros näkyy kolmella suomalaisella toimialalla ja millaista osaamista kiertotalouden mukaiset työtehtävät vaativat.

Selvityksessä tarkasteltavat toimialat, jotka olivat teknologia-, rakennus- ja kemian ala, ovat kaikki kiertotalouden ytimessä. Kiertotalousmurroksen kiihtyessä myös osaamistarpeet muuttuvat. Muutos tarkoittaa eri työtehtävissä ja eri toimialoilla erilaisia asioita.

”Vaikka useimpien työtehtävien sisällöt muuttuvat, liittyvät tärkeimmät osaamisvaatimukset myös tulevaisuudessa kunkin alan perusosaamiseen. Työpaikkojen nettomuutoksen arvioidaan olevan positiivinen”, kertoo selvitystyötä Sitrassa vetänyt johtava asiantuntija Eero Jalava.

Perusosaamisen päälle rakentuu tehtäväkohtaista kiertotalousosaamista esimerkiksi työssä oppimisen, täydennyskoulutuksen tai kiertotalouteen liittyvien opintokokonaisuuksien avulla.

”Tehtävänimikkeet vaikuttaisivat pysyvän pitkälti samoina, mutta niiden sisällöt muuttuvat. Tehtävänkuvat laajenevat, ja tulevaisuudessa monipuolista osaamista yhdistävät tiimit sekä eri toimijoiden välinen yhteistyö yleistyvät. Siirtymä kiertotalouteen vaatii ennen kaikkea kykyä oppia uutta”, jatkaa Jalava.

Kiertotalouden osaamisvaatimukset ovat usein toimiala- ja tehtäväkohtaisia

Kemian alalla kiertotaloussiirtymä vaatii uutta osaamista erityisesti kierrätettyjen raaka-aineiden käsittelyssä ja hankinnassa.

Osana selvitystyötä kullekin toimialalle laadittiin osaamisprofiileja, jotka ovat käytännön esimerkkejä kiertotalouden mukaisista työtehtävistä. Kemian alalla operaattorina työskentelevä ammattilainen saattaa tulevaisuudessa käsitellä uusia materiaaleja: esimerkiksi biojätteestä voidaan jalostaa kemianteollisuudelle tärkeitä raaka-aineita.

Teknologia-alan tulevaisuuden osaamistarpeissa korostuvat kiertotalouden mukainen suunnitteluosaaminen, digitaidot, sekä uudet osaamisen yhdistelmät. Esimerkiksi tuotesuunnittelijalta vaaditaan laajaa kiertotalousosaamista ja kykyä ottaa huomioon aiempaa laajempi joukko erilaisia tuotteelle tai palvelulle asetettuja nykyistä tiukempia vaatimuksia.

Myyntipäällikön työssä kiertotalous puolestaan näkyy uudenlaisina asiakkuuksina, kun siirrytään nykyistä laajemmin kiertotalouden mukaisiin liiketoimintamalleihin, kuten vuokraus- ja huoltopalveluihin sekä tuotteen tarjoamiseen palveluna

Rakennusalan osaamistarpeissa korostuvat elinkaariajattelu suunnittelusta ja materiaalikehityksestä korjausrakentamiseen ja purkuvaiheeseen, sekä yhteistyö eri toimijoiden ja hankkeiden välillä. Muutos näkyy koko arvoketjussa: hankinnassa hankitaan kierrätettyjä raaka-aineita tai rakennuksen osia ja purku huomioidaan jo rakennuksen suunnittelussa.

Työjohtaja valvoo jatkossa laadun ja turvallisuuden lisäksi myös kiertotalouden toteutumista työmaalla.

Yhteistyötä ja digitaalisia taitoja tarvitaan kaikilla toimialoilla

Kiertotaloutta kohti siirryttäessä toimialat sekoittuvat yhä vahvemmin keskenään. Esimerkiksi raaka-aineita voidaan hankkia toisen sektorin sivuvirroista. Töitä tehdäänkin yhä useammin eri alojen ja toimintojen osaamista yhdistävissä tiimeissä.

Kiertotalouteen siirtyminen edellyttää usein digitaalisia ratkaisuja – esimerkiksi digitaaliset tuotepassit auttavat keräämään ja jakamaan tietoa tuotteiden ominaisuuksista ja niiden sisältämistä materiaaleista. Yleisesti digitalisaation arvioidaan tulevan osaksi kaikkea toimintaa kaikilla toimialoilla. Osaamistarpeiden täyttäminen vaatii kiertotalous- ja sitä tukevaa digiosaamista kehittävän koulutuksen lisäämistä sekä oppilaitoksissa, eri opetusasteilla että työpaikoilla.

”Osaamistarpeiden ennakointi ja koulutus auttavat menestymään muuttuvassa maailmassa. Kiertotalouden ja muiden kestävyysratkaisujen osaajista on jo nyt monilla toimialoilla pulaa. Tulevaisuuden osaamistarpeet pitää tunnistaa tänään, jotta muutokseen kyetään vastaamaan ajoissa”, päättää Eero Jalava.

Kiertotalous tulevaisuuden työelämässä -selvitys perustuu suomalaisten yritysten ja toimialojen edustajien haastatteluihin, työpajoihin ja tutkimuskirjallisuuteen. Selvityksen toteutti Gaia Consulting Oy.

Lue myös Sitran työpaperi Kiertotalouden vaikutukset työhön ja osaamiseen.

Mistä on kyse?