archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kiertotalousohjelmasta kaivattu suunta kestävälle kilpailukyvylle

Johtaja Mari Pantsarin arvion mukaan EU-komission kiertotalousohjelma vastaa kohtuullisesti siihen kohdistettuihin odotuksiin.

Julkaistu

Euroopan komission keskiviikkona julkaisema kiertotalouden edistämisohjelma sisältää tärkeitä linjauksia työllisyyden, yritysten kilpailukyvyn ja luonnonvarojen kestävän käytön parantamiseksi. Uusi paketti tarkastelee kiertotaloutta edellistä ehdotusta monipuolisemmin, mutta lisää kannusteita tarvitaan. Esimerkiksi selkeät indikaattorit, verotukselliset kannusteet ja investointien rahoitusmekanismit vauhdittaisivat kiertotalouteen siirtymistä nopeammin.

Keskiviikkona julkaistulla kiertotalouden edistämisohjelmalla pyritään edistämään luonnonvarojen ja energian tehokkaampaa käyttöä ja pyritään luomaan edellytyksiä kestävämmälle talouskasvulle ja uusille työpaikoille.

Johtaja Mari Pantsar Sitrasta muistuttaa, että kiertotalouteen siirtyminen on välttämätöntä myös ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta. Asia on hänen mielestään jäänyt liian vähälle huomiolle eikä siitä ole vielä juurikaan keskusteltu esimerkiksi Pariisin ilmastokokouksessa.

”Tämä on osoitus poliittisista siiloista, vaikka on selvää, että ilmastonmuutosta ei torjuta ilman resurssien viisasta käyttöä”.

Pantsarin arvion mukaan komission kiertotalousohjelma vastaa kohtuullisesti siihen kohdistettuihin odotuksiin.

”Kiertotalouspaketin tahtotila on selkeä ja tervetullut Euroopan kilpailukyvyn parantamiseksi resurssitehokkuuden avulla. Tahtotilan lisäksi tarvitaan nopeasti konkreettisia kannusteita ja velvoitteita ohjaamaan yritysten innovaatiotoimintaa, kuluttajien käyttäytymistä sekä julkisia hankintoja. Näitä joudutaan vielä odottamaan.”

EU:n ohjelman tavoitteena on asettaa tiukemmat tavoitteet luonnonvarojen käytölle ja luoda tuotteille uusia vaatimuksia liittyen niiden materiaalitehokkuuteen, kestävyyteen ja korjattavuuteen. Sitra on jo aiemmin arvioinut, että Suomessa kiertotalouden vuosittaiset taloudelliset hyödyt voisivat olla vähintään 2-3 miljardia euroa vuoteen 2030 mennessä.

Jyrki Katainen esittelee ohjelman tuoreeltaan Sitran tilaisuudessa Helsingissä

Sitra järjestää ylihuomenna perjantaina 4.12.2015 Helsingissä Finlandia-talolla tilaisuuden, jossa Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen esittelee uutta EU:n kiertotalousohjelmaa. Tilaisuudessa puheenvuoron käyttävät myös muun muassa maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ja europarlamentaarikko Heidi Hautala. Kutsuvierastilaisuuden tarkempi ohjelma sekä linkki suoraan verkkolähetykseen löytyvät täältä. Media on tervetullut tilaisuuteen.

Varapuheenjohtaja Katainen arvioi ohjelman julkistamisen yhteydessä, että kiertotalouteen siirtyminen parantaa Euroopan kilpailukykyä tehostamalla resurssien käyttöä ja vähentämällä riippuvuutta niukoista raaka-aineista. Kiertotaloudella on myös valtava potentiaali luoda uusia työpaikkoja. Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen puolestaan arvioi komission kiertotalousohjelman tuovan mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille.

”Suomi haluaa kiertotalouden kärkimaaksi. Komission paketti antaa hallituksen kiertotalouskärkihankkeelle vahvan eurooppalaisen selkänojan. Kokonaisuus avaa uusia markkinoita suomalaisten kehittämille puhtaille ratkaisuille. Jatkoaskelia otettaessa meidän tulee huolehtia etenkin kehittyneiden uusiutuvien liikennepolttoaineiden käytön edistämisestä”, Tiilikainen sanoo.

Kiertotalous on yksi Sitran tämän hetken keskeisistä aiheista. Sitra järjestää yhdessä European Policy Centren kanssa kuluvan talven aikana yhteensä kolme sidosryhmätilaisuutta Brysselissä EU:n kiertotalousohjelmasta. Sarjan avajaistilaisuus järjestetään 8.12.2015, jossa pääpuhujana on Euroopan ympäristökomissaari Karmenu Vella.