archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kohti kestävää hyvinvointia

Tulevaisuuden visiointi on nyt pinnalla. Sitra osallistuu omalta osaltaan keskusteluun julkaisemalla Kohti kestävää hyvinvointia -keskustelupaperin, jonka tarkoituksena on avata uusia näkökulmia siihen, miten pohjoismaista mallia voidaan uudistaa vastaamaan globaaleihin haasteisiin.

Kirjoittaja

Timo Hämäläinen

Johtava asiantuntija, Kilpailukykyä datasta

Julkaistu

Tulevaisuuden visiointi on nyt pinnalla. Viime viikolla ilmestyi hallituksen tulevaisuusselonteko, tällä viikolla Pekka Himasen tutkimusryhmän raportti Kestävän kasvun malli. Sitra osallistuu omalta osaltaan keskusteluun julkaisemalla Kohti kestävää hyvinvointia -keskustelupaperin, jonka tarkoituksena on avata uusia näkökulmia siihen, miten pohjoismaista mallia voidaan uudistaa vastaamaan globaaleihin haasteisiin, kuten ilmaston muuttumiseen, teollisuuden murrokseen ja hyvinvointivaltion kasvaviin kustannuksiin.

Suomalainen hyvinvointimalli ei ole enää kestävällä pohjalla. Taloudellisten, ekologisten ja sosiaalisten kestävyysongelmien ohella myös kansalaisten henkiseen hyvinvointiin kohdistuu aiempaa kovempia paineita. Suomalaisen yhteiskunnan kestävyysongelmien taustalla on teknis-taloudellinen murros, joka on nopeasti muuttanut pitkälle kehittyneiden teollisuusmaiden toimintaympäristöä. Murros heijastuu ihmisten arkeen kasvaneena epävarmuutena omasta ja suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuudesta. Kansalaisten kokemaa huolta voidaan lievittää suomalaista yhteiskuntaa koskevilla positiivisilla tulevaisuudenkuvilla. Kohti kestävää hyvinvointia -keskustelualoitteellamme pyrimme omalta osaltamme tuomaan aineksia yhteisen, positiivisen tulevaisuudenkuvan luomiseen Suomessa.

Keskustelualoitteen keskeistä sisältöä ovat yksitoista kestävän hyvinvoinnin periaatetta, joiden mukaan toimimalla voidaan merkittävästi ja laaja-alaisesti edistää suomalaisen yhteiskunnan kestävää kehitystä ja hyvinvointia. Lisäksi raportissa esitetään julkishallinnolle uudenlaista roolia, jossa se toimii talouden ja yhteiskunnan välttämättömien uudistumisprosessien käynnistäjänä ja mahdollistajana. Suomella on pitkälle kehittyneenä hyvinvointiyhteiskuntana hyvät mahdollisuudet nousta uuden korkeatasoiseen hyvinvointiosaamiseen, kilpailukykyiseen talouteen ja kestävään kehitykseen perustuvan yhteiskuntamallin edelläkävijäksi maailmassa. Tästä raportista on julkaistu myös englanninkielinen versio Towards a sustainable well-being society. Molemmat raportit löytyvät tämän sivun oikeasta laidasta.

Julkaisun tiedot

Kohti kestävää hyvinvointia. Uuden sosioekonomisen yhteiskuntamallin rakennuspuita
Timo Hämäläinen (toim.)
Helsinki: Sitra 2013
ISBN 978-951-563-872-4
Sitra 2013

Mistä on kyse?