archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Luonnosta hyvinvointia lapsille ja nuorille

Luontoympäristöt edistävät lasten terveyttä ja hyvinvointia. Uusia palvelukonsepteja kaivataan, mutta tarvitaan verkostoitumista sekä konseptointi- ja liiketoimintaosaamista, jotta uusia palvelukonsepteja voisi syntyä.

Kirjoittaja

Lea Konttinen

Johtava asiantuntija, Uudistuva päätöksenteko

Julkaistu

Luontoympäristöt edistävät lasten terveyttä ja hyvinvointia. Uusia palvelukonsepteja kaivataan, mutta tarvitaan verkostoitumista sekä konseptointi- ja liiketoimintaosaamista, jotta myös vientiin sopivia palvelukonsepteja voisi syntyä. Sitran, Kansallisen hyvinvointiverkoston ja Innoman Oy:n yhteistyössä toteuttama Luonnosta hyvinvointia lapsille ja nuorille -selvitys julkaistiin 25.10.2012 Tuohta tutkimuksesta, kiehisiä kehittämisestä -tapahtumassa Hämeenlinnassa.  

Sitra edistää kestävän hyvinvoinnin kasvua ja luonnon hyvinvointivaikutuksia hyödyntävien palvelukonseptien syntymistä.

– Pitkäjänteisen hyvinvoinnin edistämisessä ja ylläpitämisessä niin terveydenhoidossa kuin palveluliiketoiminnassa luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksia voidaan hyödyntää nykyistä enemmän, toteaa johtava asiantuntija Lea Konttinen Sitrasta.

Tutkimusten perusteella luonnossa oleskelun on todettu edistävän elimistön rauhoittumista ja palautumista stressireaktioista sekä kohentavan mielialaa ja keskittymiskykyä. Lisäksi ulkona liikkuminen samalla teholla koetaan kevyemmäksi ulkona kuin sisällä ja se edistää myös aistien kehittymistä.

Pohja hyvinvoinnille rakentuu lapsuudesta alkaen. Esimerkiksi metsäesikoulussa lasten fyysisen kunnon paranemisen lisäksi myönteistä kehitystä on koettu mielikuvituksessa, aloitteellisuudessa, suunnistus-, havainto- ja yhteistyökyvyissä sekä sosiaalisissa taidoissa.

Nyt julkaistu selvitys auttaa tunnistamaan millaisia luontoa hyödyntäviä toimintakonsepteja lapsille ja nuorille on jo olemassa ja miten luontoelementtejä voitaisiin nykyistä paremmin hyödyntää niin osana kasvatus-, virkistys-, kuin harrastuspalveluita sekä miten uusien palvelukonseptien luomiseen pitäisi tarttua. Hyvinvointia voidaan tukea sekä houkuttelemalla ihmisiä luontoon että tuomalla luontoa rakennettuun ympäristöön.

Lisätietoja

Kansallinen hyvinvointiverkosto

Kirsi Polvisen blogi-kirjoitus: Mitä et koe, et voi arvostaa!

Lea Konttinen, johtava asiantuntija, Sitra
etunimi.sukunimi@sitra.fi, puh. 040 5466 428

Julkaisun tiedot  

Luonnosta hyvinvointia lapsille ja nuorille – Kuvauksia luonnon hyvinvointivaikutuksista, palveluista ja malleista palveluiden kehittämiseen (lataa PDF)
Kirsi Polvinen, Jussi Pihlajamaa, Pekka Berg
ISBN 978-952-6625-23-2
Sitra ja Kansallinen hyvinvointiverkosto, 2012

Mistä on kyse?