archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Maiseman tarina – opas maisemapalveluiden luomiseen

Luonnon hyvinvointivaikutusten yhdistäminen maiseman merkityksiin luo uutta liiketoimintaa

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Maisemapalveluiden kehittäminen vahvistaa paikan kulttuuriperinnön hyödyntämistä ja antaa suuntaviivoja maisemanhoidon toteuttamiseen, toteaa Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen ja Sitran julkistama ”Maiseman tarina – opas maisemapalveluiden luomiseen”. Uusien merkityssisältöjen ja luonnon hyvinvointivaikutusten yhdistäminen maisemaan luo mahdollisuuksia liiketoimintaan.

Maisemapalvelut ovat uudenlaisia palveluita, jotka hyödyntävät luontoa tai edistävät hyvinvointia ja oppimista. Maisema voi olla keskeinen osa virkistys- ja matkailupalvelua. Myös kasvatuksellisia, opetuksellisia sekä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluita, kuten esimerkiksi terapia- tai kuntoutuspalveluja, voidaan rakentaa maisemaa hyödyntäen.

Maiseman tarina -kirja antaa työkalut paikan luonnon ja kulttuuriperinnön tuotteistamiseen. Se vastaa kysymyksiin, miten paikasta tehdään tuote sekä miten palvelu rakennetaan kohtaamaan asiakkaan tarpeet. Kirja esittelee Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen asiantuntijoiden tuottaman maiseman tuotteistamisen mallin, joka perustuu Jyväskylän yliopiston fokusryhmätutkimukseen ja maakunnallisiin tapaustutkimuksiin. Malli tuotettiin Sitran rahoittamassa hankkeessa ”Maiseman kriittiset menestystekijät paikan markkinoinnissa”.

Maisemapalvelut hyödyntävät kulttuurimaisemaa ja luonnonmaisemaa

Maisemapalvelut voidaan jakaa toimintaympäristönsä mukaan kulttuurimaisemaa ja -perintöä hyödyntäviin palveluihin sekä luonnonmaisemaa hyödyntäviin palveluihin. Kulttuurimaisemassa ihmistä motivoivat ensisijaisesti oppimiseen ja kauneuteen liittyvät tarpeet, ja hän haluaa tutustua maiseman historiaan, tarinoihin ja alueen kulttuurihistoriaan. Luonnonmaisemaan tutustumista motivoivat ihmisen esteettisyyteen ja hyvinvointiin sekä eheytymiseen liittyvät tarpeet. Kyse on merkitysten luomisesta maisemalle. Merkityksen kautta ihminen haluaa linkittyä maisemaan, ja kokemuksen voi tuotteistaa juuri hänelle kohdennetuksi palveluksi.

Yhteiskunnan kansainvälistyessä ja paikkasidoksen heikentyessä paikallisuuden arvostus kasvaa. Kotiseudun merkitys on voimistunut, ja matkailijat hakevat matkakohteistaan syvempiä merkityssisältöjä, joita paikan maiseman ainutlaatuisuus tai erityisyys tuotteistettuna voi luoda.

10 avaintekijää hyvään maisemapalveluun:

  1. Tuotteistaminen lähtee liikkeelle paikan ominaisuuksista. Ainutlaatuisuus syntyy, kun asiakkaan arki jää taakse. Maisematyyppien voimakkaat kontrastit toisiinsa nähden ovat tärkeitä vetovoimatekijöitä: korkeuserot, veden läheisyys, näköalan aksentti ja rajaus.
  2. Paikan tarina helpottaa asiakkaan samaistumista.
  3. Ihmisten aitous tekee paikan tutuksi, sinne on helppo tulla.
  4. Ruoka vahvistaa elämystä.
  5. Tuotteen ostaminen on helppoa. Tietoa löytää helposti eri markkinointikanavista.
  6. Tieto syventää maiseman kokemista. Tarvitaan maiseman lukutaitoa. Asiakasta tulee opastaa, mitä maisemasta löytyy. Reittien selkeys ja suunnistettavuus luovat turvallisuutta.
  7. Yhteistyö luo asiakkaalle ehjän kokemuksen. Yritysten, matkailuyhdistysten ja kunnan samaan hiileen puhaltaminen vahvistaa paikan brändiä..
  8. Paikan nimen toistaminen tuotteissa ja yritysten nimien rinnalla vahvistaa paikan brändiä.
  9. Pitkäaikainen sitoutuminen kehittämistyön eri vaiheisiin tuottaa tulosta.
  10. Suusta suuhun kulkeva hyvä maine saa asiakkaan tulemaan kohteeseen.

Lisätietoja     

Minna Komulainen, Toiminnanjohtaja
Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset
ProAgria Etelä-Suomi ry
puh. 044-55 00862
minna.komulainen@maajakotitalousnaiset.fi

Lea Konttinen, Johtava asiantuntija
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
puh. 040 546 6428
lea.konttinen@sitra.fi

Julkaisun tiedot

Maiseman tarina – opas maisemapalvelujen luomiseen
Toimittanut Minna Komulainen
Julkaisija: Maa- ja kotitalousnaiset sekä Sitra
Paino Fram, Vaasa 2013
ISBN 13 978-952-5302-40-0 (nid.)
ISBN-13 978-952-5302-41-7 (pdf)

Sähköisen julkaisun voit ladata Sitran verkkosivuilta tai Maa- ja kotitalousnaisten verkkosivulta.

Painettua julkaisua voi tilata verkkokaupan kautta tai Maa- ja kotitalousnaisten tilaajapalvelusta:

Anne-Mari Jouppila
sähköposti anne-mari.jouppila@netikka.fi
puhelin 0400 367 675, faksi (06) 422 9018
Katajatie 64, 61330 Koskenkorva

(käsittelypalkkio 6€+ postituskulut)

Mistä on kyse?