uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Megatrendikortit nyt myös selkokielellä

Sitra on julkaissut suositut megatrendikortit selkokielellä. Tulevaisuus kuuluu kaikille, ja siksi jokaisella on oikeus saada tietoa tulevaisuudesta ymmärrettävällä tavalla.

Kirjoittaja

Anna Solovjew-Wartiovaara

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Sitra on julkaissut megatrendikortteja vuodesta 2017 lähtien. Megatrendit ovat muutoksia ja ilmiöitä, jotka tapahtuvat kaikkialla maailmassa nyt ja tulevaisuudessa. Megatrendikorteissa kerrotaan, millaisia megatrendejä on ja mistä ne johtuvat.

Kortteja ovat hyödyntäneet niin oppilaitokset, yritykset, järjestöt kuin yksittäiset ihmiset. Nyt korteista julkaistaan ensimmäistä kertaa selkokielinen versio, jotta kortit palvelisivat yhä useampia ihmisiä ja yhteisöjä.

”Varsinkin oppilaitokset ovat kertoneet, että megatrendikorttien hyödyntäminen opetuksessa kiinnostaa, mutta monien korttien sanoitus on liian vaikeaa peruskouluikäisille lapsille ja nuorille. Selkokieliset megatrendikortit pyrkivät vastaamaan tähän haasteeseen”, sanoo Sitran ennakoinnin asiantuntija Terhi Ylikoski.

Selkokielelle suuri tarve

Selkokeskuksen arvion mukaan Suomessa yli 10 prosenttia väestöstä tarvitsee selkokieltä. Selkokielistä tietoa pitäisi olla tarjolla aina, kun asia koskee kaikkia. Selkokieliset megatrendikortit on tarkoitettu kaikille, joilla on tarve selkokielelle – esimerkiksi iäkkäät ja muistisairaat ihmiset, kehitysvammaiset henkilöt ja suomea opiskelevat maahanmuuttajat.

Sitra teki kortit yhteistyössä Kehitysvammaliiton yhteydessä toimivan Saavuta Asiantuntijapalvelut Oy:n kanssa.

”Ilahduin kuullessani, että Sitra haluaa mukauttaa megatrendikorttinsa selkokielelle. Megatrendit ovat merkittävä asia ja koskevat meistä jokaista, ja siksi on tärkeää, että niistä on tietoa myös selkokielellä. Selkomukauttamisen prosessi oli pitkä, mutta kiinnostava. Toivon, että selkokielisten korttien myötä yhä useammalla on mahdollisuus tutustua megatrendeihin”, sanoo selkokielen asiantuntija ja megatrendikorttityössä mukana ollut Jenni Stolt Saavuta Asiantuntijapalvelut Oy:stä.

”Tämä on ollut meille opettavainen projekti. Monimutkaisia ja vaikeita asioita voi sanoa vielä selvemmin. Tärkeää on esimerkiksi käyttää aktiivimuotoa ja tuoda esimerkkejä selventämään asiaa. Korttien rajattu tila toi erityisen haasteen, koska jokaista vaikeaa termiä ei voitu selittää ja siksi osa termeistä piti jättää pois”, Ylikoski sanoo.

Kortit lähetetään yläkouluihin

Sitra lähettää kortit elo-syyskuun aikana yli 800 ylä- ja yhtenäiskouluun. Kortit tukevat erityisesti perusopetuksen opetussuunnitelman seitsemättä laaja-alaista osaamiskokonaisuutta, joka käsittelee osallistumista, vaikuttamista ja kestävän tulevaisuuden rakentamista. Tulevaisuusteemat ovat esillä tässä osaamiskokonaisuudessa etenkin vuosiluokilla 7– 9.

Megatrendikortteja voi hyödyntää myös niihin suoraan liittyvien oppiaineiden tunneilla tai vaikka aiheina ainekirjoituksessa. Korttien avulla voi tukea oppilaita kestävän elämäntavan ja hyvinvoinnin pohjan rakentamisessa sekä kestävän kehityksen eri ulottuvuuksien pohtimisessa.

Kortteja voi tilata täältä: Megatrendikortit selkokielellä.

Mistä on kyse?