Tulevaisuusaineistoja opettajille ja kasvattajille

Miten tuoda reilu, kestävä ja innostava tulevaisuus mukaan opetukseen ja luokkahuoneisiin? Ota avuksi Sitran työkalut, testit ja oppimateriaalit.

Tulevaisuus haltuun

Mihin suuntaan maailma on menossa?

Millaisia muutoksia on nyt?

Mitä? Tutustukaa näiden materiaalien avulla käynnissä oleviin muutoksiin: trendeihin ja megatrendeihin.

Miksi? Kestävän tulevaisuuden rakentaminen on yksi laaja-alaisista osaamistavoitteista niin perusopetuksessa kuin toisella asteella. Tulevaisuuteen vaikuttamiseksi on tärkeää ymmärtää muutoksia ja niiden kokonaiskuvaa: mikä on jo muuttunut, miten muutokset liittyvät toisiinsa ja mihin kaikkeen on mahdollista vaikuttaa.

Miten? Pohtikaa, mitä muutokset tarkoittavat oppilaiden elämässä. Minkälaista tulevaisuutta ne rakentavat? Miten muutokset liittyvät toisiinsa, minkälaisia jännitteitä niiden välillä on ja miten muutosten vaikutukset näyttäytyvät eri ihmisille?

Muutosten tarkastelu sopii mukaan kaikkiin oppiaineeseen. Megatrendikorteista voi valita tarkasteltavaksi muutoksia eri oppiaineisiin liittyen. Selkokielisten trendikorttien avulla muutosten haltuun ottaminen mahdollistuu myös matalammalla kynnyksellä. Äidinkielessä ja katsomusaineissa voi pohtia omaa suhdetta trendeihin ja megatrendeihin. Muutosten tarkastelua voi tehdä myös ilmiöpohjaisesti, esimerkiksi osana monialaista oppimiskokonaisuutta.

Aloita näistä: Megatrendit kahdessa minuutissa -video (YouTube) ja Megatrendit 2023 -tutkain.

Lilli Poussa ja Terhi Ylikoski
Puheenvuoro

Hei ope, haluatko hyödyntää megatrendejä opetuksessa?

Kuvassa käsi, joka pitää megatrendikorttipakkaa
julkaisut

Megatrendikortit selkokielellä

kuvassa kirjoituskone, jossa megatrendikortit-teksti
julkaisut

Digitaaliset megatrendikortit

julkaisut

Megatrendikortit 2023

Työkalu

Ota trendi haltuun

Työkalu

Ennakoinnin eläintarha

Nainen pitää käsissään megatrendi-tutkainta
Työkalu

Megatrendit 2023 -tutkain

Työkalu

Tulevaisuuskolmio

Millainen tulevaisuus voisi olla?

Mitä? Haastakaa näiden materiaalien avulla oletuksia tulevaisuudesta ja kuvittele toisenlaisia tulevaisuuksia.

Miksi? Ajatuksemme tulevaisuudesta ohjaavat toimiamme tässä päivässä. Reilu, kestävä ja innostava tulevaisuus edellyttää ajatusmallien haastamista ja uudenlaisia tarinoita paremmasta tulevaisuudesta. Opetussuunnitelmien perusteiden näkökulmasta tulevaisuusajattelu tukee kriittisen ajattelun kehittymistä ja monilukutaitoa ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyvää osaamista.

Miten? Tunnistakaa ja tulkitkaa yllättävämpiä kehityskulkuja, heikkoja signaaleja. Pohtikaa, millaista olisi elää maailmassa, jossa jokin heikko signaali olisi arkipäivää. Haastakaa ajatuksianne tulevaisuudesta ja kuvitelkaa, millainen olisi toivottava tulevaisuus.

Toisenlaisten tulevaisuuksien kuvittelu sopii moniin oppiaineisiin. Näkökulmaksi heikkojen signaalien tarkasteluun voi valita mitä tahansa päätöksenteosta (yhteiskuntaoppi) ruuan (kotitalous) tulevaisuuteen. Toisenlaisten tulevaisuuksien kuvittelua voi harjoitella myös kuvaamataidon tai äidinkielen tunneilla, jolloin avuksi voi ottaa vaikkapa Hyvät kortit -pelin tai Tulevaisuuden sanomat.

Kuvituskuvassa Hyvien korttien kuvitusta eli esimerksiksi herätyskello, maapallo, kilpikonna
Työkalu

Hyvät kortit -korttipeli

Kuvassa Heikot signaalit -selvityksen kansikuva ja käsi
julkaisut

Heikot signaalit 2022

Kuvassa Mitä jos? -seinä täynnä tarralappuja
Poiminnat

Tulevaisuusajattelun oppimateriaali alakoululaisille

Työkalu

Tulevaisuuskuunnelmat

Työkalu

Tulevaisuuden sanomat

Lisää työkaluja ja vinkkejä

hankkeet

Tulevaisuuden tekijän työkalupakki

Tulevaisuustaajuus
hankkeet

Tulevaisuustaajuus

Puheenvuoro

Näin otat tulevaisuusajattelun osaksi opetusta – kuusi vinkkiä opettajille

Suurennuslasi, joka tarkastelee puhelinta, johon käsi kirjoittaa liidulla koulu.
artikkelit

14 tärppiä opettajille: Näin opetat tulevaisuuteen vaikuttavista ilmiöistä etänä

Kirjaimet lentävät kirjoituskoneesta ja kirjasta.
uutiset

Tulevaisuussanasto antaa merkitykset uusille asioille ja valaisee vanhoja

Kuvituskuvassa muun muassa nainen megafonin kanssa, koronavirus, Suomen kartta, tuulimyllyjä, sateenkaari.
Keskustelu

Nuorten ääni kuuluviin: ilman nuoria ei ole tulevaisuutta

Kiertotaloutta kaikille asteille

Kiertotalous on tulevaisuuden taito, jota kannattaa opetella viimeistään tänään.

Mitä? Rajallisten luonnonvarojen maailmassa meidän on siirryttävä pikaisesti kiertotalouteen, jossa olemassa olevaa käytetään tehokkaammin ja hukkaa syntyy vain vähän.

Miksi? Kestävän kehityksen edistäminen ja kestävät elämäntavat ovat opetussuunnitelmien perusteiden punainen lanka varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Tarvitsemme uudenlaista osaamista, jotta kestävästä elämäntavasta ja tuotannosta tulee uusi normaali.

Miten? Alakoulussa voit opettaa käytännön kautta, millä eri tavoin arjessa voi toimia fiksusti. Kotitehtävien kautta voi innostaa myös vanhemmat mukaan tutkimaan esim. kodin energiavaihtoehtoja tai erilaisia harrastuskyytimahdollisuuksia!

Yläkoulussa ja lukiossa voit opettaa kiertotaloutta laajana ilmiönä, joka vauhdittaa kestävää kehitystä ja tarjoaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen taklaamiseen. Tulevaisuuden ammattia pohtivaa nuorta voi myös muistuttaa siitä, että lähes kaikissa ammateissa on mahdollista vaikuttaa kiertotaloustaitojen avulla – tulipa sinusta isona sitten juristi, tubettaja tai vaikkapa kauppias.

Ammattikoulussa voi opettaa omaan ammattiin liittyviä kiertotalousratkaisuista ja -työkaluista, joita jo on olemassa ja joita vielä pitäisi kehittää.

Kooste

Kiertotalouden oppimateriaaleja peruskouluun, lukioon ja ammattikouluun

Kiertotalouden kiinnostavimmat 2.1
Listaus

Kiertotalouden kiinnostavimmat 2.1

julkaisut

Kiertotalous tulevaisuuden työelämässä

Kuvituskuva
Hankkeet

Kiertotalouden koulutuspilotit

Kuvituskuva, jossa maapallo renkaiden sisällä ja maapallon päässä ropellilippis
artikkelit

Vinkkejä kiertotalouskoulutuksen kehittämiseen

Puheenvuoro

Mitä opetetaan, kun opetetaan kiertotaloutta?

Puhelin, josta näkyy hattupäinen maapallo.
artikkelit

Etäopiskelemalla kiertotalousguruksi

Kuva Yrityskylästä
Ilmiö

Kiertotalous teki kouluissa läpimurron – Yrityskylässä koululaiset oppivat kiertotaloutta itse tekemällä

Laptset ympäröivät tietokoneen ruutua, jossa näkyy Earth School -video
artikkelit

YK:n ja TED-Ed-videopalvelun Earth School vie suomalaista kestävän kehityksen oppia lapsille ympäri maailmaa

Kommentti

Erillisistä ympäristöosaajista kaikkien kiertotalousosaamiseen

Hiilijalanjälki haltuun uudistetulla Elämäntapatestillä

Huippusuosittu testi kertoo vaikutuksen ilmastoon ja tarjoaa vinkkejä hiilijalanjäljen pienentämiseen

Mitä? Mistä meidän suomalaisten hiilijalanjälki koostuu? Ja miten sitä voisi pienentää kestävälle tasolle?

Miksi? Lähes 70 prosenttia Euroopan ilmastopäästöistä voidaan johtaa ihmisten arkeen – siihen, miten syömme, miten asumme, liikumme ja kulutamme. Se ei tarkoita, että ilmastokriisin ratkaisu olisi yksin kansalaisten vastuulla. Sen sijaan se tarkoittaa, että jokainen meistä voi vaikuttaa kestävillä arjen valinnoilla – ja samalla parantaa elämänlaatuaan ja vaikkapa säästää rahaa.

Miten? Elämäntapatestin avulla voit yhden oppitunnin aikana yhdessä oppilaiden kanssa selvittää, miten itse kunkin elämäntavat vaikuttavat yhteiseen ilmastoomme. Uudistettu testi tarjoaa myös käytännön vinkkejä, joilla hiilijalanjälkeä voi pienentää. Testin avulla voi myös keskustella, mikä estää kestävämpiin elämäntapoihin siirtymistä ja miten muutosta voisi vauhdittaa.

Testi sopii hyvin esimerkiksi yläaste- ja lukioikäisten oppitunneille, aikuiskoulutukseen tai työpaikoilla tapahtuvaan oppimiseen.

hankkeet

Elämäntapatesti

Teksti: Hei ope!
artikkelit

Näin käytät uudistettua Elämäntapatestiä opetuksessa

artikkelit

Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki

artikkelit

Kysymyksiä ja vastauksia uudistetusta Elämäntapatestistä

Digi ja data tutuksi

Ymmärrä digipalveluita ja testaa omia taitojasi.

Mitä? Yhteiskunnan digitalisoituminen ja datasta saatavat hyödyt muuttavat tapojamme elää ja toimia yhteiskunnassa.

Miksi? Digitalisoituminen näkyy kaikkialla yhteiskunnassa ja digitaidot ovat yksi keskeisistä tulevaisuuden taidoista. Datan avulla voidaan luoda esimerkiksi parempia palveluita arkeemme. Digitaalisia palveluja käyttäessämme meistä kuitenkin kertyy ja meistä kerätään dataa.

Tarvitsemme digitaalista osaamista saadaksemme tietoa, voidaksemme toimia ja vaikuttaa yhteiskunnassa sekä ollaksemme vuorovaikutuksessa toistemme kanssa vastuullisesti ja turvallisesti. Meidän kannattaa myös ymmärtää oman datamme arvo ja sen hyödyntämis- ja väärinkäyttömahdollisuudet.

Tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita ja taitoja pohdittaessa kannattaa pitää mielessä, että kasvava datan määrä ja mahdollisuudet sen hyödyntämiseen vaikuttavat kaikkiin toimialoihin. Siksi jokaisella alalla tarvitaan tulevaisuudessa dataosaamista.

Miten? Digiprofiilitestin avulla oppilaat ja opiskelijat voivat testata tietämystään datavetoisessa yhteiskunnassa ja taloudessa toimimisesta ja saada vinkkejä henkilötietojensa suojaamiseen. Testi soveltuu oppijoille peruskoulun ylemmiltä luokilta ylöspäin.

Toisen asteen ja korkeakoulujen opetuksessa voi hyödyntää Datatalouden ABC -verkkokurssia, joka tarjoaa tietoa palveluiden käyttäjien oikeuksista digitaalisessa maailmassa. Kurssin aineistoilla ja pohdintatehtävillä voi auttaa hahmottamaan esimerkiksi omia oikeuksia digipalveluiden käyttäjänä, digiprofiloinnin kohteena tai sisällöntuottajana, kuten tubettajana. Vastaavasti aineistosta voi olla hyötyä esimerkiksi digitaalisten palveluiden suunnittelua opiskeleville. Kurssiaineistoa voi halutessaan muokata omaan opetukseen soveltuvaksi, alkuperäinen aineistolähde mainiten.

Kuvituskuva: kädessä kännykkä, jossa eläimen kuva sekä kaksi muuta eläinhahmokuvaa
TESTI

Tee Digiprofiilitesti!

Kooste

Datatalouden perusteet osaksi kansalaistaitoja

julkaisut

Datatalouskysely opettajille 2021

Vierailija

Datatalouden merkityksen kasvu haastaa koulutussektoria päivittämään osaamista

Puheenvuoro

Meidän on turvattava lastemme oikeus yksityisyyteen

Vierailija

Aktiivisen datan suojelijan vuorokaudessa on lähes 200 selauskohdetta ja evästeet 30 sivustolta

uutiset

Hei yritys tai verkkopalveluiden käyttäjä! Tule oppimaan digialustojen uusista säännöistä kurssillamme

Kuvasa osa Tussitaikureiden kuvitusta. Tekstissä lukee Arvot datatalouden taustalla.
Kooste

Reilu datatalous perustuu syvälliseen sivistykseen

Demokratiaa ja osallisuutta

Demokratia ei ole itsestäänselvyys. Siihen tarvitaan meitä kaikkia.

Mitä: Demokratia tarkoittaa kansanvaltaa, ja suomalainen demokratia on ollut menestystarina. Viimeiset vuodet demokratian kohtaamista uhista on kuitenkin puhuttu yhä enemmän. Syventymällä materiaaleihimme voi pohtia, miltä demokratia näyttää tulevaisuudessa, ja mitä itsestään selvältä tuntuva demokraattinen yhteiskunta ylipäätänsä tarkoittaa.

Miksi: Maailmanlaajuisesti demokratian tila on heikentynyt viimeiset 15 vuotta. Itsevaltaisesti hallittujen valtioiden määrä on kasvanut ja monissa maissa median vapautta on rajoitettu. Sosiaalinen media ja disinformaatio on lisäksi nähty uhkana demokratialle. Suomessa ihmiset luottavat vielä instituutioihin, mutta vähemmän omiin mahdollisuuksiinsa vaikuttaa päätöksentekoon.

Miten: Tutustukaa alle kerättyihin artikkeleihin, jotka käsittelevät demokratiaan liittyviä kehityskulkuja. Kysymystä, miksi demokratia kohtaa tässä ajassa monia haasteita, voi pohtia esimerkiksi Minkälaisessa demokratiassa elämme vuonna 2040? – Lukiolaisten näkemyksiä -sivulta löytyvän Henri Puuran ainekirjoituksen ja Usko demokratian kykyyn ratkaista ongelmia horjuu, mutta tilanne ei ole toivoton -artikkelin valossa.

Nuorten osallistumisintoa yhteiskunnalliseen päätkösentekoon voi puolestaan pohtia artikkelin Yli puoli miljoonaa suomalaista haluaisi osallistua enemmän yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, jos se olisi nykyistä helpompaa valossa. Mitkä ovat esteitä äänestämiselle ja mikä olisi tulevaisuuden tapa vaikuttaa päätöksentekoon?

Mediaympäristön muutokseen voi taas tutustua artikkelissa Median valta pirstaloitui – mitä se tarkoittaa demokratialle?

Kooste

Minkälaisessa demokratiassa elämme vuonna 2040? – Lukiolaisten näkemyksiä

Ilmiö

Usko demokratian kykyyn ratkaista ongelmia horjuu, mutta tilanne ei ole toivoton

Erilaisia ihmisiä, suomen kartta taustalla
uutiset

Yli puoli miljoonaa suomalaista haluaisi osallistua enemmän yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, jos se olisi nykyistä helpompaa

Puheenvuoro

Rakennetaan yhdessä turvallinen digiympäristö lapsille ja nuorille

Muutoskyky valmistaa tulevaisuuteen

Miten tehdä muutosta ja millaisia taitoja siihen tarvitaan?

Mitä? Näiden materiaalien avulla voitte käsitellä yhdessä muutoksen tekemistä ja muutoskykyä. Mitä tunteita ja ajatuksia muutoksen tekemiseen liittyy? Mitä taitoja tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa?

Miksi? 2020-luvulla yhteiskunta on muutosten keskellä. Me voimme yhdessä ohjata muutosta. Siihen tarvitsemme halua ja kykyä rakentaa kestävää, reilua ja innostavaa tulevaisuutta yhdessä. Lyhyesti sanottuna muutoskykyä. 

Miten? Pohtikaa yhdessä, millaisia taitoja ja kykyjä muutoksen tekemiseen tarvitaan ja miten niitä voisi yksin ja yhdessä kehittää? Millaisista eri kyvyistä muodostuu yhteiskunnan muutoskykyä ja miksi se on tärkeää juuri nyt?

Muutos-sana, jonka kädet piirtävät
uutiset

Digikoulutus auttaa oivaltamaan, miksi muutoskyky on tärkeää

sivut

Muutospeli – yhteisen ymmärryksen ja tilannekuvan luomista varten