archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Metallityöväen liiton ja Teknologiateollisuuden sekä Ruoka-Saarioisen ponnistelut työhyvinvoinnin edistämiseksi palkittiin

Palkitut ovat joko esimerkillään tai toiminnallaan olleet levittämässä niitä hyviä käytäntöjä, joiden avulla ikääntyneet ovat päättäneet olla työelämässä pidempään.

Julkaistu

Työelämäpalkinto 2010 jaettiin kahdelle hankkeelle. Palkinnon saivat Ruoka-Saarioinen Oy eli Saarioisten Sahalahden tehdas sekä Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen liitto ry yhdessä.

Palkitut ovat joko esimerkillään tai toiminnallaan olleet levittämässä niitä hyviä käytäntöjä, joiden avulla ikääntyneet ovat päättäneet olla työelämässä pidempään. Palkinnot luovutti tasavallan presidentti Tarja Halonen Työelämäpalkinnon rahaston 7.10.2010 järjestämässä tilaisuudessa Helsingissä. Ruoka-Saarioinen sai 30 000 euroa ja Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen liitto ry jakavat saman summan keskenään.

Hankekuvaukset

Saarioisten Sahalahden tehdas on lihasjalostuslaitos, jossa erilaiset työturvallisuuteen ja terveyteen liittyvät perusjärjestelmät ovat olleet kunnossa. Palkittavaksi tehtaan nostaa se, että vuonna 2004 tehtaalla otettiin käyttöön senioriohjelma yli 55-vuotiaiden työntekijöiden työurien pidentämiseksi.

Yli 55-vuotiaan työntekijän työtä saatettiin keventää tai helpottaa ilman, että ansiotaso laski. Ohjelma pitää sisällään seuraavia elementtejä:

  • Palkkaryhmää ei pudoteta vaikka uusi työn vaativuus ei vastaa nykyistä tehtävää.
  • Jos henkilöllä on terveydellisiä tai muita erityissyitä, pyritään järjestelemään muuta kuin kolmivuorotyötä.
  • Halutessaan on mahdollisuus pysyä samassa tehtävässä, mutta ei tarvitse olla mukana ns. työnkierrossa.
  • Halutessaan voi saada sekä palvelusvuosipalkkiot että vuosittaiset lomarahat vapaana. Vapaiden ajankohdan määrittää työnantaja ja niitä ei voi saada varsinaisina lomakausina.
  • Etuoikeus vuorotteluvapaalle, jos hakijoita on yli sovitun kokonaiskiintiön.
  • Mahdollisuus fysikaaliseen hoitoon työnantajan korvaamana tietyin rajoituksin.

Sittemmin tämä ohjelma levisi muuallekin Saarioinen-yhtymässä. Ruoka-Saarioisella ohjelma on merkinnyt sitä, että työpaikan ikärakenteessa yli 60-vuotiaiden osuus on kasvanut Senioriohjelman aikana 3,5 prosentista 6,3 prosenttiin. Keskimääräinen eläköitymisikä on senioriohjelman aikana ollut runsaat 61,5 vuotta.

Ruoka-Saarioisen mallia levitetään koko alalle, ja tänä vuonna elintarvikealan työehtosopimuksessa päätettiin lähteä toteuttamaan alalla vastaavaa ikäohjelmaa. Erona on vain se, että elintarvikealan sopimuksissa ohjelma koskee yli 50-vuotiaita. Saarioisten rohkaiseva esimerkki on siis nostanut koko alan mukaan työurien pidentämistalkoisiin.

Teknologiateollisuus ja Metallityöväen liitto ovat tehneet pitkäjänteistä ja esimerkillistä työtä laajemmalla sektorilla. Liitot palkittiin pitkäjänteisestä ja tuloksellisesta yhteistyöstä työturvallisuuden ja -terveyden edistämisestä. Liitot ovat yhdessä toteuttaneet useita erilaajuisia hankkeita työtapaturmien torjunnan, muutosturvan, työaikamallien ja tuottavuuden alueilta.

Yhteistyön ansiosta alalla työntekijöiden ja toimihenkilöiden ikäjakauma on muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana siten, että yli 60-vuotiaiden osuus on kasvanut noin 1 prosentista yli 5 prosenttiin. Samana aikana työntekijöiden mediaani ikä on noussut 39 vuodesta 43 vuoteen.

Teknologiateollisuus ja Metallityöväen liitto ovat käynnistäneet Hyvä työ – pidempi työura -hankkeen. Sen tavoitteena on levittää alan työpaikoilla jo käytössä olleita hyviä käytäntöjä ikääntyneiden työssä jatkamisen edistämiseksi. Hankkeen kulmakiviä ovat henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen ja työkyvyn ylläpitäminen, sairauspoissaolojen hallinta, työelämän kehittäminen, työurien pidentäminen, hyvien toimintamallien, työvälineiden ja yhdessä tekemisen kehittäminen konkreettisin toimenpideohjelmin ja menetelmien.

Hankkeeseen tulevat mukaan näiden kahden palkittavan järjestön lisäksi myös toimihenkilöjärjestöt (Ylemmät toimihenkilöt YTN ry, Toimihenkilöunioni TU ry ja Erityisalojen toimihenkilöliitto ERTO ry). Kaiken kaikkiaankin Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteistyö toimii siten mallina myös muilla aloilla.

Katso video: Työelämäpalkinto 2010: Metallityöväen liitto, Teknologiateollisuus ja Ruoka-Saarioinen

Mistä on kyse?